Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
srijeda; četvrtak - prije nastave i po dogovoru e-mailom hpetric@ffzg.hr
Soba
C-108
Telefon
4092148
E-mail
hpetric@ffzg.hr

Osnovno i srednje obrazovanje završio u rodnoj Koprivnici. Diplomirao na studiju geografije i povijesti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao i doktorirao iz povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je zaposlen od 2001. godine i biran u zvanja od mlađeg asistenta do redovitog sveučilišnog profesora. Usavršavao se u Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Izraelu i SAD-u. Predstojnik je Katedre za povijest srednje i jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj fakultetskog Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije, zamjenik je voditelja diplomskog modula ranog novog vijeka, voditelj je integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija povijest i geografija; smjer: nastavnički. Urednik je znanstvenih časopisa Podravina te Ekonomska i ekohistorija, član uredništva znanstvenih časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Kronika (Ljubljana) i Istraživanja (Novi Sad) te uredničkih odbora još nekoliko hrvatskih znanstvenih časopisa. Također je član uredništva elektroničkog znanstvenog časopisa Arcadia: Online Explorations in Environmental History koji objavljuju Rachel Carson Center for Environment and Society Ludwig-Maximilians-Universität München i European Society for Environmental History. Član je znanstvenog vijeća Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima. Predsjednik Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, potpredsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu, član predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, a u dva mandata je bio član upravnog odbora European Society for Environmental History. Dobitnik je nekoliko javnih priznanja.

Ključni istraživački interesi
 • Povijest
 • Povijest okoliša (ekohistorija)
 • Ekonomska povijest
 • Povijest ranoga novog vijeka
Članstva u akademijama
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (član suradnik)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (Predsjednik)
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu (Potpredsjednik)
 • Družba "Braća hrvatskoga zmaja"
 • European Society for Environmental History (Član upravnog odbora)
 • Hrvatska udruga Rimskog kluba
 • Kajkavsko spravišče
 • Kulturno vijeće, predsjednik (2016-2017.), Koprivničko-križevačka županija
 • Matica hrvatska
 • Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje (2020.-2021.), Koprivničko-križevačka županija (vanjski član)
 • Pannonisches Institut (Panonski institut), Güttenbach, Republika Austrija
 • Upravni odbor, Povijesno društvo Koprivnica (Potpredsjednik (2016-2018.), član upravnog odbora (od 2018.))
 • Znanstveno vijeće, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke županije u Križevcima ((2016-2021.))
 • Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša (2021.-), Grad Koprivnica (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Hrvatski ban Nikola VII. Zrinski – život i djelo (1620.-1664.) povodom 400. obljetnice rođenja, Družba Braća Hrvatskoga Zmaja – Zmajski stol Čakovec, HAZU, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski institut za povijest, Muzej Međimurja, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Zrinska garda, Zrinski konjanici (-, -)
 • 2019. Boundaries in/of Environmental History, European Society for Environmental History (-, -)
 • 2019. Environmental History of the Drava (Drau) River, Povijesno društvo Koprivnica, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, Ekohistorijski laboratorij Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo, Povijesno društvo Koprivnica (-, -)
 • 2017. Natures in between: Environments in areas of contacts among states, economic systems, cultures and religions, European Society for Environmental History (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Civitas Crisiensis. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije ,Križevci (Član uredništva)
 • Civitas Crisiensis. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije ,Križevci (Član uredništva)
 • Civitas Crisiensis. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije ,Križevci (Član uredništva)
 • Civitas Crisiensis. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije ,Križevci (Član uredništva)
 • Civitas Crisiensis. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije ,Križevci (Član uredništva)
 • Civitas Crisiensis. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije ,Križevci (Član uredništva)
 • Civitas Crisiensis. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije ,Križevci (Član uredništva)
 • Civitas Crisiensis. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije ,Križevci (Član uredništva)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (Urednik)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani ,Samobor (Član uredništva, urednik)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani ,Samobor (Član uredništva, urednik)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani ,Samobor (Član uredništva, urednik)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani ,Samobor (Član uredništva, urednik)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani ,Samobor (Član uredništva, urednik)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani ,Samobor (Član uredništva, urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredništva)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredništva)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredništva)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredništva)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredništva)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredništva)
 • Zgodovina za vse, Zgodovinsko društvo Celje ,Celje (Član uredničkog odbora)
 • Zgodovina za vse, Zgodovinsko društvo Celje ,Celje (Član uredničkog odbora)