Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Petak, 14:00 – 15:00
Soba
C-218
Telefon
6120-081
E-mail
marija.selak@gmail.com

Marija Selak Raspudić rođena je 14. ožujka 1982. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij filozofije i hrvatskog jezika i književnosti. Tijekom studija primala je državnu stipendiju, a u ak. god. 2006./2007. provela je zimski semestar u Bratislavi radeći na diplomskom radu kao CEEPUS-ova stipendistica. Od travnja 2004. do listopada 2005. godine radila je na Televiziji Z1 kao spiker-voditelj, a zatim kao urednik vlastite emisije iz područja kulture. Od studenog 2007. do srpnja 2008. godine radila je kao voditeljica Odjela za odnose s javnošću Olympic Internationala d.o.o. Nakon rada u odnosima s javnošću, 2008. godine zapošljava se kao novinarka i suradnica na scenariju u emisiji „Navrh jezika“ Hrvatske radiotelevizije. Ak. god. 2008./2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U veljači 2010. godine zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstvena novakinja. 11. lipnja 2013. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Ljudska priroda i nova epoha“ te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofije. U kolovozu 2013. prelazi u status znanstvene novakinje – više asistentice. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 16. siječnja 2014. godine, a 21. siječnja 2015. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 21. lipnja 2019., a u zvanje izvanredne profesorice 4. studenog 2020. godine.

Za knjigu Ljudska priroda i nova epoha dobila je godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2014. godini.

Održala je niz javnih predavanja te sudjelovala u HRT-ovoj emisiji Peti dan gdje je kometirala aktualna društvena, kulturna i politička zbivanja. Piše redovite stručne kolumne u rubrici Bioetika u Liječničkim novinama, a povremeno objavljuje osvrte i u drugim medijima.

Od 22. srpnja 2020. godine djeluje kao nezavisna zastupnica u Hrvatskom saboru unutar Kluba zastupnika Mosta. Trenutačno je predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova te članica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko bioetičko društvo
  • Hrvatsko filozofsko društvo
  • Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Hrvatski sabor
  • Odbor za ravnopravnost spolova, Hrvatski sabor

Opis znanstvene djelatnosti
PUBLIKACIJE


Knjige:

Zlo i Naopako. Suvremene manifestacije zla i pokušaji njihovih opravdanja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2019.
Ljudska priroda i nova epoha, Naklada Breza, Zagreb, 2013.


Znanstveni radovi domaćim publikacijama

„Moral Enhancement and the Reduction of Evil: How Can We Create a Better World?“, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline (26, 1–2/2017), str. 71-82; izvorni članak.
„Ontološki status rata u medijski posredovanoj zbilji“, Filozofska istraživanja (37, 1/2017), str. 39–47; izvorni članak.
Marija Selak, Lino Veljak, The World as Human-Produced World in the Philosophy of Giambattista Vico, Synthesis Philosophica 60 (2/2015), str. 179–187, izvorni članak.
„Dis/funkcionalnost pred/govora: granice i mogućnosti“, Filozofska istraživanja, 129 (1/2013), str. 61–68; izvorni članak.
„Bioetički osvrt na filozofiju N. A. Berdjajeva. Promišljanje degradacije duhovnosti i biti tehnike u prijelomu epoha“, Filozofska istraživanja, 115 (3/2009), str. 603–614; izvorni članak.


Znanstveni radovi u inozemnim publikacijama

“Self(ie)”, Eidos. A Journal for Philosophy of Culture (1/2017), str. 61–66.
„Informed consent between bioethical theory and medical practice: a call for active vulnerability“, Facta Universitatis (15, 2/2017), str. 171–179.
„Religious science: some similarities between religious and transhumanist discourse“, Scientific journal international dialogue: East-West (4/2015), str. 51–59.
„Pojam svijeta i metodologija nove znanosti“, Znakovi vremena, 63 (2014), str. 251–258.
„Human enhancement and human nature“, u: Walter Schweidler (ur.), Bioethik – Medizin – Politik / Bioethics – Medicine – Politics, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2012., str. 113–120.
„Karl Löwith as a precursor and incentive to the idea of integrative bioethics“, u: Amir Muzur, Hans-Martin Sass (ur.), Fritz Jahr and the foundations of global bioethics. The future of integrative bioethics, Lit Verlag, Münster, 2012., str. 131–138.
„Prevladavanje ili svladavanje ekofeminizma?“, u: Rada Drezgić, Daša Duhaček, Jelena Vasiljević (ur.), Ekofeminizam — nova politička odgovornost, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2012., str. 83–99.


Znanstveni radovi u zbornicima

„Zlo(čin) smrti. Sudbina zajednice zahvaćene epidemijom u Camusovu romanu Kuga“, u: Ivan Markešić (ur.), Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar –Hrvatsko katoličko sveučilište — Udruga posmrtna pripomoć, Zagreb, 2017., str. 489–500.
„Bitak kao bivstvovanje“, u: Lino Veljak (ur.), Gajo Petrović, filozof iz Karlovca, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2014., str. 81–86.


