Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
online po dogovoru
Soba
E-311
Telefon
01 6120 353
E-mail
vpiskorec@ffzg.hr

Dr. sc. Velimir Piškorec redoviti je profesor u trajnome zvanju na Katedri za njemački jezik Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1966. godine u Đurđevcu. Studirao je germanistiku i anglistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 2001. doktorirao na temu germanizama u podravskome dijalektu kajkavskoga narječja hrvatskoga jezika. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1993. godine. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Njemačkoj i Austriji. Dobitnik je državne nagrade za popularizaciju znanosti za godinu 2015. za dva mrežna zvučna atlasa hrvatskoga jezika: Zvučni atlas hrvatskih govora te Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome. Od ak. god. 2017./18. predstojnik je Katedre za njemački jezik.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Dokumentacijski esperantski centar, Đurđevac
 • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) (redovni član)
 • Gesellschaft für Interlinguistik, Berlin (Član upravnog odbora)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Kajkavsko spravišće, Zagreb
 • Matica hrvatska, Ogranak Đurđevac
 • Matični odbor za filologiju, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
 • Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti, Sveučilište u Zagrebu
 • Universala Esperanto Asocio, Rotterdam
 • Upravno vijeće, Zaklada Branke Krauth
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Hrvatska jezična biografistika, Zagrebački ogranak HDPL-a (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog savjeta)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog savjeta)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog savjeta)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog savjeta)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog savjeta)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog savjeta)
Nagrade i priznanja
 • 2015. Državna nagrada Hrvatskoga sabora za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2015. godinu
 • 2015. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvena težišta:

sociolingvistika, dodirno jezikoslovlje s težištem na hrvatsko-austrijsko/njemačkim jezičnim i kulturnim dodirima, jezična biografistika, ekolingvistika i zaštita ugroženih hrvatskih mjesnih govora te interlingvistika i esperantologija