Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
četvrtkom, 11:30-12:30
Soba
F 303
Telefon
01/4092310
E-mail
tperusko@ffzg.hr

Tatjana Peruško diplomirala je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1995. magistrira na poslijediplomskom studiju književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši rad pod naslovom "Narativne tehnike u suvremenom talijanskom romanu: između metanarativnosti i neofigurativnosti", koji je 2000. objavljen u knjizi ("Roman u zrcalu", Naklada MD Zagreb). Godine 1991. postaje znanstvenom novakinjom na Katedri za talijansku književnost Odsjeka za talijanski jezik i književnost FF u Zagrebu. 1998. primljena je u suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti (filologija) na Katedri za talijansku književnost matičnog fakulteta. U veljači 2003. brani doktorsku disertaciju pod naslovom "Poetički modeli fantastične novele u talijanskoj književnosti od Scapigliature prema modernizmu" i stječe naslov doktora znanosti. U svibnju 2003. izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta. U srpnju 2004. stekla je znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za talijansku književnost Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U svibnju 2010. izabrana je u znanstveno zvanje višeg suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, a 12. srpnja 2010. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora na matičnoj Katedri. 22. ožujka 2019. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog zavjetnika i na radno mjesto redovitog profesora.
Surađivala je na tri znanstvena projekta (voditelj prof. dr. sc. Mladen Machiedo), a od 2007. do 2013. samostalno je vodila projekt Preobrazbe identiteta u sklopu znanstvenog programa „Književna antropologija“ pod vodstvom prof. dr. sc. Morane Čale.
Boravila je na više kraćih istraživačkih stipendija u Italiji.
Sudjelovala je na dvadeset i šest međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, objavila tri autorske znanstvene knjige, četiri uredničke odnosno suuredničke knjige (tri znanstvene i jednu stručnu) te pedesetak znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom i talijanskom jeziku. Suorganizirala je dva znanstvena skupa te bila članicom programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa. Recenzirala je znanstvene rukopise, kao i trideset znanstvenih radova za zbornike ili časopise te jedan diplomski studijski program talijanistike.
Sustavno doprinosi popularizaciji struke javnim nastupima, radionicama i publikacijama.
Za studij talijanistike osmislila je i realizirala dvanaest izbornih i obaveznih kolegija. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je i obranjeno desetak diplomskih radova, isto toliko završnih i dvije doktorske disertacije. Od 2005. do 2007. bila je zamjenicom pročelnice Odsjeka za talijanistiku, od 2007. do 2012. članica Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta, a od ak. god. 2013./2014. do ak. god. 2014./2015. pročelnica Odsjeka za talijanistiku.
Bavi se književnim prevođenjem te popularizacijom talijanske književnosti i kulture, redovito sudjelujući u predstavljanju talijanskih književnika hrvatskoj publici.

Ključni istraživački interesi
 • Suvremena talijanska književnost
 • Teorija književnosti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Associazione internazionale professori di italiano (AIPI) (redovna članica)
 • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP), Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) (redovna članica i članica Nadzornog odbora)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. L’italianistica nel terzo millennio: le nuove sfide nelle ricerche linguistiche, letterarie e culturali, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Odsjek za talijanistiku (-, -)
 • 2017. Immagini e immaginari della cultura italiana, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Dipartimento di italianistica (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2010. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta za autorsku knjigu "Il giooco dei codici. Studi critici sulla letteratura italiana contemporanea"
 • 1998. Nagrada "Frano Čale" za prijevod Calvinovih "Nevidljivih gradova"
 • 1996. Nagrada udruženja "Assocciazione Dino Buzzati" za diplomski rad o Dinu Buzzatiju
 • 1990. Rektorova nagrada za najbolje studente Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

Sudjelovanje na okruglom stolu na temu «Tradicija i suvremeni autori» («La tradizione dei narratori contemporanei»), San Gimignano, Centro di Studi sul Classicismo, 16-17. veljače 1996.

Međunarodni znanstveni skup «Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću», Zagreb, 27. i 28. svibnja 1997. (s tekstom Dva pogleda na neoavangardu i suvremenost: 1964. i 1997.)

Međunarodni znanstveni skup «The Iconography of the Fantastic» u Szegedu (Mađarska), 1998.g (s referatom The Fictionalisation of Literary Ontology in Postmodern Fantastic Literature: Italo Calvino's "Possible Cities" between Utopia and Heterotopia

Međunarodni znanstveni skup A.I.S.L.L.I. (međunarodna udruga sveučilišnih profesora talijanistike i talijanista) pod naslovom «Dimore della poesia» održan u Gardoneu Rivieri (Italija), u lipnju 2000. Sudjelovanje s referatom La geografia miracolosa di Dino Buzzati
¬
Međunarodni znanstveni skup A.I.S.L.L.I.-ja pod naslovom «Identità e diversità nella lingua e letteratura italiana», održan u 5 belgijskih gradova, od 15. do 19. srpnja 2003. Sudjelovala s referatom Colloqui coi personaggi nella letteratura italiana da Capuana a Tabucchi

