Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
F-327
Telefon
01/4092-316
E-mail
pradosav@ffzg.hr

Petar Radosavljević rođen je 1978. u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996. upisao je studij njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tijekom kojega je pohađao fakultativnu nastavu rumunjskoga jezika na Filozofskom fakultetu, a 2000. godine je završio i ljetnu školu rumunjskoga jezika u Rumunjskoj (Sveučilište u Craiovi). Diplomirao je 2002. godine i iste godine upisao poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Jezik Roma Bajaša na teritoriju Republike Hrvatske (mentor prof. dr. sc. Dražen Varga), obranio je 2010. godine i stekao titulu doktora znanosti – znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika. Godine 2004. zaposlen je kao znanstveni novak – asistent na projekt prof. dr. sc. Dražena Varge (Francuska gramatika za govornike hrvatskog, od 2007. Romanske gramatike za govornike hrvatskog), a 2011. godine postaje znanstveni novak – viši asistent. Godine 2013. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija. Godine 2015. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Od akad. god. 2015./2016. do 2016./2017. bio je zamjenik pročelnice, a od 2017./2018. do 2018./2019. bio je pročelnik Odsjeka za romanistiku. Od ak. god. 2020./2021. predstojnik je Katedre za rumunjski jezik i književnost.
U koautorstvu ili samostalno, u zemlji i inozemstvu, objavio je 20 znanstvenih članaka i poglavlja u knjizi te 3 stručna rada, suurednik je jedne knjige, a za tisak mu je prihvaćena znanstvena monografija. Izlagao je na 30 znanstvenih skupova pretežito međunarodnog karaktera. Bio je na tri stručna usavršavanja u Rumunjskoj (Sveučilište u Bukureštu, 2005., Rumunjski kulturni institut, 2006., CEEPUS II – Sveučilište u Bukureštu, 2009.). Osim rumunjskim, njemačkim i španjolskim jezikom, aktivno vlada i engleskim, te pasivno slovenskim, talijanskim i francuskim jezikom.

Ključni istraživački interesi
 • lingvistika
 • rumunjska dijalektologija
 • kontaktna lingvistika
 • bajaški rumunjski
 • jezik Roma Bajaša
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Stručna radna skupina za izradu prijedloga Kurikuluma Njegovanja jezika i kulture romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) – od 2015. do 2017. te dorada 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Član)
 • Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša Franjo Koščec Varaždin
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Međunarodni znanstveni skup 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive., Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Okrugli stol povodom stogodišnjice ujedinjenja Rumunjske, Katedra za rumunjski jezik i književnost pri Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Gostujući član uredništva)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Gostujući član uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Radovi:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Radosavljevi%C4%87,%20Petar%20(23371)|text|profile