Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
srijedom od 12,30-14,00
Soba
B-210
Telefon
01/ 6120110
E-mail
bpoliver@ffzg.hr

Borjana Prošev-Oliver (1962.) diplomirala je 1985. godine na Odsjeku za opću i komparativnu književnost Filološkog fakulteta u Skopju. Nakon diplomiranja radila je kao honorarni suradnik na Trećem programu makedonskog radija i u Redakciji za kulturu i umjetnost Makedonske TV. Od 1986. zaposlena je kao lektorica za makedonski jezik na Katedri za makedonski jezik i književnost, tada Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u sklopu kojeg vodi obvezatan dvosemestralni kolegij Jezične vježbe iz makedonskog jezika. Nakon preobrazbe Odsjeka i njegova preimenovanja u Odsjek za kroatistiku i južnoslavenske filologije te nakon što je 1995./96., Katedra za makedonski jezik i književnost ušla u sastav Odsjeka za slavenske jezike i književnosti unutar jednopredmetnog studija slavistike, drži isti kolegij u sklopu izbornog studija jednoga od južnoslavenskih jezika i književnosti kao B-predmeta. Unutar dvopredmetnog studija slavistike 1998./99. započinje četverogodišnji studij makedonskog jezika i književnosti na kojem vodi isti kolegij. Od 2005./2006. magistarski studij makedonskog jezika po bolonjskoj reformi ponovo zahtijeva izvjesne promijene s većom zahtjevnošću izvedbenog programa kolegija Jezične vježbe iz makedonskog jezika. Od 2009./2010. do 20010./2011. na diplomskom studiju prevođenja vodi kolegij Jezične prijevodne vježbe i seminar na kojem su se prevodili tekstovi svih funkcionalnih stilova s hrvatskog na makedonski. Unutar kolegija u svim izvedbenim studijskim programima predaje normativnu i deskriptivnu gramatiku makedonskog jezika, povijest makedonskog jezika te makedonski jezik iz sociolingvističke perspektive.
2005. upisuje poslijediplomski doktorski studij književnosti , smjer-kulturalni studiji. Doktoritala je 2009. na temu Egzil u makedonskoj književnosti pod mentorstvom prof. dr. Borislava Pavlovskog. Od 2006. redovito sudjeluje na hrvatsko-makedonističkim skupovima po imenom Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze koji se održavaju u Hrvatskoj i Makedoniji te skupovima u Makedoniji u organizaciji Instituta za makedonsku književnost u Skopju. Svojim radovima sudjelovala je u projektu Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim – voditeljica dr. dc. Dubravka Sesar

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Međunarodni organizacijski odbor Znanstvene konferencije, Institut za makedonski jezik K. P. Misirkov, Skopje, R. Sjeverna Makedonija