Akademski stupanj
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
Utorak: 20:00 - 20:30
Soba
A - 215/ B 326
Telefon
4092-073
E-mail
aplicani@ffzg.hr

BIOGRAFIJA:

akademska godina 2020./21.
izabrana za mentoricu Odsjeka za germanistiku za metodiku nastave njemačkog jezika

listopad 2020.- listopad 2022.
članica Fakultetskog vijeća iz redova nastavnih zvanja

01.10.2019. – 01.10.2021.
zamjenica voditeljice Centra za strane jezike i koordinatorica za tečajnu nastavu

23.01.2019. reizabrana u nastavno zvanje više predavačice u područje humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: germanistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na vrijeme od pet godina;

listopad 2018.- listopad 2020.
članica Fakultetskog vijeća iz redova nastavnih zvanja

akademska godina 2018./19.
izabrana za mentoricu Odsjeka za germanistiku za metodiku nastave njemačkog jezika

listopad 2017. – listopad 2021.
članica Vijeća društveno-humanističkoga područja

01.10.2017. – 01.10.2019.
zamjenica voditeljice Centra za strane jezike i koordinatorica za tečajnu nastavu

12.10.2016. – 12.10.2018.
članica Fakultetskog vijeća iz redova nastavnih zvanja

2015 - 2017. zamjenica voditeljice Centra za strane jezike i koordinatorica za tečajnu nastavu

11/2013. reizabrana u nastavno zvanje više predavačice u područje humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: germanistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na vrijeme od pet godina;

10/2007. izabrana u nastavno zvanje više predavačice u području humanističke znanosti polje: filologija/germanistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu;

2002 – 2006. predaje njemački kao jezik struke za studente Agronomskog fakulteta treće i četvrte godine studija;

6/2002. izabrana u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, za predmet njemački jezik struke u Centru za strane jezike;

2001. nositeljica kolegija Njemački jezik za akademske potrebe 1, 2, 3 i 4 na Filozofskom fakultetu od početnog do visokog stupnja njemačkog jezika (A1 – C1);

2001 – 2004. voditeljica Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta;

12/1998. imenovana stalnim sudskim tumačem za njemački jezik;

1994 – 2002. zaposlena u Centru kao stručni suradnik za njemački jezik;

1989 – 1994. honorarno zaposlena na tečajevima njemačkog jezika u Centru za strane jezike FF;

1989 – 1994. zaposlena u "Mladosti"- knjižara inozemne literature kao knjižar savjetnik za njemački jezik;

1989. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu njemački jezik i književnost i povijest;

29. 02. 1964. rođena u Dortmundu, SR Njemačka

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Zajednica za strane jezike pri HGK (Redovni član - zamjenica predsjednice ZZSJ HGK)

Opis znanstvene djelatnosti
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA:

08/2017. XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Fribourg, Schweiz. Izlaganje: "DaF und FLE-Lehrwerke aus Sicht der Lehrenden an kroatischen Fremdsprachenschulen" (koautori: Mirela Landsman Vinković i Martina Kovačić);

05/2017. 1th International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Terme, Slovenia. Izlaganje: "Rethinking the roles of the LSP practitioner with regard to internationalization of higher education" (koautori: Tina Miholjančan i Dubravka Pleše);

09/2016. 9th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Maribor, Slovenia, Izlaganje:"Group Work Sctivities in LSP Courses" (koautori: Tina Miholjancan i Arijela Fabrio);

09/2014. 7th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Maribor, Slovenia, Izlaganje:"The Use of Podcasts in LSP Courses" (koautori: Tina Kužić i Arijela Fabrio);

09/2016. 9th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Maribor, Slovenia, Izlaganje:"Group Work Sctivities in LSP Courses" (koautori: Tina Miholjancan i Arijela Fabrio);

09/2014. 7th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Maribor, Slovenia, Izlaganje:"The Use of Podcasts in LSP Courses" (koautori: Tina Kužić i Arijela Fabrio);

10/2013. Izlaganje (s Mirelom Landsman Vinković) na XX. stručnom skupu Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV) na temu: „Vom Vögele bis zum Rosengarten - ein Bericht über die IDT 2013 in Bozen".

