Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Soba
Knjižnica, 2. kat Ured
Telefon
01/6120-015
E-mail
spisk@ffzg.hr

Silvija Pisk rođena je 10. kolovoza 1976. u Kutini. Osnovnu školu završila je u Popovači, a srednju, opću gimnaziju, u Kutini. Godine 1994. upisala je dvopredmetni studij povijesti i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2001. godine i počela raditi u Knjižnici Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine upisala je i studij bibliotekarstva na kojem je 2006. diplomirala s temom Zbirka znanstvenih časopisa u knjižnici Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2007. je voditeljica Knjižnice Odsjeka za povijest, a od 2009. voditeljica Zbirke za povijest Knjižnice Filozofskog fakulteta.
Godine 2001. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je poslijediplomski studij iz hrvatske povijesti na kojem je 2007. magistirala s temom Topografija Garića, Gračenice i Moslavine od 1163. - 1400. Doktorsku disertaciju pod naslovom Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora) i njegova uloga u regionalnoj povijesti obranila je 28. lipnja 2011. godine. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 7. studenoga 2012. Nastupno docentsko predavanje na temu Utvrde banskog honora u Kraljevini Slavoniji održala je 26. svibnja 2017. na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u naslovno zvanje docenta Filozofskog fakulteta izabrana je 2017.
U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabrana je 2020.
Njezini znanstveno-istraživački interesi usmjereni su prema srednjovjekovnoj problematici, s posebnim naglaskom na Moslavinu. Također se bavi proučavanjem srednjovjekovnih utvrda te povijesti pavlinskog reda na hrvatskim prostorima. Sudjelovala je do sada na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Redovito objavljuje znanstvene radove te prikaze i recenzije u znanstvenim časopisima, a ima i više radova u domaćim i međunarodnim zbornicima radova. Od 2004. suradnica je Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda, u kojoj je autorica dvadesetak natuknica iz hrvatske povijesti srednjeg vijeka. Od akademske godine 2006./07. osmišljava i izvodi izborni kolegij Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji uključuje i redovitu terensku nastavu po različitim lokalitetima u Hrvatskoj. Od akademske godine 2009./10. drži i seminare u sklopu obaveznog kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka na istom Odsjeku. Od 2011. u uredništvu je znanstvenog časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest kao urednik za mikrohistoriju i regionalnu povijest, a od 2013. član je uredništva časopisa Povijest u nastavi.
Osnivačica je i predsjednica Povijesne udruge Moslavina koja djeluje od 2002. godine, a koja se bavi proučavanjem i popularizacijom povijesti moslavačke regije. U sklopu djelovanja udruge održala je niz predavanja te organizirala više gostujućih predavanja o povijesnim, geografskim i kulturnim temama. Udruga se bavi uređenjem utvrda Garić-grad i Jelengrad i njihovom pripremom za arheološka istraživanja i turističku prezentaciju, surađuje na obnovi povijesnih lokaliteta i arheološkim iskapanjima te razvija izdavačku djelatnost i stručna vodstva po povijesnim lokalitetima. U sklopu tih aktivnosti Silvija Pisk je bila voditeljica nekoliko projekata koje su podupirali Ministarstvo kulture i Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa. Godine 2010. postaje suradnik u projektu Upoznajmo Hrvatsku kojeg podupire Ministarstvo turizma, u sklopu kojeg osmišljava turističke ture za promociju srednjovjekovnih utvrda. Također je bila suradnik Net televizije u serijalu Moslavačke predaje i legende. Od studenog 2009. članica je upravnog odbora Udruge Garićgrad, kojoj je cilj konzervacija i restauracija utvrde Garić. Redovito surađuje s arheolozima iz Hrvatskog restauratorskog zavoda u cilju istraživanja moslavačkih lokaliteta (pogotovo srednjovjekovnih) te njihove konzervacije i restauracije, a sudjelovala je 2009. i 2010. na arheološkim iskapanjima pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije na Moslavačkoj gori (Bela crkva) te 2012. na istraživanju utvrde Jelengrad.
Članica je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti i Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom.

