Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Soba
Telefon
+38514884320
E-mail
arian.rajh@halmed.hr

Dr.sc. Arian Rajh, nasl. izv. prof., radi kao voditelj Odsjeka za upravljanje dokumentacijom i arhiviranje te projektiranje i razvoj u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode i kao vanjski suradnik u nastavi na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U dosadašnjem radnom životu (trinaest godina u Agenciji za lijekove i deset godina predavačkog iskustva) bavio se projektiranjem ili doprinosom razvoju ili nadogradnjama softvera (sustavi za pregled dokumentacije, sustavi za upravljanje predmetima, arhivskim gradivom, dokumentima i zapisima), te predavačkim i konzultativnim radom u području arhivistike. Osmislio je i vodio EU projekt izrade digitalnog arhiva prema ISO OAIS normi za Agenciju za lijekove te opsežan program digitalizacije gradiva ustanove. Rodio se u Zagrebu 1980., diplomirao je informacijske znanosti i komparativnu književnost 2005. godine i doktorirao iz područja arhivistike 2010. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade, nagrade Franjo Marković, DPE nagrade programa razmjene. Autor je i suautor četrdesetak radova objavljenih u raznim domaćim i stranim publikacijama (CJILS, IARIA, IGI Global, Mipro, InFuture, Arhivski vjesnik).

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko arhivističko društvo (redovni član, voditelj sekcije)
  • Radna grupa za arhivsko zakonodavstvo, Ministarstvo kulture i medija
  • Sekcija za elektroničko gradivo, voditelj, Hrvatsko arhivističko društvo
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. eTELEMED 2020 : The Twelfth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine, IARIA (-, -)
  • 2019. The Eleventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine eTELEMED 2019 24.-28.2.2019. Atena, Grčka, IARIA (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
(Ažurirano u 5.2019.)

1. Radovi na znanstvenim ili stručnim skupovima (domaćim i međunarodnim)

Ukupno prezentirao 34 rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima.

Prezentirani radovi na međunarodnim znanstvenim skupovima:

Stančić, H.; Rajh, A.; Herceg, B. Comparative Analysis of Internal Structure and Functions of Digital Archives Preserving Complex Electronic Records, International Council of Archives, 2nd Annual Conference of the ICA, Girona, 11-15.10.2014. (http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id185.pdf)

Arian Rajh (Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, HR), Edvin Buršić (Financial Agency, HR), Hrvoje Stančić (Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, HR) Using Archival Information Packages for production of sustainable archival collections of digitised records. APEx Dublin conference, Dublin 2013 (http://apex-project.eu/index.php/events/dublin-conference/program June 2013).

Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje; Milošević, Ivor. "Archiving‐as‐a‐Service": Influence of Cloud Computing on the Archival Theory and Practice, to be published in proceedings of UNESCO conference Memory of the World in the Digital Age, Vancouver, 10.2012 (http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/the-memory-of-the-world-in-the-digital-age-digitization-and-preservation/presentations-day-1/)

Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian. Best Archival Practice in the Regulation of Medicines: Work on the Guidelines for Agencies for Medicinal Products, 4th International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED 2012), 30.1-4.2.2012., Valencia, Španjolska, suautor

Stančić, Hrvoje; Pavlina, Krešimir; Rajh, Arian. Long-term Preservation Solution for Complex Digital Objects Preserved as Archival Information Packages in the Domain of Pharmaceutical Records. The Third International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED 2011), 23-28.02.2011., Gosier, Guadeloupe, suautor

Arian Rajh i Siniša Tomić. eSubmission in Croatia: Resources, Guidelines, Regulatory Practice, 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation, Opatija, 15-18.09.2010., predavač

Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Jamić, Mario. Impact of ICT on archival practice from 2000s onwards and the necessary changes of archival science curricula. Međunarodni znanstveno-stručni ICT skup MIPRO40 (Opatija 2017.)