Međunarodni znanstveni skup: «IV Convegno Scientifico di Civilta' e Cultura Italiana»,: Szombathely, Mađarska, 6-7 listopada 2004, izlaganje pod naslovom Racconti d'iniziazione nella giovane narrativa italiana (Scarpa, Ammaniti, Nove)

Međunarodni znanstveni skup «Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana», Dubrovnik, 8-11.rujna 2004., izlaganje pod naslovom Il rovescio del doppio non e' mai uno: il "teorema" di Tabucchi e la mise en abyme a rovescio nel Notturno indiano

Međunarodni znanstveni skup AIPI (Udruženje profesora talijanskog jezika) (XVII Convegno dell'Associazione Internazionale dei Professori d'Italiano) «Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana», Ascoli Piceno, Italija, 23-26.08.2006, izlaganje pod naslovom La memoria è una formidabile falsaria. I "generi" della memoria nella narrativa di Antonio Tabucchi

Znanstveni skup «Hrvatska komparatistika u europskom kontekstu», Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb, 17.- 19.studenog 2006. Izlaganje pod naslovom Verbalno i vizualno na primjeru pripovijesti Igra obrtanja Antonia Tabucchia

Međunarodni skup: godišnja konvencija AAIS-a (udruženja američkih talijanista) u Taormini (Sicilija), od 22-25. svibnja 2008., s izlaganjem Dinamismo intersemiotico nel racconto Il gioco del rovescio di Antonio Tabucchi

Međunarodni znanstveni skup «Gender and Sexuality Italian Style» ( Monash Centre, Prato, Italija, 3-6.7.2008), s izlaganjem I travestimenti del potere e la figura della donna nella riscrittura metateatrale di Calderón di Pier Paolo Pasolini.


Međunarodni znanstveni skup «Cose dell’altro mondo. Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo» (Ljubljana, 29.10. 2009.), s izlaganjem “Fantastici mondi possibili” te sudjelovanjem u zaključnom okruglom stolu “Tavola rotonda e bilancio: metamorfosi del fantastico”

Međunarodni znanstveni skup «La fortuna del racconto in Europa: 1910-2010» (Pečuh, Mađarska 24.-25. 11.2010.), s izlaganjem “I racconti brevi di Goffredo Parise”

Međunarodni znanstveni skup «Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell’italiano» (Beograd; 24.-26. 05.2012.), s izlaganjem “"Le costruzioni identitarie in alcuni racconti della raccolta 'Il tempo invecchia in fretta' di Antonio Tabucchi

Međunarodni znanstveni skup «Il libro di Astolfo: magico e fantastico nella lingua, nella letteratura e nella cultura italiane» (Banja Luka, 15.-17. 06.2012), s izlaganjem "Le novelle fantastiche di Guido Gozzano e la memoria genologica"

Međunarodni znanstveni skup AIPI-a «L'Italia e le arti: Lingua e letteratura a dialogo con arte, musica e spettacolo» (Salzburg, Austrija 05-08.09.2012.), s izlaganjem "Las Meninas di Velázquez nella doppia trasposizione teatrale-cinematografica di Pier Paolo Pasolini"

Međunarodni znanstveni skup «Bontempelliano o plurimo? Il realismo magico negli anni di '900 e oltre» (Ljubljana, 14.05.2013.), s izlaganjem "'L'uomo vero per eccellenza': osservazioni sulla figura della marionetta in Eva ultima e altre opere di Massimo Bontempelli"

Međunarodni znanstveni skup «Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana -Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico» (Zadar – Biograd na Moru, 23. – 25. listopada 2014.) s izlaganjem Massimo Bontempelli e le letture italiane di Milan Begović

Međunarodni znanstveni skup „Cose dell’altro mondo. Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo“ (Ljubljana, 29. 10. 2009.), izlaganje Fantastici mondi possibili te sudjelovanje u zaključnom okruglom stolu Tavola rotonda e bilancio: metamorfosi del fantastico

Međunarodni stručno-znanstveni skup „Tra appartenenza, accoglienza ed alterità, nuovi scenari per la letteratura e la lingua italiana dentro e fuori i confini“, 21. i 22. 10. 2010., Filozofski fakultet u Zagrebu, izlaganje Fantasma, alieno, profugo. Figure dell’Altro nella narrativa italiana contemporanea

Međunarodni znanstveni skup „La fortuna del racconto in Europa: 1910-2010“ (Pečuh, Mađarska 24. ˗ 25. 11 2010), izlaganje I racconti brevi di Goffredo Parise

Međunarodni znanstveni skup „Literature, Culture and the Fantastic: Challenges of the Fin de Siècle(s)“ (Rijeka, 17. ˗ 18. 2. 2012.), izlaganje What We Talk About When We Talk About the Fantastic? Reconsidering Genealogical Distinctions

Međunarodni znanstveni skup „Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell’italiano“ (Beograd 24. ˗ 26. 5. 2012.), izlaganje Le costruzioni identitarie in alcuni racconti della raccolta 'Il tempo invecchia in fretta' di Antonio Tabucchi