Ključni istraživački interesi
 • srednji vijek
 • utvrde
 • samostani
 • pavlinski samostani
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Castrum Bene (Član predsjedništva (2015-), Predsjednica (2017.-2019.))
 • Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (redovni član)
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) (redovni član)
 • Povijesna udruga Moslavina
 • Udruga Garićgrad
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Castrum Bene 16, Kutina, Međunarodno burgološko udruženje Castrum Bene, Odsjek za povijest, Muzej Moslavine, Gradski Muzej Sisak, Povijesna udruga Moslavina (-, -)
 • 2018. Seminar of Permanent Committe The Castrum Bene International Castellological Association, Međunarodno burgološko udruženje Castrum Bene, Odsjek za povijest, Muzej Moslavine, , Povijesna udruga Moslavina (-, -)
 • 2017. Castrum Bene 15, Ksiaz, Poljska, Međunarodno burgološko udruženje Castrum Bene, Uniwersytet Wrocławski (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjestnicu ,Zagreb (član uredništva)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjestnicu ,Zagreb (član uredništva)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjestnicu ,Zagreb (član uredništva)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjestnicu ,Zagreb (član uredništva)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjestnicu ,Zagreb (član uredništva)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjestnicu ,Zagreb (član uredništva)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjestnicu ,Zagreb (član uredništva)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjestnicu ,Zagreb (član uredništva)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjestnicu ,Zagreb (član uredništva)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (urednica mikrohistoriju i regionalnu povijest)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvena i stručna djelatnost
MB u Upisniku znanstvenika: 293691

Ocjenski radovi
• Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije i njegova uloga u regionalnoj povijesti, doktorski rad. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2011. (mentor N. Budak)
• Topografija Garića, Gračenice i Moslavine od 1163. do 1400., magistarski rad. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagreb, 2007. (mentor N. Budak)

Monografije
• Pustinjaci podno Garić planine: Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Moslavačkoj gori i njegova uloga u regionalnoj povijesti. Leykam international, 2017.

Članci u zbornicima radova
• „Ordo sancti Pauli primi eremitae i vinogradarstvo u kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji.“ U Milan Vrbanus (ur.) Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje, Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu i Erdutu 20.-22. rujna 2017. Slavonski Brod, Erdut: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2020., 149-162.
• “Castle Garić and honor banatus.” U Tatjana Tkalčec et. al. (ur.) Fortifications, defence systems, structures and features in the past, Fortifikacije, obrambeni sustavi i structure u prošlosti, Proceedings of the 4th International Scientific Conference of Medieval Archaeology of Institute of Archaeology, Zagreb, 7.-9 June 2017., Zagreb: Institut za arheologiju, 2019., 343-352.
• „Pauline monasteries in Medieval Croatia: Monastic wealth sources.“ U Ileana Burnichioiu (ed.) Monastic Life, Art and Technology in 11th-16th centuries, ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA SPECIAL ISSUE, Mega Publishing House, 2019., 189-196.
• „Our Lady of Garić.“ U Juraj Belaj et. al. (ur.) Sacralisation of Landscape and Sacred Places, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference of Medieval Archaeology of Institute of Archaeology, Zagreb, 2.-3. 6. 2016., edited by Zagreb : Institut za arheologiju, 2018., 335-342.
• „Gjuro Szabo i Moslavina.“ U Marko Špikić (ur.) Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti: Gjuro Szabo (1875. – 1943.), Zagreb, 15. – 16. listopada 2015. Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2018., 163-180.
• „Violence against the Paulines in Late Medieval Slavonia (with Special Reference to the Pauline Monastery of the Blessed Virgin Mary on Moslavina Mountain)“. U Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski (ur.), Ecclesia et Violentia Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages, Cambridge Scholars Publishing, 2014., 41-53.
• „Mittelalterliche Burgen in Kroatien zwischen dem akademischen und den populär-wissenschaftlichen Zugang: auserwählte Beispiele.“ Castrum Bene 12 (2014), 209-216.
• “Mittelalterliche Paulinerklöster im Gebiet des heutigen Kroatien (mittelalterliches Slawonien) und der Slowakei.” U Veronika Kucharska, Stanislava Kuzmova i Adam Mesiarkin (ur.). Slovakia and Croatia, Historical Parallels and Connections (until 1780). Bratislava: Department of Slovak History, Faculty of Philosophy, Comenius University, 2013., 428-436.
• „Osmanlije i Moslavina: prilog povijesti osmanlijskog osvajanja moslavačkog kraja.“ U Nimetullah Hafiz (ur.). IV. Uluslararsi Güneydogu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri: 03-07 Aralik 2007. Zagreb, Prizren: BAL-TAM, 2011., 91-98.
• „Crkve na području Garića, Gračenice i Moslavine s obzirom na popis župa iz 1334.“ U Drago Roksandić, Damir Agičić (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, Odsjek za povijest, 2009., 53-62.
• „Odnos Vladislava II. i Ludovika II. Jagelovića prema plemstvu u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Moslavinu.“ U Piotr Zurek (ur.). Poljska i Chorwacja w Europie środkowej. Bielsko Biała: Wydzial Humanistyczno-Spolezny ATH, 2007., 48-55.
• „Reise durch durch Moslavina zu Beginn des 20. Jahrhundert.“ Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2004 in Nagyatad 34=2004(2005), 93-96.

