Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
petak, 13-14h
Soba
F-329
Telefon
01/4092311
E-mail
nraspudi@ffzg.hr

Rođen u Mostaru 3. studenog 1975. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu. Maturirao u Trevisu (Italija). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine diplomirao filozofiju i talijanski jezik i književnost, 2004. magistrirao radnjom «’Slaba misao’ i postmodernistička poetika u suvremenoj talijanskoj prozi», a 2008. doktorirao radnjom “Prekojadranski (polu)orijentalizam: Dominantni modeli konstruiranja slike Hrvata u talijanskoj književnosti od prosvjetiteljstva do danas”. Znanstveni novak na katedri za talijansku književnost od 2000. godine. Prevodi s talijanskog jezika književnost i teoriju (Eco, Ammaniti, Vattimo, Pareyson i dr.), objavljuje književnu kritiku i esejistiku.


Opis znanstvene djelatnosti
Objavljene knjige:

Slaba misao – jaki pisci: postmoderna i talijanska književnost, Naklada Jurčić/Udruga građana “Dijalog”, Zagreb/Mostar, 2006

Jadranski (polu)orijentalizam: prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti, Naklada Jurčić, Zagreb, 2010.