Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Soba
C-001
Telefon
4092126
E-mail
tpletena@ffzg.hr


EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMATOSOBNI PODACI

Ime i prezime Tomislav Pletenac
Adresa Slovenska 11
Telefon 3774 - 232
Telefaks
Elektronička pošta, Web adresa tpletena@ffzg.hr
Državljanstvo hrvatsko
Datum rođenja 26.11.1967
Matični broj iz Upisnika znanstvenika 238372

RADNO ISKUSTVO

• Datumi (od – do) 1995 - 2014
Ustanova zaposlenja Filozofski fakultet
Naziv radnog mjesta viši asistent (2004), docent (2006), izvanredni profesor (2011)
Funkcija Pročelnik odsjeka 2007-2009
Područje rada poskolonijalna teorija, popularna kulture, teorijska psihoanaliza
• Datumi (od – do) 2012-
Ustanova zaposlenja Institut za etnologiju i folkloristiku
Naziv radnog mjesta predsjednik Upravnog vijeća
Funkcija
Područje rada

ŠKOLOVANJE

Datum 1988-1990
Mjesto Maribor (R Slovenija)
Ustanova Tehniška fakulteta
Zvanje ing. računalništva

Datum 1990-1995
Mjesto Zagreb
Ustanova Filozofski fakultet
Zvanje profesor etnologije i muzeologije

Datum 1996 - 1999
Mjesto Zagreb
Ustanova Filozofski fakultet
Zvanje magistar etnologije

Datum 1999 - 2004
Mjesto Zagreb
Ustanova Filozofski fakultet
Zvanje doktor etnologije

USAVRŠAVANJE

Godina 2003 - 2006
Mjesto Ljubljana
Ustanova HESP i Inštitut za narodnosna vprašanja
Područje postkolonijalizam, postsocijalizam

OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Materinji jezik hrvatski

Strani jezici

Jezik engleski, njemački, slovenski
Govori engleski, slovenski
Piše engleski
Čita engleski, njemački, slovenski

SOCIJALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE organizator SESAM-a Hrvatska (Motovun, 1995), organizacija hrvatsko - slovenskih paralela (Motovun, 2004)

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE računarstvo, web design, baze podataka

UMJETNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE osnovna glazbena škola (klavir), sviranje više narodnih žičanih instrumenata, sviranje gitare

OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

VOZAČKA DOZVOLA B kategorija od 1985


Biblliografija:

Knjige:
2009. Fantastična bića Istre i Kvarner, Vuković i Runjić, Zagreb.
2015. Zemlja iza šume, Tim press, Zagreb.

Članci:
Pletenac, Tomislav, Vidno in nevidno u etnografskem filmu:zgodnji etnografski filmi prof. Milovana Gavazzija.]100 let etnografskog filma u Sloveniji, SAZU, Ljubljana, str. 103-113, 1996.

Pletenac, Tomislav, Slovenci i Hrvati: paralele u etnološkom diskursu.Institu za migracije i narodnosti, Zagreb, str.331-338, 1997.
Tomislav Pletenac, Etnologija u službi politike: pozadina sukob Franić-Gavazzi. Studia ethnologica Croatica, vol.7/8 (1995./1996.), Zagreb, str. 83-93, 1999.
Tomislav, Pletenac, Ženski identitet u Orubici. Studia ethnologica Croatica , vol 10/11 (1998./1999.), Zagreb, str. 235 – 240, 2002.
Pletenac, Tomislav, Glazba Starog Grabovca na etnološkom instrumentariju. Studia ethnologica Croatica, vol. 12/13 (2000/2001.), Zagreb, str. 215-233, 2004.
Pletenac, Tomislav, Košaraštvo u sustavu kružnog toka kulture, Studia ethnologica Croatica, vol. 16, Zagreb, 71-86, 2004.
Pletenac, Tomislav, If There Is a Split Then who Is Other? Ako je Split tko je drugi?, u: Split i Drugi, ur. Ines Prica, Tea Škokić, HED i Biblioteka Etnografija, Zagreb, 105-119, 2007.
Pletenac, Tomislav, Tito - naknadna biografija, O Ttitu kao mitu: Proslava dana mladosti u Kumrovcu, ur. Kirsti Mathiesen Hjemdahl i Nevena Škrbić Alempijević, FF Presss i Srednja Europa d.o.o., Zagreb, 365-367, 2006.
Pletenac, Tomislav, Dvojnost antropološkog diskursa i pozicija etnologije Branimira Bratanića, Studia Ethnologica Croatica., vol 17, str 7-23-, Zagreb, 2005

Potkonjak, Sanja; Pletenac, Grad i ideologija: „kultura zaborava“ na primjeru grada Siska, Studia Ethnologica Croatica., vol 19, str 171-198, Zagreb, 2007.

Pletenac, Tomislav, Od Morlaka do postsocijalizma. Tranzicija kao element mimikrijskog diskursa, u: Antropologija postsocijalizma ,Vladimir Ribić (ur.), Srpski genealoški centar, str. 200-215, 2007, Beograd.

Pletenac, Tomislav, Komodifikacija kulture – kultura komodifikacije, Festivali čipke i kulturni turizam, str 7-20, Lepoglava, 2006.

Pletenac, Tomislav, Živjeti u realnom. Neke posljedice primjene teorijske psihoanalize na konstrukciju objekta i subjekta kulturne analitike, Studia Ethnologica Croatica, vol. 21, str 199 – 217, Zagreb, 2009.

Potkonjak, Sanja; Pletenac, Tomislav. "Ja, Europljanin":kulturna reprezentacija Hrvatske na putu u Europsku uniju. // Studia ethnologica Croatica. 26 (2014) ; 121-147

Potkonjak, Sanja; Pletenac, Tomislav, Kada spomenici ožive - “umjetnost sjećanja” u javnom prostoru, Studia Ethnologica Croatica, vol. 23. str. 7-24, Zagreb, 2011.

Pletenac, Tomislav, From Conviction to Heroism: The Case of a Croatian War General. // Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana. 43 (2014)

Pletenac, Tomislav. Accidental Celebrity? Constructing of Fame in Post-War Croatia. // Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana. 45 (2016) , 1; 31-46

Potkonjak, Sanja; Pletenac, Tomislav, The Art and Craft of Memory: Re-Memorialization Practices in Post-Socialist Croatia // Post-Yugoslav Constellations. Archive, Memory, and Trauma in Contemporary Bosnian, Croatian, and Serbian Literature and Culture / Beronja, Vlad ; Vervaet, Stijn (ur.).
Berlin, Boston : Walter de Gruyter, 2016. Str. 65-8.


Filmografija

Etnografski filmovi:
Susak (2001.) scenarist (HRT)
Murterini iza obale (2002.) scenarist (HRT)
Brački triptih (2002.) scenarist (HRT)
Bederske priče (2003.) scenarist (HRT)

Dokumentarni filmovi:
Izbliza I izdaleka: 80 godina Odsjeka za etnologiju I kulturnu antropologiju (2008.) scenarist (HRT)
Kupica (2011.) – koautor I istraživač (NoThing Production)

Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Crisis of Democracy Through The Prism of Cultural Trauma, Global Humanities Institute (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Tomislav Pletenac se bavi poskolonijalnim izvorištima istočnoeuropskih etnologija i teorijskom psihoanalizom. Uže područije istraživanja su mu trauma, fantastika. Terenska istraživanja radi u Istri i Srebrenici.