Članci u časopisima
• “Kroz dokumente pavlinskog samostana BDM na Gariću: mreža braće pustinjaka u srednjovjekovnoj Slavoniji.” Zbornik Moslavine 17 (2021); 55-62.
• “ Várkutatás a kortárs horvát történetírásban – kérdések és kihívások (Burgologija u suvremenoj hrvatskoj historiografiji: problem i izazovi).” ).” Castrum Bene 22 (2019) 1-2; 5-12. (objavljeni radovi s međunarodnog skupa Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország, Egervar, 11.- 13. 5. 2018.)
• „Migracije stanovništva Kraljevine Slavonije prema Gradišću: Moslavina i vlastelinstva obitelji Erdödy.“ Zbornik Moslavine 16 (2018); 55-68.
• „Odnos Sigismunda Luksemburškog i Barbare Celjske prema pavlinskom redu u kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji.“ Cris 19 (2017) 1; 9-13.
• „Burgološke povijesne studije - moslavačka utvrda Garićgrad.“ Zbornik Moslavine 15 (2016); 4-15.
• “Plemstvo Križevačke županije i pavlini samostana Blažene Djevice Marije na Gariću – izabrani primjeri.” Cris 17 (2015) 1; 105-112.
• “Crkva moslavačkog srednjovjekovnog pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije.” Zbornik Moslavine 14 (2014); 41-48.
• „Lokalitet Klinac(grad).“ Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 44 (2012); 269-302.
• „Toponim Gračenica u srednjem vijeku.“ Zbornik Moslavine 13 (2012); 29-40.
• „Toponim Garić u povijesnim izvorima.“ Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru 15 (2011); 1-14.
• „Prilog povijesti srednjovjekovnih pavlinskih samostana: prava i povlastice svjetovnih samostana Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora).“ Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 43 (2011); 149-186.
• „Garić, Gračenica i Moslavina - upravna područja (županije, komitati i distrikti) u srednjem vijeku.“ Zbornik Moslavine 11-12 = 2008./2009. (2009); 40-44.
• „Šuma i drveće u latinskim srednjovjekovnim dokumentima: primjer moslavačkog kraja.“ Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 4 (2008) 4; 64-70.
• „Od potoka do naselja – toponim Kutina kroz povijest.“ Zbornik Moslavine 9/10=2006/2007(2007); 13-16.
• „Kolomanov put u Moslavini – prilog poznavanju komunikacija i spomeničke baštine u Moslavini.“ Historijski zbornik 58 (2005); 29-38.

Radovi u koautorstvu
• „Pisani izvori o šumama u savsko-dravskom međuriječju u kasnoj antici i srednjem vijeku.“ (s Hrvojem Gračaninom) U Dinko Župan i Robert Skenderović (ur.) Zbornik radova sa Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Slavonske šume kroz povijest, Slavonski Brod, 1.-2. listopada 2015. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017., 41-62.
• Hrvoje Gračanin, Silvija Pisk. „Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku.“ U Zrinka Nikolić Jakus (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu; Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku. Zagreb: Matica hrvatska, 2015., 345-366.
• Silvija Pisk, Stela Kos. „Srednjovjekovne moslavačke utvrde.“ Povijest u nastavi 24 (2014); 133-144.
• Stela Kos, Silvija Pisk. Moslavačke srednjovjekovne utvrde kroz povijest i legende. Popovača: Povijesna udruga Moslavina, 2013.
• Stela Kos, Silvija Pisk, Jasmina Uroda. Jelengrad kroz povijest i legende. Popovača: Povijesna udruga Moslavina, 2007.

