Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
petkom 8:30 - 9:30
Soba
C-002
Telefon
01/4092-127
E-mail
trubic@ffzg.hr

Tihana Rubić rođena je 1978. godine u Zagrebu. Diplomski rad je obranila 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, završivši dvopredmetni studij etnologije i kulturne antropologije te povijesti umjetnosti. Doktorski studij etnologije i kulturne antropologije završila je na istom fakultetu, obranivši 2012. godine doktorski rad po naslovom: Etnološko istraživanje obitelj i inezaposlenosti: Individualne i obiteljske strategije preživljavanja od devedesetih godina 20. stoljeća u Hrvatskoj, pod mentorstvom dr. sc. Jasne Čapo Žmegač, nasl. prof. Tijekom poslijediplomskoga studija bila je istraživačica na znanstvenom projektu Šestog okvirnog programa Europske unije „Kinship and Social Security – KASS“. Od 2007. do 2008. bila je zaposlena u Institutu za etnologiju i kulturnu antropologiju kao znanstvena novakinja, a od kraja 2008. godine kao znanstvena novakinja/ asistentica pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2016. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju docentice. Za usavršavanje je koristila stipendiju za tromjesečni studijski boravak na Max Planck Institutu za socijalnu antropologiju u Halle/Saale u Njemačkoj te za jednomjesečni boravak na Sveučilištu u Prištini, kao i financijsku potporu Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu za jednomjesečni boravak u Firenzi. Članica je Uredništva znanstvenoga časopisa Studia ethnologica Croatica, članica Povjerenstva za izradu strategije Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju te dobitnica nagrada: Godišnje nagrade Hrvatskog etnološkog društva, za znanstveni i nastavni doprinos (2009., s M. Černelić i M. Rajković Iveta), Povelje Grada Senja (2012., s M. Černelić i M. Rajković Iveta) za znanstvenoistraživački rad, Godišnje nagrade Hrvatskog etnološkog društva, za znanstveni i nastavni doprinos (2018.) za knjigu Nezaposleni u gradu: Antropologija rada i neformalne ekonomije, te iste godine Godišnje nagrade Hrvatskog etnološkog društva, za znanstveni i nastavni doprinos, za projekt Pazi što jedeš Laboratorij (s T. Kocković Zaborski).
Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju sudjeluje u nastavi više od 10 godina. Uvela je izborni kolegij Antropologija obitelji i srodstva koji kontinuirano samostalno izvodi te oblikovala sadržaj izbornoga kolegija Ekonomska antropologija. Suoblikovala je više syllabusa kolegija za novi poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije, kao i za kolegij na temu odnosa tradicije i održivost, za jedan specijalistički sveučilišni studij. Istraživala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima od kojih su dva financirana sredstvima Europske Unije. Izlagala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te bila (su)organizatoricom brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih događanja. Autorica je znanstvenih i stručnih radova (u časkopisima a1 i a2, na hrvatskom, engleskom, njemačkom, slovenskom i francuskom jeziku) te suurednica objavljenih zbornika radova. Osim prijašnjih i/ili aktualnih članstava u međunarodnim stručnim udruženjima (ICTM, EASA, SIEF, InASEA) dugogodišnja je članica Hrvatskog etnološkog društva (HED) u okviru kojega je bila članica Upravnog i Nadzornog odbora, potpredsjednica Društva, suorganizatorica ljetnih škola, članica organizacijskog odbora godišnjih skupova, članica organizacijskog odbora više tematskih skupova, suurednica spomenice Društva, urednica glasila Društva, suvoditeljica Kluba te inicijatorica i suurednica elektroničke biblioteke, hed-biblioteka. Od 2016. godine glavna je urednica znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ključni istraživački interesi
 • obitelj i srodstvo
 • neformalna ekonomija
 • tržište rada
 • javni prostori
 • održivost
 • urbane budućnosti
 • starenje
 • fotografija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Aging and Social Change (Redovan član)
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED)
 • International Association for Southeast European Anthropology (InASEA) (Redovan član)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) (Redovan član)
 • Katedra čakavskog sabora
 • Nadzorni odbor, Katedra čakavskog sabora
 • Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) (Redovan član)
 • Udruga "Braća Radić"
 • Udruga "Parkticipacija"
 • Udruga za znanstvenu komunikaciju ZNAK
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Discovering Dalmatia VI, Institut za povijest umjetnosti "Cvito Fisković", Split (-, -)
 • 2020. Etnografska istraživanja na tržištu, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet (-, -)
 • 2016. Ethnographies of (un)certainty, (in)equality and hope(lessness): Challenges and possibilities for anthropology today, Border Crossings Network (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva, glavna urednica)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva, glavna urednica)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva, glavna urednica)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva, glavna urednica)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva, glavna urednica)
Nagrade i priznanja
 • 2018. Godišnja nagrada Hrvatskog etnološkog društva za autorsku knjigu
 • 2018. Godišnja nagrada Hrvatskog etnološkog društva za istraživački projekt (s dr. sc. T. Kocković Zaborski)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje u znanstvenim projektima:

