Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
četvrtak 14.00 do 15.00
Soba
C002
Telefon
+ 385 1 4092 127
E-mail
mrajkovi@ffzg.hr

Marijeta Rajković Iveta rođena je 1976. godine u Sisku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je etnologiju i povijest (2003.). Poslijediplomski doktorski studij Etnologije i kulturne antropologije završila je 2010. obranom doktorske disertacije: Primorski Bunjevci: migracije (1918. – 1939.), translokalizam, akulturacija, identitet. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju zaposlena je od 1. lipnja 2004. godine kao znanstvena novakinja – asistentica. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2012., docentice 2014., a izvanredne profesorice 2019. godine. Od 2004. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Osmislila je i uvela nove kolegije: Antropologija migracija i Identiteti manjinskih kultura (od 2005., preddiplomski studij) i Suvremene hrvatske migracije u globalnom kontekstu (od 2014., posljediplomski doktorski studij). Od 2010. do danas predaje u sklopu nastavnog programa Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik (od 2017. nositeljica je kolegija Croatian ethnological heritage). Sudjelovala je na desetak nacionalnih ili međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata (HRZZ, Erasmus+, MZO RH, Europska komisija, Europski fond za regionalni razvoj...). Bila je voditeljica četiri projekta, izdvajamo: hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: Drugi dom i migracije životnog stila u Hrvatskoj i Sloveniji (2018. - 2019.). Iz dosadašnjih istraživanja izdvajamo teme: iseljavanje i useljavanje u RH nakon ulaska Hrvatske u EU (posebno visokoobrazovani migranti, migranti životnog stila, izbjeglice), povratničke migracije (iz Južne Amerike), integracijske procese, hrvatske dijasporske zajednice (u Vojvodini, Boki kotorskoj, Austriji), nacionalne i etničke manjine u RH, koetničke migracije, historijsku antropologiju i studije granica. Znanstvene spoznaje primjenjuje u razvoju gospodarstva, revitalizaciji i turizmu, posebno na brdsko-planinskiim prostorima (projekti vezani uz NP Sjeverni Velebit i Park prirode Velebit). Objavila je autorsku knjigu (Česi u Jazveniku/ Češi v Jazveniku, 2013.), dvije koautorske knjige (Oni koji noću ustaju iz groba: vampiri od lokalnih priča do popularne kulture, 2017. s V. Ivetom i Hrvati u Boki kotorskoj. Migracije, svadbeni običaji, identiteti, 2018. s M. Donjićem); suuredila je četiri znanstvene monografije više autora, četiri zbornika radova (jednog na engleskom jeziku) te hrvatski prijevod njemačke knjige. Objavila je pedesetak znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim publikacijama. Rezultate istraživanja primjenjuje u popularizaciji znanosti putem medija, popularnih predavanja, javnih tribina, koautorstva izložbi i/ili kataloga izložbi (Gradski muzej Senj, Gradski muzej Subotica, Muzej grada Pakraca). Izdvajamo da je kao istraživačica i autorica priloga u katalogu izložbe, bila angažirana na izložbi Merika. Iseljavanje iz Srednje Europe u Ameriku 1880. – 1914., Muzej grada Rijeke. Izložba je gostovala u nekoliko muzeja, između ostaloga u Ellis Island Immigration Museum-u (SAD). Izlagala je na četrdesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija i skupova. Bila je članica sedam znanstvenih i/ili organizacijskih odbora znanstvenih skupova (od toga na šest međunarodnih) i na jednom međunarodnom predsjednica (Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe, Zagreb 2016., Filozofski fakultet i IMIN). Održala je pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i sveučilištima (izbor): 2018. Sveučilište Buenos Aires, Argentina; 2019. i 2010. Sveučilište u Ljubljani, Slovenija; Sofija, Bugarska (2014., 2011.); ljetnim školama: 2016. Ljetna škola antropologije, etnografije i komparativnog folklora na Balkanu (Konitsa, Grčka; https://www.border-crossings.eu/konitsa/2016); 2017. Hrvatsko-američka škola arheologije, antropologije i povijesti (Krasno, Hrvatska). Iz područja migracijskih, integracijskih i manjinskih studija usavršavala se u inozemstvu: Sveučilište Malmö, Švedska (2019.); Sveučilište Ljubljana, Slovenija (2019.); Sveučilište Buenos Aires (UBA), Argentina (2018.); Sveučilište Miguel Hernández, Elche, Španjolska (2017.); Sveučilište Regensburg, Njemačka (2011.); Srednjoeuropsko sveučilište (CEU), Budimpešta, Mađarska (2007. i 2005.) Na Filozofskom fakultetu obnašala je, i obnaša, više dužnosti: predstojnica je Katedre za migracije i manjinske zajednice (od 2017. - danas), zamjenica voditeljice doktorskog studija Etnologije i kulturne antropologije (2018.- 2020.), zamjenica pročelnice Odsjeka (zamjena u mandatu veljača - listopad 2019.), zamjenica voditelja Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta (2018. - danas), članica Vijeća Filozofskog Fakulteta (2019. - danas). Dobila je pet nagrada. Dva puta godišnju nagradu Hrvatskoga etnološkog društva “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad: 2018. za suurednički zbornik radova: Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe i 2009. za suuredništvo tri sveska monografija Živjeti na Krivom Putu. Dvije međunarodne nagrade dobila je od Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (Republika Srbija) za suurednički zbornik radova Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu: 2016. trijenalnu nagradu „Tomo Vereš“ u kategoriji najbolja knjiga u području znanosti i publicistike u razdoblju 2013. – 2015 te 2015. nagradu „Emerik Pavić“ u kategoriji najbolja knjiga u 2014. godini. Godine 2012. dobila je Povelju grada Senja za osobite uspjehe i ostvarenja u etnološkim istraživanjima senjskog zaleđa (s Milanom Černelić i Tihanom Rubić). Članica je međunarodnih i domaćih strukovnih organizacija i mreža: HED-a (članica Upravnog odbora i tajnica (2017. - 2019.), članica Etičkog povjerenstva (2019. - 2021.)), IMISCOE, InASEA, SIEF-a (članica Working Group on Migration and Mobility), Društva Terra banalis, članica mreže Highly skilled migrants research network, Malmö University. Jedna je od koordinatorica Platforme za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa – mobilnaEKA pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Glavna područja njenog istraživačkog interesa su: migracije (posebice suvremene migracije) i postmigracijski fenomeni, manjinske zajednice, historijska antropologija i studije granica.

