Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
porodiljni dopust
Soba
E-318
Telefon
4092-306
E-mail
apongrac@ffzg.hr

Životopis:

Ana Pongrac Pavlina (Zagreb, 1983.) doktorirala je 2018. godine u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti obranivši rad pod naslovom Učinkovitost softverske simulacije u nastavi informatike izrađen pod mentorskim vodstvom prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić.

Tijekom studija sudjeluje u nastavi kao demonstratorica na šest kolegija (Obiteljska pedagogija; Roditelji i odgojno-obrazovna; Antropologija odgoja i obrazovanja; Interkulturalizam i obrazovanje; Metodika informatike 1 i Metodika informatike 2) pod mentorskim vodstvom triju profesorica (prof.dr.sc. Dubravke Maleš; prof.dr.sc. Vedrane Spajić–Vrkaš; prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić).

Tijekom studija piše za Školske novine i pedagoški časopis Zrno. Prve tri godine studija obnašala je dužnost predstavnice godine studenata pedagogije.


Aktivno sudjeluje u nastavi na diplomskoj razini te se redovito znanstveno i stručno usavršava na konferencijama, ljetnim školama, seminarima i tečajevima u zemlji i inozemstvu.

Nagrade i stipendije:

Rektorova nagrada za rad "Model upravljanja kvalitetom nastave na razini kolegija" pod mentorskim vodstvom prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić u akademskoj godini 2007/08.
Stipendistica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na E-learning akademiji za program E-learning Course Design u akademskoj godini 2013/14.
Stipendistica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na programu „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“ u akademskoj godini 2014/15.
Osnove korištenja obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi u akademskoj godini 2015/16.
Napredna primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi u akademskoj godini 2015/16.


Područja interesa:

didaktika
metodika nastave informatike
metodika informacijskog odgoja i obrazovanja
kvaliteta nastave
kreativna nastava
e-učenje
(digitalni) udžbenici
digitalni obrazovni materijali
nove nastavne metode (softverska simulacija)
(digitalne) slikovnice


Sudjelovanje na projektima:

Erasmus IP: Information and communication technology in supporting the educational process
Razvoj taksonomije generičkih informacijskih kompetencija kao sredstva poboljšanja zapošljivost
Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira


Nositeljica kolegija (diplomski studij):
Metodika nastave informatike 1
Metodika nastave informatike 2
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
Radionica kreativne nastave informatike
Praksa-Informatika (JP)
Praksa-Informatika (DP)

Ključni istraživački interesi
  • didaktika
  • metodika nastave informatike
  • metodika informacijskog odgoja i obrazovanja
  • kvaliteta nastave
  • kreativna nastava
  • e-učenje
  • (digitalni) udžbenici
  • digitalni obrazovni materijali
  • nove nastavne metode (softverska simulacija)
  • (digitalne) slikovnice

Opis znanstvene djelatnosti