Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
ponedjeljkom od 13.00 do 14.00
Soba
B003
Telefon
2046/ 6120 046
E-mail
msekulic@ffzg.hr

Nakon što je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu opću lingvistiku i talijanski jezik i književnost upisala je Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski znanstveni studij „Jezik i kognitivna neuroznanost“ Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu poslijediplomskog studija znanstveno se usavršavala pod mentorstvom prof.dr.sc. Alberta Coste u laboratoriju „Cognitive neuroscience research group” Department of Clinical Psychology and Psychobiology, Faculty of Psychology, University of Barcelona. Od 2006. do 2015. godine surađivala je na projektima istraživanja jezičnih poremećaja u Klinici za neurologiju i Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb. 2015. godine obranila je doktorsku disertaciju „Neuralni korelati semantičke obrade kod bolesnika s epilepsijom temporalnog režnja“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Vlaste Erdeljac i prof.dr.sc. Hrvoja Hećimovića, prim.dr.med.

Od 2008. godine bila je zaposlena kao vanjska suradnica, zatim od 2012. kao znanstvena novakinja-asistentica, a od 2015. kao poslijedoktorandica na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U 2017. godini izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija a u 2020. godini u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija: Uvod u psiholingvistiku, Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2. Sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, osobito iz područja psiholingvistike i neurolingvistike. U organizaciji Odsjeka za lingvistiku, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Klinike za psihijatriju „Vrapče“ 2018. g. sudjelovala je u znanstvenom i organizacijskom odboru skupa „Clinical Linguistics Workshop“. Recenzira znanstvene radove za međunarodne i domaće časopise. U koautorstvu s prof.dr.sc. Erdeljac objavila je uredničku znanstvenu knjigu pod naslovom „Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders“.

Od 2013. godine surađuje sa Zavodom za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju te Zavodom za dijagnostiku i intenzivno liječenje, Klinika za psihijatriju „Vrapče“. Sudjeluje je na raznim psiholingvističkim projektima u suradnji s prof.dr.sc. Arne Nagelsom, Neurolinguistics Lab, Johannes Gutenberg University Mainz i s prof.dr.sc. Alexandrom Perovic, Division of Psychology and Language Sciences, Department of Linguistics, University College London. Od 2019. godine surađuje na projektu „Cognitive Science“ na poslijediplomskom programu „Philosophy, Science, Cognition and Semiotics“, Department of Philosophy and Communication Studies, University of Bologna. Od 2019. godine član je radne skupine na projektu „Klinička lingvistika i fonetika“ Filozofski fakultet u Zagrebu.

Ključni istraživački interesi
  • Kognitivna neuroznanost
  • Psiholingvistika
  • Neurolingvistika
  • Klinička lingvistika
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Clinical Linguistics Workshop “Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders”, Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti


Sudjelovanje na znanstvenim skupovima i međunarodnim znanstvenim skupovima:

M. Sekulić Sović, V. Erdeljac, Hemispheric lateralization of concrete and abstract words in medial temporal lobe epilepsy. Workshop on Concepts, Actions, and Objects: Functional and Neural Perspectives, Center for Mind/Brain Sciences of the University of Trento, Rovereto, Italija, 2015.

A. Knežević, I. Hitrec, M. Sekulić Sović, I. Simeon, Procjena specifičnih jezičnih obilježja u shizofreniji: prikaz slučaja. Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, XXIX. međunarodni znanstveni skup, Zadar, 2015.

M. Sekulić, V. Erdeljac, Semantic processing of concrete and abstract words (in Croatian) in patients with lateral temporal lobe epilepsy. Experimental Psycholinguistics Conference, UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2014.

V. Erdeljac, B. Munivrana, M. Sekulić, J. Willer Gold, N. Čolović, D. Rosandić, Utjecaj predočivosti na razumijevanje riječi u hrvatskom kod dvojezične i jednojezične djece s govorno-jezičnim teškoćama. Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, XXVIII. međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 2014.

V. Erdeljac, A. Peti-Stantić, J. Willer-Gold, M. Sekulić, Effects of Varying Modality Stimuli in Imageability Processing in Croatian Aphasics. 15th ICPLA Conference International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Stockholm, 2014.

E. Dragojević, N. Drča, H. Kovač, A. Lendić, I. Radić, F. Rovčanić, M. Sekulić, B. Munvrana, V. Erdeljac, Semantic processing in people with nominal and motor aphasia associated with different stimuli: picture, written or spoken word. Četvrti hrvatski kongres neuroznanosti, Zagreb, 2013.

V. Erdeljac , V. Vargek - Solter, M. Sekulić, Z. Maček - Trifunović, Govorne greške osoba s motornom afazijom. 7. međunarodni znanstveni skup istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2007.

V. Vargek - Solter, Z. Maček - Trifunović, M. Sekulić, V. Erdeljac, Imenovanje semantičkih kategorija u terapiji bolesnika s afazijom. Treći kongres Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara, Zagreb, 2006.

M. Višnar Klobučar, Z. Maček Trifunović, M. Sekulić, Utječe li fiziološki tijek usvajanja puzanja na kvalitetu psiholingvističkog razvoja djeteta? Preliminarna studija, Drugi interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji, Hrvatsko logopedsko društvo, Zadar, 2006.

M. Sekulić, V. Erdeljac, V. Vargek - Solter, Z. Maček –Trifunović, Syntactic- semantic relationships in mental lexicon with aphasic patients. 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Dubrovnik, 2006.