Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
četvrtak, 13.00-14.30
Soba
C-304
Telefon
01/4092-380
E-mail
vputarek@ffzg,hr

Vanja Putarek rođena je u Varaždinu 1988. godine. Nakon završene opće gimnazije u Ivancu, 2007. godine upisala je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Preddiplomski studij psihologije je završila 2010. godine, a diplomirala je 2012. godine obranom diplomskog rada pod nazivom „Percipirana popularnost u ranoj adolescenciji: spolne razlike te povezanost s usamljenošću i relativnim pubertalnim statusom“. Tijekom studija bila je demonstrator na kolegijima „Psihologijski praktikum I“ i „Psihologijski praktikum II“ (2009. godine). Sudjelovala je u 21. Ljetnoj psihologijskoj školi na temu lažnih sjećanja (2011. godine). Također, od 2010. godine volontira u Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec. Za vrijeme studija bila je dobitnica stipendije Sveučilišta u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata (ak. god. 2011/2012.), a dobitnica je i Dekanove nagrade za izvrsnost u studiju (2012. godine), te Bujasove zlatne značke za osobito vrijedan diplomski rad (2013. godine). Bila je članica Programsko-organizacijskog odbora 2. PsihoFesta – festivala popularne psihologije (2013. godine), te tajnica 22. godisnje konferencije hrvatskih psihologa (2014. godine).
Od 2013. godine zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao asistent, te kao vanjski suradnik na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu.
Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.


Opis znanstvene djelatnosti