Rajh, A.; Meze, K. Gluing Provenance to Dispersed Personal Content and Creating Contemporary Personal Archives. 6th International Conference The Future of Information Sciences, INFuture2017: Integrating ICT in Society, Zagreb, Croatia, 8-10.11.2017.

Rajh, A. Digital Archives: Towards the Next Step. 6th International Conference The Future of Information Sciences, INFuture2017: Integrating ICT in Society, Zagreb, Croatia, 8-10.11.2017.

Rajh, A. A project management approach to long-term preservation of optical media tasks, Infuture2015, Zagreb, studeni 2015.

Rajh, Arian; Meze, Krešimir. A Domain-Specific Records Management and Information Governance Solution Designed to Support the Implementation of the General International Standard Archival Description, IFuture 2013: Information Governance. Zagreb: Department of information sciences, Faculty of humanities and social sciences.

Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje. Best Archival Practice in the Regulation of Medicines: Work on the Guidelines for Agencies for Medicinal Products, 3rd international conference InFuture 2011, Filozofski fakultet, Zagreb, 9-11.11.2011.

Arian Rajh i Hrvoje Stančić, Planning and designing of digital archival information system, 2nd international conference INFuture 2009, Filozofski fakultet i IBM Hrvatska, Zagreb, 4-6. studeni 2009., predavač

Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje; Drobec, Marko. Using a Socio-technical Approach to Build a National Extranet Portal in the Medicines Regulatory Sector. The 4th conference "Digital document and Society", Zagreb 29-30.4.2013

Stančić, Rajh, Tušek. Are optical disks suitable for LTP , 10/13th International Conference Information Technology and Journalism Collaborative Media and Content Management 15-23.05.2008.

Prezentirani radovi na domaćim znanstvenim skupovima (bez međ. sudjelovanja ili izlaganja na svjetskom jeziku):

u tekstu iznad nabrojani skupovi međunarodnog su karaktera prema kriterijima Rektorskog zbora

Prezentirani radovi na međunarodnim stručnim skupovima:

Rajh, Arian. eSubmission Regulatory Update: Croatia, 2nd Regional Regulatory Workshop, Ljubljana, Slovenia, 11.11.2011.

Presentation Rajh, Arian. Archiving and long-term preservation of Regulatory Affairs documents and eSubmissions. 1st Regional Regulatory Workshop Electronic Submissions, Kranjska Gora, Slovenia, 31.03-01.04.2011

Arian Rajh i Marko Drobec. Implementation of eCTD
in Croatia. Lifecycle Management of the eCTD, Informa Life Sciences, London, 01-02.01.2011., predavač

Arian Rajh i Cecile Levy-Lombard. Agency Requirements for Archiving eCTD Submissions. Lifecycle Management of the eCTD– CQ5125, Informa Life Sciences, Amsterdam, 12-13.10.2010., predavač

Arian Rajh i Siniša Tomić, Četvrti hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 2-30.05.2010., Elektronička dokumentacija o lijeku: izvori, smjernice, praksa (znanstveni skup), izlagač postera

Rajh, A.; Šimundža Perojević, Z. HALMED „Digitalizacija u HALMED-u“, Pet godina ALMBIH, perspektive, Jahorina, 19-21.3.2015.

Rajh, A.; Šimunndža Perojević, Z. Lessons learned from internal and external digitisation processes implemented at the Croatian Agency for Medicinal Products and Medical Devices, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Radenci, 11. – 13.4.2018.)