Stručni radovi (izbor)

Ljudi su zli?, Liječničke novine 163 (10/2017)
Digitalni (pre)odgoj, Liječničke novine 162 (9/2017)
Ne daj se Floki, ostani psina!, Liječničke novine 161 (7/2017)
Zašto političari daju obećanja za koja znaju da ih neće ispuniti?, Liječničke novine 160 (6/2017)
Jesu li djeca danas poželjan proizvod?, Liječničke novine 159 (5/2017)
Političke i etičke kontroverze oko pobačaja, Liječničke novine 158 (4/2017)
Zdravlje ili kultura?, Liječničke novine 157 (3/2017)
Ima li kraja (liječničkom) autoritetu?, Liječničke novine 156 (2/2017)
Kupujmo hrvatsko?, Liječničke novine 155 (12/2016)
Siromaštvo kao duhovni problem, Liječničke novine 154 (11/2016)
Potraga za moralnom vertikalom, Liječničke novine 153 (10/2016)
Vječna mladost, zašto ne?, Liječničke novine 151 (7/2016)
Genska krivnja i genetička odgovornost, Liječničke novine 150 (6/2016)
Quo vadis, domine?, Liječničke novine 149 (5/2016)
Kritizirati sve kako se ne bi (is)kritiziralo ništa ili kako je Lanthimosu Jastog ipak pobjegao iz lonca, Hrvatski filmski ljetopis (84, 2015).
Međunarodna konferencija „Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja“, Filozofska istraživanja, 130 (2/2013), str. 378–380.
Iznevjereno povjerenje i politički sustavi, Zarez (440, 2012).
Konferencija „Bioethics – the Sign of a New Era: Bioethics, Media, Law and Medicine”, Filozofska istraživanja, 124 (4/2011), str. 899–900.
„6. Bioetički forum za jugoistočnu Europu“, Filozoska istraživanja, 120 (4/2010), str. 737–739.
„Simpozij ‘Bioetika i dijete – moralne dileme u pedijatriji’“, Filozofska istraživanja, 116 (4/2009), str. 839–841.
Napisala veći broj stručnih recenzija za članke objavljene u časopisima Filozofska istraživanja, Metodički ogledi, Socijalna ekologija i The Holistic Approach to Environment.


PROJEKTI, ZNANSTVENI SKUPOVI I OSTALA STRUČNA DJELATNOST

Sudjelovanja u domaćim i inozemnim znanstvenim projektima
Konzultantica na projektu New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe (John Templeton Foundation), Ian Ramsey Centre for Science and Religion (Oxford University), voditelj projekta: dr. sc. Andrew Pinsent, te suvoditeljica projekta Graduate Student Masterclass Exchange Programme (Warsaw, Zagreb, Oxford) (2020. –)
Eastern European Perspectives on Science, Theology and Humane Philosophy (John Templeton Foundation), Ian Ramsey Centre (Oxford University), suradnica i članica Savjetodavnog odbora (2017. –).
COST IS1201 Disaster Bioethics, suradnica i članica Upravnog odbora (2013. — 2017.)
Suradnica na istraživanju Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Jurića. (2017. — 2018.)
Od 2010. do 2013. znanstvena novakinja na projektu Zasnivanje integrativne bioetike, voditelj projekta: prof. dr. Ante Čović.
Tijekom 2012. i 2013. suradnica u projektu Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu Integrativna bioetika: razvijanje centra izvrsnosti i doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović.