Od 2021. –
suradnica je Erasmus+ projekta IDEAS, 'Inclusive, Digital, Educational, Anti-disrimination', Centra za ženske studije u Beogradu.

Od 2020. –
suradnica je znanstvenoga bilateralnog, hrvatsko-slovenskoga projekta "Urbane budućnosti: Zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima", Hrvatske zaklade za znanost, voditeljice: dr. sc. Valentine Gulin Zrnić i dr. sc. Saše Poljak Istenič

Od 2019. –
suradnica je Erasmus+ projekta UniCulture, "Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment", FRAME Foundation for the Development of International and Educational Activity u Lodzu, Poljska

Od 2019. –
suradnica je znanstvenoga projekta "Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas", Hrvatske zaklade za znanost, voditeljice: dr. sc. Sandre Križić Roban

Od 2014. – 2018.
suradnica je znanstvenoga projekta "Stavranje grada: prostor, kultura i identitet", Hrvatske zaklade za znanost, voditeljice: dr. sc. Jasne Čapo, nasl. prof.

Od 2012. – 2014.
suradnica je EU IPA znanstvenog projekta Sveučilišta u Zagrebu "Jankovic Castle: Historic Site, Generating Sustainable Developement of the Ravni Kotari Region, voditelja prof. dr. sc. Drage Roksandića.

Od 2008. –
uključena kao Active Member u „EasrBordNet – COST Network“ - međunarodnu mrežu europskih projekata

Od 2008. – 2012.
sudjeluje u međunarodnom znanstvenom projektu Kinship and Social Security in Kosovo in European Perspective (Sveučilište u Grazu, Centar za istraživanje povijesti jugoistočne Europe i Sveučilište u Prištini)

Od 2008. – 2009.
sudjeluje u bilateralnom istraživačkom projektu o tradicijskoj i suvremenoj kulturi Hrvata u Boki kotorskoj (Crna Gora).

Od 2008. – 2012.
sudjeluje kao znanstvena novakinja/asistentica u znanstvenom projektu MZOS-a, pod nazivom Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca (130-0000000-3479), voditeljice prof. dr. sc. Milane Černelić

Od 2008. – 2009.
sudjeluje kao istraživačica-suradnica na znanstvenom projektu "Social capital in the transition of European societies" (potprojekt: "Strategies for handling precarious circumstances"), u organizaciji Thünen-Instituta, Njemačka. Istraživanja su provedena u Novoj Gradiški.

2007. – 2008.
sudjeluje u znanstvenom projektu MZOS-a, "Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta" (189-1890668-0662), voditeljice nasl. prof. dr. sc. Jasne Čapo Žmegač.

2006. – 2008.
sudjeluje kao vanjska suradnica u znanstvenom projektu MZOS-a, "Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca" (130-0000000-3479), voditeljice prof. dr. sc. Milane Černelić

2005 – 2006.
suradnica je dvaju međunarodnih projekata: međunarodni interdisciplinarni znanstveni projekt u okviru Šestog okvirnog programa Europske unije (6FP) – "Kinship and Social Security (KASS)" (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Salle, Germany i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb); i međunarodni znanstveni projekt "Political Places in Change: Kumrovec case" (Department of Cultural Studies and Art History, University, Bergen, Norveška i Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

2004. – 2007.
suradnica je domaćega znanstvenog projekta "Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca" (0130422), voditeljice dr. sc. Milane Černelić

2002.
suradnica je međunarodnog znanstvenog projekta "Respecting diversity – Poštivanje različitosti" (Centar za istraživanje muzike Balkana, Beograd).

Sudjelovanje na međunarodnim i domaćim skupovima:

U više je navrata predstavljala teze proizašle iz doktorskog rada i istraživanja.. S temom doktorske disertacije i nizom drugih istraživačkih tema, sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.