Međunarodni znanstveni skup „Il libro di Astolfo: magico e fantastico nella lingua, nella letteratura e nella cultura italiane“ (Banja Luka, 15. ˗ 17. 6. 2012.), izlaganje Le novelle fantastiche di Guido Gozzano e la memoria genologica

Međunarodni znanstveni skup AIPI-a „L'Italia e le arti: Lingua e letteratura a dialogo con arte, musica e spettacolo“ (Salzburg, 05. ˗ 08. 9. 2012.), izlaganje Las Meninas di Velázquez nella doppia trasposizione teatrale-cinematografica di Pier Paolo Pasolini

Međunarodni znanstveni skup „Bontempelliano o plurimo? Il realismo magico negli anni di '900 e oltre“ (Ljubljana, 14. 5. 2013.), izlaganje 'L'uomo vero per eccellenza': osservazioni sulla figura della marionetta in Eva ultima e altre opere di Massimo Bontempelli

Međunarodni znanstveni skup „L’Italia e la cultura europea“ (Krakow, 17. ˗ 18. 10. 2013.), izlaganje La ricodificazione del mito nel romanzo Sirene di Laura Pugno

Međunarodni znanstveni skup „Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana -Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico“ (Zadar ˗ Biograd na Moru, 23. ˗ 25. 10. 2014.), izlaganje Massimo Bontempelli e le letture italiane di Milan Begović

Međunarodni znanstveni skup „Bramosia dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia“, Istituto Italiano di Cultura, Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Carlo IV (Prag, 13. ˗ 15. 4. 2016), izlaganje Il dualismo scapigliato ed altri elementi fantastici nei libretti di Silvio Benco per Antonio Smareglia (suautorstvo s Katjom Radoš Perković)

Međunarodni znanstveni skup „Letteratura tra Trieste ebraica e Jugoslavia dalla seconda guerra mondiale in poi: il mondo di Fulvio Tomizza“, u organizaciji Sveučilišta u Utrechtu i Sveučilišta u Ljubljani te Talijanskog instituta za kulturu u Ljubljani (Ljubljana, 22. ˗ 25. 9. 2016), izlaganje Incroci inter/intratestuali nella creazione dello spazio storico-letterario identitario di Carolus L. Cergoly (u suautorstvu s Elianom Moscarda Mirković sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)

Doktorski seminar o kniževnoj fantastici pod naslovom „Il fantastico in letteratura: genesi e prospettive“, Udine 16. 12. 2016, s izlaganjem Il fantastico: la questione del genere nell'epoca poststrutturalista

Međunarodni znanstveni skup „Immagini e immaginari della cultura italiana“, povodom 40. godišnjice studija talijanistike u Puli (Pula, 21. ˗ 23. 9. 2017), izlaganje „Falsi ricordi“: racconti della memoria ancestrale

Međunarodni znanstveni skup „Le vie dell’italiano: mercanti, viaggiatori, migranti, cibernauti (e non solo). Percorsi e incroci tra letteratura, lingua, arte e civiltà“ na Sveučilištu za strance u Sieni, (Siena 5. ˗ 8. 9. 2018.), izlaganje Vite parallele di Marco Polo: Milion, Libar Marka Pola di Snežana Bukal

Međunarodni znanstveni skup “L’italianistica nel terzo millennio: le nuove sfide nelle ricerche linguistiche, letterarie e culturali” na Sveučilištu “Sv. Ćirila i Metodija” u Skoplju, 27.-28. 9. 2019.; izlaganje "Di chi è la storia? Ibridismo genologico e tecniche del racconto nella narrativa contemporanea: 'Io sono con te' di Melania Mazzucco"

Međunarodni znanstveni skup "100 godina zagrebačke romanistike : tradicija, kontakti, perspektive", Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 15.-17.11.2019. Izlaganje "La svolta realistica nella letteratura italiana del ventunesimo secolo" (u suautorstvu s doktorandicom Andreom Svilarić)

ZNANSTVENI PROJEKTI

Osim što je kao znanstveni novak od Ministarstva znanosti RH dobila potporu za samostalni poticajni projekt pod nazivom Antologija teorijskih tekstova o fantastici, od 1991. g. do danas surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata:
1992-1995. Teorijsko istraživanje talijanske književnosti (voditelj prof.dr. Mladen Machiedo)
1997-2000. Poetički i žanrovski modeli u talijanskoj književnosti: preobrazba tradicije u modernoj i suvremenoj recepciji (voditelj prof.dr. Mladen Machiedo)
2002-2005. Subjekt, identitet, drugotnost (voditelj prof.dr. Mladen Machiedo)

Od 2007.- 2013. godine T. Peruško voditelj je projekta Preobrazbe identiteta (projekt je dio znanstvenog programa «Književna antropologija»), u okviru kojega su do danas napisane i obranjene dvije doktorske disertacije, 2 knjige, više od 10 znanstvenih radova, 20-ak enciklopedijskih natuknica, a realizirana su i sudjelovanja na desetak međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

POPIS RADOVA:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Peru%C5%A1ko,%20Tatjana%20%2814632%29|text|profile