Enciklopedijski članci
• Hrvatska enciklopedija, sv. 7: Mal-Nj, glavni urednik August Kovačec, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005., MOROVIĆ, Matija; MOROVIĆKI, ugledni plemićki rod; MONUMENTA SLAVORUM; MOSLAVAČKI, plemićki rod; MOSLAVINA; MRATINAC, lički župan; MODRUŠ; MOGOROVIĆI, obitelj; NIKOLA OD GACKE, ban; NIN
• Hrvatska enciklopedija, sv. 8: O-Pre, glavni urednik Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2006., ODORJANSKA ŽUPA; NOVAKOVIĆI, plemeniti rod; OSTROG; OSOR; OZALJ; PALIŽNA, Ivan; PALIŽNA, plemićka obitelj; PAVAO OD UGLA, ban; PAVAO OD PEĆI, ban; PEKTAR, JOAKIM.
• Hrvatska enciklopedija, sv. 9: Pri-Sk, glavni urednik Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007., SERMO, ban; ROLAND IZ PLEMENA RATOLD, ban


Prikazi i recenzije knjiga te znanstvenih skupova
• Međunarodna znanstvena burgološka konferencija „Castrum Bene 13“ Burg und Dokumentation (Österreich, Krems an der Donau, 12. – 16. lipnja 2013.), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 45 (2013), 273-274.
• Međunarodna znanstvena burgološka konferencija „Castrum Bene 12“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 43 (2011), 525-527.
• Predgovor. U Dorotea Bačić. Srednjovjekovna baština Parka prirode Papuk. Velika: Park prirode Papuk, 2009., 9-10.
• Mogersdorf, 32. Internationales kulturhistorisches Symposion, 32 International Historico–Cultural Symposium, Koprivnica 2002., FF press, Zagreb, 2006., Podravina 6 (2007) 11, 224-225.
• Hrvatska historiografija i simpozij Mogersdorf 1972.-2004. Neven Budak, Ivica Šute, Davor Iličić, FF press, Zagreb, 2005., Podravina 6 (2007) 11, 223.
• Poljska i Hrvatska u Srednjoj Europi, međunarodna konferencija Poljska i Hrvatska u Srednjoj Europi. Europska integracija u tradiciji i budućnosti, Bielsko BiaŁa i Szczyrk, 11. – 13. 5. 2005., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 38 (2006), 359.
• Kutina, povijesno-kulturni pregled s identitetom današnjice, Matica hrvatska, Kutina, 2003., Podravina 2 (2003) 3, 206-208.U postupku objavljivanja
Monografije
• Garićgrad, povijesna studija. 2021. (rukopis u Arhivi Hrvatskog restauratorskog zavoda)

