Akademski stupanj
Zvanje
Znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru na e-mail
Soba
C 315
Telefon
6002-346
E-mail
ssalkice@ffzg.hr

Rođena je 1982. godine u Zagrebu, a osnovno i srednjoškolsko obrazovanje je završila u Karlovcu. 2004. godine upisala je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2009. godine diplomirala s odličnim uspjehom. Dobitnica je državne stipendije A kategorije za nadarene studente, a tijekom studija je sudjelovala kao student-demonstrator u izvođenju nekoliko kolegija. 2009. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za psihologiju, u okviru projekta Provjera evolucijskog modela prilagodbe i zdravlja, voditeljice prof. dr. Meri Tadinac. 2010. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij psihologije. 2013. završila je edukaciju iz složenih analiza podataka ECPR Summer School in Methods and Techniques „Introduction to Structural Equation Modelling”.
Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Biološka psihologija I i Biološka psihologija II na preddiplomskom studiju psihologije, na kolegiju Klinička neuropsihologija na diplomskom studiju psihologije te na kolegiju Odabrane teme iz primijenjene psihologije I za studente drugih studijskih grupa Filozofskog fakulteta.
Od siječnja 2011. godine radi kao savjetovateljica u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Završila je nekoliko stručnih edukacija (Wechsler Intelligence Scale for Children - WISC-IV-HR, Assesing psychopathology in children and adolescents - The Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA), Upotreba asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji, Gubitak i tugovanje, Psychological Assessment of Children with Developmental Problems) te završava drugi stupanj edukacije za kognitivno-bihevioralnu terapiju. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije.
2010. i 2011. godine bila je organizatorica testiranja na razredbenom postupku za Filozofski fakultet.


Opis znanstvene djelatnosti
Trenutni fokus istraživanja su neuropsihološki aspekti poremećaja pažnje i/ili hiperaktivnog poremećaja (eng. AD/HD), s posebnim naglaskom na utvrđivanje različitih endofenotipskih tipova poremećaja i njihova odnosa sa svakodnevnim ponašanjem i školskim uspjehom, što joj je tema doktorata. Paralelno s tim, bavi se istraživanjima u području evolucijske psihologije (prijateljski odnosi, strategije zadržavanja partnera, sukob roditelja i potomstva).

Objavljeni rad:

Salkičević, S. (2014). Some determinants of opposite-sex friendships initiation and dissolution. Review of psychology, 21, 31-39.

Radovi prihvaćeni za objavljivanje:

Salkičević, S., Löw Stanić, A. i Tonkovic Grabovac, M. (2014). Good mates retain us right: Relations of mate retention strategies, mate value and relationship satisfaction. Evolutionary Psychology.

Löw Stanić, A., Tonković Grabovac, M. i Salkičević, S. (2014). Grupe visokog statusa i društvena solidarnost: Socijalno-psihološke odrednice podrške socijalnoj jednakosti kod visoko-obrazovanih. Revija za socijalnu politiku.