Akademski stupanj
Zvanje
Predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
utorkom od 12:00 do 13:30 sati; uz najavu i četvrtkom od 14:00 sati
Soba
C-021
Telefon
01/4092-137
E-mail
izrukavi@ffzg.hr

Rođen 1980. u Rijeci. Osnovnu školu završava u Kastvu, a prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Rijeci. 2009. diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje od 2010. pohađa Poslijediplomski doktorski studij sociologije. Zaposlen od 2010. kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu; prvo kao suradnik na projektu „Sociokulturne odrednice kulturne pismenosti“ voditelja dr. sc. Benjamina Čuliga, a zatim na projektu „Modernizacija i identitet hrvatskog društva. Sociokulturne integracije i razvoj“ voditelja akademika dr. sc. Ivana Cifrića.
Aktivno sudjeluje na nizu znanstvenih konferencija i radionica te objavljuje znanstvene radove uglavnom temeljene na izvornim anketnim istraživanjima. Asistent je bio u nastavi na kolegijima „Istraživački projekt“, „Odabrana poglavlja statističke analize“ i "Odabrana poglavlja kvalitativne analize" te na još nekim metodološkim kolegijima, držao je seminare iz kolegija „Društvo i tehnologija“ te „Sociologija porodice“, a od 2018. je zaposlen kao predavač u nastavnom zvanju te postaje sunositelj i izvođač kolegija Uvod u akademski studij sociologije.
Član Povjerenstva za praćenje vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u dvanaest osnovnih i srednjih škola u 2012./2013. i 2013./2014. školskoj godini prema odluci MZOS-a te član odgovarajuće stručne grupe prema odluci NCVVO-a. Pored rada na projektima MZOS-a, sudjeluje na više projekata naručenih od strane drugih ministarstava te nevladinih organizacija kao stručni suradnik za kvantitativnu i kvalitativnu metodologiju društvenih istraživanja. Angažiran je u više neformalnih direktnodemokratskih egalitarističkih aktivističkih grupa.


Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/322882