Članci (u zbornicima radova i časopisima)
• “Burg und Wirtschaft“ in schriftlichen mitelalterlichen Quellen – Fallstudie Regnum Sclavoniae”, Zbornik radova Castrum Bene 16 (Kutina, Sisak, 2019.).
• „Honor banatus und die kroatischen Burgen.“ Zbornik radova Castrum Bene 15 (Ksiaz, 2017.).
• „Kroatische mittelalterliche Burgen in den historischen Quellen: ausgewählte Beispiele.“ Castrum bene 13.
• „Pauline monasteries in Medieval Croatia: Monastic wealth sources.“ Proceedings from the International Conference Monastic Life, Art and Technology in 11th-16th centuries, Alba Iulia, Romania, 16th-18th October, 2014.
• „Novootkriveni kasnosrednjovjekovni kompleks u Šumi Obrovi kod Grubišnog Polja“ (u koautorstvu s Tatjanom Tkalčec i Sinišom Krznarom). Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa Hrvatskog Arheološkog Društva Arheološka istraživanja Bjelovarsko-bilogorske županije i okolnih krajeva, Bjelovar, 3.-7.10.2016.
• „Befestigungen auf dem Grundbesitz Moslavina.“ Castrum bene 14.
• „Castle Garić and honor banatus.“ Zbornik radova s četvrtog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Fortifications, defence systems, structures and features in the past, Zagreb, 7.-9. 6. 2017.
• „Honor banatus und die kroatischen Burgen.“ Castrum Bene XV, A castle as a status symbol, Książ (Poljska), 16.-19. svibnja 2017.
• „Ordo sancti Pauli primi eremitae i vinogradarstvo u kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji.“ Zbornik radova Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, Erdut, 20.-22. rujna 2017.
• “Burgologija u suvremenoj hrvatskoj historiografiji: problem i izazovi (Várkutatás a kortárs horvát történetírásban – kérdések és kihívások).” A Castrum Bene Egyesület XXIV. vándorgyűlése (Zbornik radova s međunarodnog skupa Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország, Egervar, 11.- 13. 5. 2018.