Ključni istraživački interesi
 • migracije (posebice suvremene migracije)
 • postmigracijski fenomeni
 • manjinske zajednice
 • studije granica
 • historijska antropologija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED), HED ( članica upravnog odbora i tajnica (2017.-2019.), članica Etičkog povjerenstva (2019- 2021))
 • International Association for Southeast European Anthropology (InASEA) (redovna članica)
 • International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (redovna članica)
 • Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) (redovna članica)
 • Udruga "Terra banalis"
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Demografski momentum. 3. Međunarodni multidisciplinarni kongres. Pristupi proučavanju stanovništva, Klub studenata geografije Zagreb (-, -)
 • 2018. 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Nesnovna dediščina med prakso in registri, Slovensko etnološko društvo i Hrvatsko etnološko društvo (-, -)
 • 2017. Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja : međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 8. studenoga 2017, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju (-, -)
 • 2017. Tangible and Intangible Borders: Studing Boundary Construction Processes in Eastern and SE Europe, Border Crossings Network (-, -)
 • 2016. Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu i IMIN (-, -)
 • 2016. Ethnographies of (un)certainty, (in)equality and hope(lessness): Challenges and possibilities for anthropology today, Border Crossings Network (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko društvo ,Senj (Član uredničkog odbora)
 • Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko društvo ,Senj (Član uredničkog odbora)
 • Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko društvo ,Senj (Član uredničkog odbora)
 • Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko društvo ,Senj (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Godišnja nagrada Hrvatskoga etnološkog društva za znanstveni i nastavni rad, za suuredničku knjigu: Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe
 • 2016. Trijenalna nagrada Tomo Vereš Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (Subotica, Republika Srbija) za suuredničku knjigu Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu za razdoblje 2013. – 2015. za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike
 • 2015. Emerik Pavić Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (Republika Srbija), za suuredničku knjigu Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, kategorija najbolja knjiga u 2014. g.
 • 2012. Povelja grada Senja za osobite uspjehe i ostvarenja u etnološkim istraživanjima senjskog zaleđa (s Milanom Černelić i Tihanom Rubić).
 • 2009. Godišnja nagrada Hrvatskoga etnološkog društva za znanstveni i nastavni rad (s Milanom Černelić i Tihanom Rubić), za tri sveska monografija Živjeti na Krivom Putu.