09/2013. 6th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, Izlaganje: “The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures” (koautori: Mirela Landsman Vinković i Dubravka Pleše);

08/2013. Izlaganje (s Mirelom Landsman Vinković) na IDT-u (Internationale Tagung der Deutschlehrerinen und Deutschlehrer) u Bozenu na temu: „SDU aus der Perspektive von Studenten – Ergebnisse einer Umfrage“;

10/2012. Izlaganje (s Mirelom Landsman Vinković) na XX. stručnom skupu Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV) na temu: „Studienbegleitender Deutschunterricht aus Sicht der Deutschlernenden“;

09/2011. 4th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, Izlaganje: Films: The Intercultural Dimension of Teaching and Learning in an LSP course, (koautor: Tina Kužić);

09/2010. 3rd International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, Izlaganje: Enhancing the Learner’s Cultural Competence through
Technology (koautor: Tina Kužić);

05/2007. «Integracijski tečajevi – njemačka jezična politika integracije imigranata», na 21. znanstvenom skupu HDPL-a s međunarodnim sudjelovanjem – Jezična politika i stvarnost, Split;

05/2006. izlaganje (s Tinom Kužić) «Kanak Sprak kao jezični simbol hibridnog identiteta» na 20. znanstvenom skupu HDPL-a s međunarodnim sudjelovanjem - Jezik i identiteti, Split;

BIBLIOGRAFIJA:
Primarno autorstvo
Stručni članak

Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ;
Poučavanje stranoga jezika i računalo : vještina slušanja / Strani jezici , 39 (2010), 4 ; str. 295-306.

Objavljeni rad s konferencije - stručni

Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ;
Films : the Intercultural Dimensions of Teaching and Learning in an LSP Course / Proceedings of the 4th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2011, str. 136-139.
[Naziv skupa: 4th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2011]

Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ;
Enhancing the Learner's Cultural Competence through Technology / Proceedings of the 3rd International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2010, str. 6.
[Naziv skupa: 3rd International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2010]

Pleše, Dubravka ; Plićanić Mesić, Azra ; Landsman Vinković, Mirela ;
Incorporating Cultural Elements into Teaching Foreign Languages to University Students / Proceedings of the 6th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2013, str. 265-270.
[Naziv skupa: 6th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2013]

Landsman Vinković, Mirela ; Plićanić Mesić, Azra ;
Studienbegleitender Deutschunterricht aus Sicht der Deutschlernenden (eine Umfrage) / "Deutsch in Kroatien, Kroatien in der EU : Unterrichtspraktische und Sprachenpolitische Auswirkungen" KDV Info, Jg. 21, Nr. 40/41, 2012. Zagreb : KDV, Zagreb, str. 171-175.
[Naziv skupa: XX. Internationale Jubiläumstagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes (19. - 21. 10. 2012. ; Zagreb)]

Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

Plićanić Mesić, Azra ;
Integracijski tečajevi - njemačka politika integracije emigranata / U: Granić, Jagoda, ur. (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost = Language policy and language reality. Zagreb : HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2009., str. 674-683.

Uredništva, prijevodi, krička izdanja
Stručni članak
Aguirre Rojas, Carlos Antonio ; Landsman Vinković, Mirela [trl] ; Plićanić Mesić, Azra [trl] ;
Braudelov longue durée u zrcalu : dugo trajanje s onu stranu "življenog" i "otuđenog" vremena / Pro tempore (Zagreb) , 7 (2010/2011), 8/9 ; str. 71-83.

Mathis, Franz ; Landsman Vinković, Mirela [trl] ; Plićanić Mesić, Azra [trl] ;
Poduzetnici i poduzeće : što nas uči povijest? / Pro tempore (Zagreb) , 7 (2010/2011), 8/9 ; str. 53-59.