Priopćenja na znanstveno-stručnim skupovima
• Burgologija u suvremenoj hrvatskoj historiografiji: problem i izazovi (Várkutatás a kortárs horvát történetírásban – kérdések és kihívások) na međunarodnom skupu Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország (A Castrum Bene Egyesület XXIV. vándorgyűlése), Egervar, 11.- 13. 5. 2018.
• The migrations of the population of medieval Slavonia towards Burgenland:
Moslavina and the Erdödy family properties na međunarodnom znanstvenom skupu Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. Zagreb, 12.-14. 4. 2018.
• Ordo sancti Pauli primi eremitae i vinogradarstvo u kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji, Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, Erdut, 20.-22. rujna 2017.
• Odnos Sigismuda Luksemburškog i Barbare Celjske prema pavlinskom redu u kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji, Krvavi sabor križevački i hrvatske zemlje u 14. i 15. stoljeću, Križevci, 3. lipnja 2017.
• Castle Garić and honor banatus, 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology, Fortifications, defence systems, structures and features in the past, Zagreb, 7.-9. 6. 2017.
• Honor banatus und die kroatischen Burgen, Castrum Bene XV, A castle as a status symbol, Książ (Poljska), 16.-19. svibnja 2017.
• Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću i predstavnici crkvenih institucija u Zagrebačkoj biskupiji: sukobi i solidarnost na V. kongresu povjesničara, Zadar, 5.-8. 10. 2016.
• Novootkriveni kasnosrednjovjekovni kompleks u Šumi Obrovi kod Grubišnog Polja (u koautorstvu s Tatjanom Tkalčec i Sinišom Krznarom), na znanstveno-stručnom skupu Hrvatskog Arheološkog Društva Arheološka istraživanja Bjelovarsko-bilogorske županije i okolnih krajeva, Bjelovar, 3.-7.10.2016.
• Majka Božja Garićka na 3. međunarodnom znanstvenom skupu srednjovjekovne arheologije Sacralisation of Landscape and Sacred Places / Sakralizacija prostora i sveta mjesta, Zagreb, 2.-3. 6. 2016.
• Burgološke povijesne studije – studija slučaj: moslavačka utvrda Garićgrad na Trećoj medievističkoj znanstvenoj radionici u Rijeci, 16. 10. 2015.
• Gjuro Szabo i Moslavina na znanstveno-stručnom skupu Hrvatski povjesničari umjetnosti: Gjuro Szabo (1875. – 1943.), Zagreb, 15. – 16. listopada 2015.
• Pisani izvori o šumama u savsko-dravskom međuriječju u kasnoj antici i srednjem vijeku (s Hrvojem Gračaninom) na Znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Slavonske šume kroz povijest, Slavonski Brod, 1.-2. listopada 2015.
• Hermits and Landholders: Pauline Monasteries in Late Medieval Slavonia; Case Study Pauline monastery of The Blessed Virgin Mary on Garić hill, International Medieval Congress Leeds, Leeds, 6. – 9. srpanj 2015.
• The Pauline monastery of The Blessed Virgin Mary on Garić hill - misinterpretations, dilemmas, particularities, problems and possibilities na međunarodnom okruglom stolu The Medieval heritage of the Pauline Order – archeology, buildings, landscapes, Budimpešta, 18. – 20. lipnja 2015.
• Befestigungen auf dem Grundbesitz Moslavina (Castles at the Moslavina estate) na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Castrum bene 14: Burg und Land, Stara Lesna, 26.-30. 5. 2015.
• Pauline monasteries in Medieval Croatia: Monastic wealth sources na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Monastic Life, Art and technology in 11th-16th Centuries, Alba Iulia, 16.-18. 10. 2014.
• Violence against the Pauline Fathers in Croatia in the Middle Ages na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Ecclesia and Violentia: Violence against the Church and Violence within Church in the Midlle Age, Bydgoszcz, 20.-22. 9. 2013.
• Croatian Medieval Castles in Historical Sources: Selected Examples na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Castrum bene 13: Burg und Dokumentation, Krems an der Donau, 12. – 16. 6. 2013.
• Ordo sancti Pauli primi Eremitae u kasnom srednjovjekovlju i sloboda: mogućnost slobodnog djelovanja pavlina s obzirom na pravila pavlinskog reda s posebnim osvrtom na pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću na IV. kongresu hrvatskih povjesničara, Zagreb, 1. - 5. 10. 2012.
• Mittelalterliche Burgen in Kroatien zwischen dem akademischen und den populär-wissenschaftlichen Zugang: auserwählte Beispiele na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 12. mednarodna kastelološka konferenca Castrum Bene 12: Grad kot družbeni prostor, Ljubljana, 28. 9. – 2. 10. 2011.
• Mittelalterliche Paulinerklöster auf dem Gebiet des heutigen Kroatiens (mittelalterliches Slawonien) und der Slowakei na međunarodnom znanstvenom skupu Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a Vzťahy (do roku 1780), Bratislava – Levoča, 20. - 24. 6. 2011.
• Toponim Garić u povijesnim izvorima na znanstveno-stručnom skupu Garićgrad i okolica - od srednjovjekovlja do suvremenosti, Podgarić, 28. 10. 2010.
• Bibliografija radova o ustanku Batona (sa studentima diplomskog studija Stara povijest Odsjeka za povijest FFZG-a) na znanstvenom savjetovanju Bellum Batonianum MM Rat protiv Batona: Dvije tisuće godina, Zagreb, 5.- 7. 11. 2009.
• Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora) na III. kongresu hrvatskih povjesničara, Split - Supetar na Braču, 1.-5. 10. 2008.
• Osmanlije i Moslavina: prilog povijesti osmanlijskog osvajanja moslavačkog kraja na IV. međunarodnom simpoziju turkologije jugoistočne Europe, Zagreb, 3.-5. 12. 2007.
• Usporedba krajiškog i civilnog seljaštva Moslavine sredinom 18. stoljeća - društvene i gospodarske promjene između legalnih praksi i nasilja na III. međunarodnoj konferenciji podprojekta "Podravska višegraničja", Hrvatska 1755. godine: društvene i gospodarske promjene između legalnih praksi i nasilja, Križevci, Veliki Raven, Koprivnica, 16-17. 12. 2005.
• Odnos Vladislava II. i Ludovika II. Jagelovića prema plemstvu u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Moslavinu na međunarodnom znanstvenom skupu Poljska i Hrvatska u Srednjoj Europi: europska integracija u tradiciji i budućnosti, Bielsko BiaŁa- Szczyrk, 11.–13. 5. 2005.
• Kolomanov put u Moslavini na II. kongresu hrvatskih povjesničara, Pula 29. 9. – 2. 10. 2004.
• Reise durch Moslavina zu Beginn des 20. Jahrhunderts na 34. međunarodnom kulturnopovijesnom simpoziju Mogersdorf, Nagyatád, 29. 6. - 2. 7. 2004.
• Veze Drave i planova za isušivanje Lonjskog polja na II. međunarodnoj konferenciji podprojekta "Podravska višegraničja", Ekohistorija Podravskog višegraničja (od cca 15. stoljeća-1918. godine), Koprivnica, 13.-15. 11. 2003.
• Proces opustošivanja južnog dijela Križevačke županije cca 1450-1550. na I. međunarodnoj konferenciji podprojekta, "Podravska višegraničja", Ethno-confessional Changes in the Križevci County and the Varaždin Generalate in the Early Modern Period (c. 1450-1750), Križevci, 26.-28. 06. 2002.