Rajh, A.; Sudić, D.; Gvozdanović, K. OPeN:Linking the National Adverse Reactions Database with Clinical IT Systems in Croatia, The Tenth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine eTelemed2018, 25.-29.3.2018., Rim, Italija

Gvozdanovic, K.; Adam Galkovski, A.; Krnic, D.; Rajh, A.; Sudic, D. An Educational Platform for Direct Communication between the National Competent Authority and Healthcare Professionals in Croatia, The Eleventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine eTelemed2019, 24-28.2.2019., Atena, Grčka


Prezentirani radovi na domaćim stručnim skupovima:

Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje. Integracija digitalnog i digitaliziranog gradiva u jedinstveni arhiv elektroničkih zapisa. 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji. Poreč, 26-28.11.2008., predavač

Stančić, H.; Rajh, A.; Crnković, K. Mapirani metapodaci arhivskih, knjižničarskih i muzeoloških normi i interdisciplinarne platforme, Arhivi, knjižnice, muzeji 20, Poreč, 23-26.11.2016.

Rajh, Arian. Arhivističke (informacijsko-informatičke) tehnologije: procjene i preporuke. 5. kongres hrvatskih arhivista: Arhivi u Hrvatskoj - (retro)perspektiva, Zadar, 24-27.10.2017.

Karlović, Tomislav; Rajh, Arian. Digitalna transformacija kroz upostavu DAIS-a. eBIZ2017 Konferencija o digitalnom poslovanju, Zagreb, 27-29.03.2017.

Rajh, A.; Šimundža – Perojević, Z. Digitalizacija, prihvat i migracija gradiva u sustav upravljanja zapisima sa ciljevima ostvarivanja temeljnih funkcija HALMED-a i očuvanja gradiva. 48. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Topusko listopad 2015.

Rajh, Arian. Šimundža-Perojević, Zrinka. Digitalizacija i mikrofilmiranje dokumentacije HALMED-a, 47. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Vinkovci, listopad 2014.

Novosel, Pavetić, Rajh. Halmed Case Study, predavanje na 1. RFID konferenciji u Zagrebu, Zagreb 6-7.5.2014.

Rajh, Arian. Izlaganje: Elektronička dokumentacija o lijeku agencija za lijekove EU, 18.10.2012. 46. savjetovanje HAD-a: SPECIJALIZIRANI ARHIVI I ZBIRKE GRADIVA IZVAN ARHIVA

Rajh, A. i Tomić, S. Electronic Submission in Croatia: Legal and Regulatory Environment, Electronic Submissions (eCTD & NeeS) Workshop, Zagreb, Croatia, 30.06.2010., Extedo GmbH, predavač

Rajh, A. i Meze, K. Stvarno? Stvaratelji privatnog gradiva kao promotori suvremenog arhiviranja, 50. savjetovanje hrvatskih arhivista, Osijek, 24.-26.10.2018.


2. Vođenje ili sudjelovanje na realizaciji znanstvenog programa znanstvenih centara izvrsnosti, europskih i međunarodnih kompetitivnih projekata i projekata HZZ

Sudjelovanje na realizaciji međunarodnog kompetitivnog projekta:


- InterPARES Trust (2013-2018) (https://interparestrust.org/trust/aboutus/europe, istraživač, co-investigator)3. Recenziranje članaka u časopisima i zbornicima

Recenzirao prije zadnjeg izbora za zvanje 1 rad za međunarodni časopis Archival Science (Springer) (2018. godine), 5 radova za Arhivski vjesnik (HDA) (2014, 2015, 2016, 2017), 2 rada za zbornik radova INFuture međunarodne konferencije (2015) i 2 rada za zbornik radova 5. kongresa hrvatskih arhivista (2017) (znanstveno-stručni skup sa znanstvenim i stručnim radovima).

Nakon izbora za zvanje recenzirao sam 2 rada za zbornik radova međunarodne konferencije The Eleventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine eTELEMED 2019, 1 rad za Arhivski vjesnik iz 2019.


Od recenzija za zbornike stručnih skupova, recenzirao 8 radova za zbornike radova Savjetovanja Hrvatskog arhivističkog društva (2014, 2015, 2016).