Schmidtke, Sabine ; Landsman Vinković, Mirela [trl] ; Plićanić Mesić, Azra [trl] ;
Zapadnjačka konstrukcija Maroka kao krajobraza slobodne homoerotike / Pro tempore (Zagreb) , (2009), 6/7 ; str. 242-267.

STRUČNA USAVRŠAVANJA U INOZEMSTVU:
07/2017. stipendija Goethe Instituta za sudjelovanje na jednotjednom seminaru u Berlinu: "Deutsche Geschichte in Berlin"

06/2013. stipendija Goethe Instututa za sudjelovanje na jednotjednom seminaru u Berlinu: „ Leben in Berlin“

07/2010. stipendija BAYHOST-a za sudjelovanje na dvotjednom seminaru u Regensburgu: «Deutsch als plurizentrische Sprache»

08/2003. stipendija Goethe instituta za sudjelovanje na dvotjednom seminaru u Münchenu: «Nutzung von PC und Internet für die Unterrichtsvorbereitung DaF»

STRUČNA USAVRŠAVANJA U Hrvatskoj:
1. Goethe Institut: Kolloquium – „Neue Medien und Sprachenlernen: Mediale Lernwerkzeuge im zeitgemäßen Fremdsprachenunterricht“ u trajanju od 16 X 45 minuta; 25.10.2014.; Zagreb

2. Goethe Institut: Seminar - „DaF – Unterricht im B1-Kontext“ u trajanju od 16 X 45 minuta; 28.06.2018.; Zagreb

ONLINE - tečaj u trajanju od 40 sati:
22.09.-16.11.2014. Goethe Institut "Moodle-Führerschein"

ORGANIZACIJA SKUPA I UREĐIVANJE ZBORNIKA SKUPA:
Organizacija međunarodnog skupa 8th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 18. i 19. rujna 2015.; Zagreb

Uređivanje zbornika:
Kužić, Tina; Pleše, Dubravka; Plićanić Mesić, Azra (ur.). Proceedings of the 8th International Language Conference on the Importance of Learning professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, 18-19 September 2015, Zagreb, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences.

POPIS SEMINARA:
1. Goethe Institut Zagreb: IV. Studientage zum Thema „Inhaltorientiertes Fremdsprachenlernen: fach- und sprachintegriertes Lernen
an Schulen“; 23.03.-24.03.2018., Zagreb
2. Adries 2017: „Language Schools and Academic Exellence in Digital Age“; 13.-15.10.2017.,Split
3. Goethe Institut Zagreb: III. Studientage zum Thema „Inszenierungen im DaF-Unterricht – Fšr eine performative Lernkultur an
kroatischen Schulen“; 03.-04.2017.; Zagreb
4. Profil Klett: Stručni skup engleskog i njemačkog jezika; 02.12.2017.; Zagreb
5. SDV – Die trinationale Tagung zum Thema: „Deutsch – Brückensprache in der Region, nach Europa und in die Welt“;
30.09.-02.10.2016., Sremski Karlovci, Srbija
6. Goethe Institut Zagreb: II. Studientage zum Thema: „(Inter.)kulturelle Lernprozesse im DaF-Unterricht“; 18.03.-19.03.2016., Zagreb
7. Goethe Institut Zagreb:“Musik und Videos im DaF-Unterricht“; 26.02.-28.02.2016., Zagreb
8. Hueber Verlag: Hueber Konferenz – „Kulinarik und Sprache“, „Sicher durch die Mittelstufe“, 07.03.2015.; Zagreb
9. Goethe Institut Zagreb: I. Studientage zum Thema „Wie viel Internet und Digitalisierung braucht der Fremdsprachenunterricht?“,
19.03.-21.03.2015.; Zagreb
10. Algoritam/Hueber Verlag: „“Motivation und Mehrsprachigkeit“; 23.05.2015., Zagreb
11. Goethe Institut: „Interkulturelle Kompetenz“, 06.-07.12.2013.; Zagreb
12. Goethe Institut: „Moderne Musik im Deutschunterricht“; 09.02.2013.; Zagreb
13. Goethe Institut: „Fit für Europa“; 25.01.2013.; Zagreb