Usavršavanja – burgološka
• Castrum Bene kolokvij. Seminar of Permanent Committe The Castrum Bene International Castellological Association, 9. – 11. listopad 2018., Popovača – Kutina - Sisak
• The castles of Silesia in comparison to Central-Eastern Europe. Seminar of Permanent Committe The Castrum Bene International Castellological Association, Wroclaw,
28.-30. 04. 2016.

Recenzije znanstvenih monografija
• Petrova gora – pavlinski samostan sv. Petra. Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture, Ministarstvo kulture, 2017.

Recenzije stručnih/popularnoznanstvenih monografija
• Dorotea Bačić. Srednjovjekovna baština Parka prirode Papuk. Velika: Park prirode Papuk, 2009.

Recenzije članaka za časopise
• Portal, godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda
• Radovi Zavoda za hrvatsku povijest
• Historijski zbornik
• Povijest u nastavi
• Croatica Christiana periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Organizacija znanstvenih skupova
• Predsjednica organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog burgološkog skupa Castrum Bene XVI, Burg und Wirtschaft, Hrvatska, 2019.
• Glavna organiozatorica Castrum Bene kolokvija (Seminar of Permanent Committe The Castrum Bene International Castellological Association), 9. – 11. listopad 2018., Popovača – Kutina - Sisak
• Članica organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa Garićgrad i okolica - od srednjovjekovlja do suvremenosti, Podgarić, 28. 10. 2010.

Nastavna djelatnost
• Suradnik na predmetu Komunikacijske razine Dubrovnika i zaleđa u srednjem vijeku (Studij Jadrana i Mediterana) na Sveučilištu u Dubrovniku (2016., 2017.);
zimski semestar 2016./17. 5 X 2S; zimski semestar 2017./18. 5 X 2S
• Suradnik na predmetu Vojna povijest 1 (smjer Vojno vođenje i upravljanje) na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ (2015.-);
zimski semestar 2015./16. – 2 X 2P2S; 2016./17. – 4 X 2P2S; 2017./18. – 4 X 2P2S; 2018./19. – 4 X 2P2S
• Izborni kolegij Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2007.-);
ljetni semestar, 15 X 2P2S
• Seminari u sklopu obaveznog kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2010.-);
ljetni semestar 15 X 2S
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Po moslavačkim srednjovjekovnim utvrdama, 19. 5. 2007.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde Moslavačke gore i Papuka, 17. i 18. 5. 2008.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde Moslavačke gore i Papuka, 16. i 17. 5. 2009.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Moslavačke srednjovjekovne utvrde i Sisak, 15. 5. 2010.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Po Iloku, Šarengradu, Vinkovcima i Đakovu, 7. i 8. 5. 2011.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde i samostani po Baniji, 19. svibanj 2012.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde po Kordunu, 18. svibanj 2013.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde po Ogulinsko-plašćanskoj udolini i okolici Karlovca, 3. i 4. svibanj 2014.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde uz rijeke Krku, Čikolu i Cetinu, 16. i 17. svibnja 2015.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Lika, u dolini rijeka Gacke i Like, 14. i 15. svibnja 2016.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde po Dalmatinskoj zagori, 16. i 17. svibnja 2017.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde u zadarskom zaleđu, 18. – 20. svibnja 2018.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde u Pokuplju i Lici, 11. i 12. svibnja 2019.
• Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, Srednjovjekovne utvrde u Slavoniji, 12. i 13. lipnja 2021.Mentorstva diplomskih radova
diplomirali:
• Marko Čavlina, Utvrde Klis, Kalnik, Medvedgrad i Gradec sredinom 13. stoljeća, 2013.
• Petar Babić, Srednjovjekovne utvrde na južnim obroncima Ivančice: prikaz trenutnog stanja i povijesne istraženosti, 2013.
• Lucija Brčić, Šibenski fortifikacijski sustav u kasnom srednjem i ranom novom vijeku, 2018.
• Ana Jaklinović, Topografija Vrbovca i okolice do 1400. godine, 2018.
• Katarina Matkerić, Djelovanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva i njegovo značenje za lokalnu zajednicu: studija slučaja Trebovec, 2019.
• Iris Hursa, Nastava zavičajne povijesti: izvanučionička nastava u dvorac obitelji Oršić u Gornjoj Stubici, 2021.