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje u istraživačkim projektima:
2021. voditeljica, Granice, migracije, baština, potpore Sveučilište u Zagrebu;

2020. - 2023. suradnica, Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe (GLocalEAst), Erasmus+, voditeljica Aneta Világi, voditelj hrvatske dionice doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić, Odsjek za sociologiju Filozofski fakultet Zagreb;

2020. voditeljica, Baština, identitet, granice, potpore Sveučilište u Zagrebu;

2019. - 2022. suradnica, Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije (INTEGRA), HRZZ, voditelj prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek;

2019. - 2021. suradnica, Uniculture: Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment, Erasmus+, voditelj prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek;

2019. suradnica, Sport i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije, potpore Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek;

2018. - 2019. voditeljica, Drugi dom i migracije životnog stila u Hrvatskoj i Sloveniji, bilateralni projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Hrvatske i Slovenije (voditeljica slovenskog dijela projekta dr. sc. Nataša Rogelja, Institut za slovensko iseljeništvo i migracije, ZRC SAZU);

2018. voditeljica, Migracije, kultura, identitet i transformacije hrvatskih zajednica u Republici Srbiji i Republici Austriji, potpore Sveučilište u Zagrebu

2017. voditeljica, Migracije, baština i identiteti Hrvata u Vojvodini, potpore Sveučilište u Zagrebu;

2016. - 2017. suradnica, projekt: Centar za posjetitelje „Kuća Velebita“, javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, grupa X – kulturna baština, Europski fond za regionalni razvoj, voditelj prof. dr. sc. Boris Olujić;

2013. - 2014. suradnica, Tradicijska baština i identiteti Hrvata u Vojvodini, potpore Sveučilište u Zagrebu, voditeljica prof. dr. sc. Milana Černelić;

2011. - 2014. suradnica, Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region, projekt Europske komisije, voditelji prof. dr. sc. Drago Roksandić i prof. dr. sc. Hrvoje Mataković; http://kula-jankovica.unizg.hr/hr/kula-jankovica/;

2011. voditeljica, Etnografska baština Srednjeg Velebita, Park prirode Velebit;

2009. suradnica, Etnološka istraživanja Hrvata u Boki kotorskoj, MZOS RH, Kulturno zavičajno udruženje "Napredak" Gornja Lastva, voditeljica prof. dr. sc. Milana Černelić;

2008. - 2013. suradnica, Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca, MZOS RH, voditeljica prof. dr. sc. Milana Černelić;

2005. - 2013. suradnica, Triplex Confinium: Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu, Mostovi, MZOS RH, voditelj prof. dr. sc. Drago Roksandić;

2004. - 2005. suradnica, Political Places in Change, Sveučilište u Bergenu, Norveška, voditeljice dr. sc. Kirsti Mathiesen Hjemdahl i dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević;

2003. - 2007. suradnica, Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca, MZOS RH, voditeljica doc. dr. sc. Milana Černelić.