Recenzije članaka u znanstvenim ili stručnim časopisima nakon posljednjeg izbora:

Arhivski vjesnik (HDA) 2019. – 1 rad

Recenzije članaka u znanstvenim ili stručnim časopisima prije posljednjeg izbora:

Archival Science (Springer), 2018. – 1 rad

Arhivski vjesnik (HDA) 2017.– 1 rad

Arhivski vjesnik (HDA) 2016.– 1 rad

Arhivski vjesnik (HDA) 2015.– 2 rada

Arhivski vjesnik (HDA) 2014. – 1 rad


Recenzije radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih publikacija nakon posljednjeg izbora:

eTELEMED 2019 konferencija – 2 rada


Recenzije radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih publikacija prije posljednjeg izbora:

INFuture 2015 konferencija 2015. – 2 rada

Peti kongres hrvatskih arhivista 2017. – 2 rada4. Uvjet objavljivanja stručnih radova (uvjet br. 9 ovog kriterija Odluke 122/17)

Kao autor ili koautor objavio nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje 5 radova u zborniku znanstveno-stručnog skupa. Dodatno, 2 stručna rada (smjernice na razini EU) objavljena na Internetskim stranicama tijela Telematic Implementation Group on electronic submission (TIGes):

Stančić, H.; Rajh, A.; Crnković, K. Mapirani metapodaci arhivskih, knjižničarskih i muzeoloških normi i interdisciplinarne platforme, Arhivi, knjižnice, muzeji 20, Poreč, 23-26.11.2016.

Rajh, Arian. Arhivističke (informacijsko-informatičke) tehnologije: procjene i preporuke. 5. kongres hrvatskih arhivista: Arhivi u Hrvatskoj - (retro)perspektiva, Zadar, 24-27.10.2017.

Rajh, A.; Šimundža – Perojević, Z. Digitalizacija, prihvat i migracija gradiva u sustav upravljanja zapisima sa ciljevima ostvarivanja temeljnih funkcija HALMED-a i očuvanja gradiva. 48. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Topusko, listopad 2015.

Rajh, Arian. Šimundža-Perojević, Zrinka. Digitalizacija i mikrofilmiranje dokumentacije HALMED-a, 47. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Vinkovci, listopad 2014.

Rajh, Arian. Izlaganje: Elektronička dokumentacija o lijeku agencija za lijekove EU, 18.10.2012. 46. savjetovanje HAD-a: SPECIJALIZIRANI ARHIVI I ZBIRKE GRADIVA IZVAN ARHIVA

suautor EU dobre prakse za arhiviranje elektroničke dokumentacije o lijeku u eCTD formatu Best Archiving Practice Guidance, http://esubmission.emea.europa.eu/tiges/tigesdocuments.html, http://esubmission.emea.europa.eu/tiges/BAP/BAP_Guidance_v1%200_June%202013.pdf (skinuto s Interneta 2/2018.),

suautor EU specifikacije za arhiviranje elektroničke dokumentacije o lijeku u eCTD formatu; http://esubmission.ema.europa.eu/tiges/BAP/BAP_Appendix_v1%200_June%202013.pdf (skinuto s Interneta 2/2018.)5. Uvjet sudjelovanja u programima popularizacije znanosti

Rajh, Arian; Šimundža Perojević, Zrinka. Projekti digitalizacije dokumentacije o lijekovima u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode // Šesti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Zagreb, 2016. (poster) (http://dfest.nsk.hr/wp-content/uploads/2016/04/Rajh_Simundza.pdf)

Sudionik (govornik) okruglog stola Je li (digitalni) udžbenik javno dobro ili komercijalni proizvod? CARNetov edukacijski centar Edupoint, Međunarodni sajam informacijske tehnologije, telekomunikacija i novih medija (INFO 2003), 11.11.2003.


6. Uvjet članstva u organizacijskom ili programskom odboru znanstvenog skupa


član eTELEMED 2019 Technical Program Committee na konferenciji The Eleventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine eTELEMED 2019 24.-28.2.2019. Atena, Grčka,

https://www.iaria.org/conferences2019/ComeTELEMED19.html