Članstva, suradnje, projekti
• Osnivačica i predsjednica Povijesne udruge Moslavina (2002.-)
• Predsjednica međunarodne burgološke organizacije Castrum Bene/President of Permanent Committe The Castrum Bene International Castellological Association (2017.-2019.)
• Hrvatska predstavnica (uz dr. sc. T. Pleše) u Predsjedništvu međunarodne burgološke organizacije Castrum bene (2015.-2017.)
• Članica upravnog odbora Udruge Garićgrad (2010.-)
• Voditeljica projekta Jelengrad (2003.-2009.), (MK i MZOŠ)
• Voditeljica projekta Moslavačke srednjovjekovne utvrde (2012.-2013.) (MZOŠ)
• Urednica za mikrohistoriju i regionalnu povijest časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (2011.-)
• Članica uredništva časopisa Povijest u nastavi (2013.-)
• Članica Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti
• Članica Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju
• Organizatorica tematske sekcije: Vizija hrvatske burgologije – spregom arheologije i povijesti do prezentacije i popularizacije utvrda te obogaćivanja turističke ponude na Trećoj medievističkoj radionici u Rijeci (listopad 2015.)
• Suradnik povjesničar istraživač na projektu Grubišno Polje u kasnom srednjem vijeku Instituta za arheologiju (2016.-)
• Suradnik na projektu Klis (2016.)
• Suradnja s Hrvatskim restauratorskim zavodom na arheološkim istraživanjima moslavačkih srednjovjekovnih lokaliteta (Bela crkva, Garićgrad, Jelengrad, Košutagrad i Bršljanac), kao i izrada pojedinih povijesnih studija utvrda (Klinacgrad, Garićgrad)


Popularizacija povijesnih istraživanja
• Stručna suradnica u dokumentarnim emisijama Moslavačke predaje Nezavisne televizije (2006.)
• Stručna suradnica za srednjovjekovne utvrde kontinentalne Hrvatske u projektu Upoznajmo Hrvatsku (2010.-)
• Javna predavanja i tribine: npr. Moslavačke srednjovjekovne utvrde s posebnim osvrtom na Jelengrad, OŠ Popovača, 23. svibnja 2007. (2 predavanja); Srednjovjekovne utvrde u Moslavini, Muzej Moslavine u Kutini, 9. 4. 2009.; 29. 8. 2009.; Povijest Bršljanice u nekadašnjoj srednjovjekovnoj župi Gračenica, Bršljanica, 29. 8. 2009.; Utvrda Bršnjanac u srednjem vijeku na tribini o srednjovjekovnim utvrdama u sklopu Ljeta u Bršljanici, Bršljanica, 26. 8. 2011.; Moslavačke srednjovjekovne utvrde, Popovača, aktiv nastavnika povijesti Sisačko-moslavačke Županije, 16. 5. 2014.; Povijesni kontekst kasnosrednjovjekovnog arheološkog nalazišta u šumi Obrovi, Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Grubišno Polje, 17. 11. 2016.; Moslavački kraj na izmaku srednjeg vijeka, Petrovo Selo (Mađarska), 19. 3. 2017.; Erdödy: vječiti knezovi od gore zaprte Moslavine, Gradski muzej Sisak, 23. 3. 2017.; panel rasprava Kulturna baština u Moslavini, 1. 10. 2018, Ivanić.
• Djelovanje unutar Povijesne udruge Moslavina (u suradnji s drugim članovima udruge): organizacija niza javnih predavanja o moslavačkoj povijesti, izrada raznih promotivnih materijala o moslavačkim povijesnim i arheološkim lokalitetima, stručna vodstva po arheološkim lokalitetima Moslavine i dr.