Sudjelovanje na znanstvenim skupovima i pozvana predavanja

Man on Trial: Contemporary Manifestations of Evil and Attempts at Their Justification, Sveučilište u Oxfordu, Ujedinjeno Kraljevstvo, 13. lipnja 2019.; pozvano predavanje
The Problem of Evil Today, Filozofski salon Lincoln, Sveučilište Lincoln, Ujedinjeno Kraljevstvo, 29. siječnja 2019.; pozvano predavanje
Tko je žena, tko (što) je dijete, Medicinsko pravo: 1. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet u Splitu, Osijek, 3. — 5. studenog 2017.; pozvano predavanje
Život kao vlasništvo, Dani Frane Petrića, Cres, 24. — 27. rujna 2017.
Anthropo-ontology vs. Theo-ontology: Does Transhumanism Replace or Surpass Religion?, XXth Study Week and Conference: Science and Religion, 28. kolovoza — 2. rujna 2017.
Man on Trial, Supernaturalism, Varšava, 20. svibnja 2017. (pozvano predavanje)
Informirani pristanak kao znak kraja (liječničkog) autoriteta, Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 14. — 17. svibnja 2017.
Odnos bietike, medicinske etike i pravne norme u medicini i medicinskim postupcima, Drugi hrvatski simpozija medicinskog prava, Vodice, 11. — 13. studenog 2016. (pozvano predavanje)
Self(ie), Scientific Theology and the Self, Oxford, 27. rujna 2016. (pozvano predavanje)
Smrt zajednice – umiranje i pogrebne prakse u slučaju epidemije, Čovjek i smrt, Zagreb, 14. — 16. rujna 2016.
More than a human? Ethical questions in human enhancement debate, Price of Health, Dubrovnik, 12. — 14. kolovoza 2016. (pozvano predavanje)
Theodicy of Terrorism: contemporary manifestations of evil and attempts of their justification, XIXth Study Week and Conference – Trogir 2016: Rationality and the Problem of Evil, 28. kolovoza — 3. rujna 2016.
“The Plague”: a Tragedy or a Salvation?, Personhood, Law and the Idea of the Tragic, Varšava, 28. svibnja 2016. (pozvano predavanje)
Moralno „poboljšanje“ i redukcija zla, Gdje je nestao – moral?, Zagreb, 20. — 21. svibnja 2016.
Genska krivnja i genetička odgovornost, Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 15. — 18. svibnja 2016.
Ontološki status rata u medijski posredovanoj zbilji, Rat i Mir, Zagreb, 26. — 28. studenog 2015.
Enhancing What? Human Enhancement vs. Human Nature, Humane Philosophy and Human Nature, Varšava, Poljska, 26. rujna 2015. (pozvano predavanje)
Creativity vs. creation: theology of human enhancement, The first international philosophical dialogue east-west: Symposium Science and religion, Skopje — Sveti Nikole — Ohrid, 2. — 4. rujna 2015. (pozvano predavanje)
„Zdravlje ili kultura: javnozdravstvene intervencije vs. tradicionalni načini liječenja i pogrebne prakse u slučaju epidemije ebole“, Dani Frane Petrića, Cres, 20. — 23. rujna 2015.
Bioetika i katastrofe: zaoštravanje etičkih dvojbi u slučajevima katastrofe, Losinjski dani bioetike, Mali Losinj, 17. — 20. svibnja 2015. (pozvano predavanje)
Metahumanizam i metatijelo, Filozofija i tjelesnost, Zagreb, 27. — 29. studenog 2014.
„The world as a human-produced world in the philosophy of Giambattista Vico“, Metafisica, legge e storia: ricerche e prospettive su Giambattista Vico, Zagreb, Hrvatska, 15. — 16. srpnja 2014. (u koautorstvu s prof. dr. sc. Linom Veljakom).
„(Ne)moralno poboljšanje čovjeka“, Integrativna bioetika i prirodno naslijeđe, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 20. — 21. lipnja 2014.
„Kognitivno ili moralno poboljšanje čovjeka“, Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska, 18. — 21. svibnja 2014.
„Pojam svijeta i metodologija nove znanosti“, Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja, Zagreb, Hrvatska, 28. — 30. studenoga 2013.
„Donna Haraway’s cyborg metaphors have metaphyiscal foundations?“, The Posthuman: Differences, Embodiments, Performativity (5th Conference of the Beyond Humanism Conference Series), Rim, Italija, 11. — 14. rujna 2013.
„Human enhancement – a case against human nature?“, 27th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Basel, Švicarska, 14. — 17. kolovoza 2013.
„Human nature and new epoch“, 23rd World Congress of Philosophy, Atena, Grčka, 4. — 10. kolovoza 2013.
„Metafizičke pretpostavke ideje tehničkog poboljšanja čovjeka“, Integrativna bioetika i nova epoha (12. Lošinjski dani bioetike), Mali Lošinj, Hrvatska, 19. — 22. svibnja 2013.
„Bitak kao bivstvovanje“, Gajo Petrović – lik i djelo, Karlovac, Hrvatska, 12. travnja 2013.
„Integrativna bioetika i pojam svijeta“, Dani praktičke filozofije, Osijek, Hrvatska, 17. — 18. siječnja 2013.
„Notion of the world as a main notion in integrative bioethics“, 9th International Society for Clinical Bioethics Conference, Rijeka, Hrvatska, 23. — 25. rujna 2012.
„It just takes time“, Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Alba Iulia, Rumunjska, 6. — 8. rujna 2012.
„Čovjek – od manjkavog do transhumanog bića“, Integrativna bioetika pred izazovom biotehnologije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 25. — 26. svibnja 2012.
„Bit tehnike u dobu tehnike“, Integrativna bioetika i nova epoha (11. Lošinjski dani bioetike), Mali Lošinj, Hrvatska, 13. — 16. svibnja 2012.
„U limbu predgovora“, Otpor i promjene u znanosti, obrazovanju i društvu, Zagreb, Hrvatska / Ljubljana, Slovenija, 19. — 21. travnja 2012.
„Mogućnosti i granice predgovora“, Filozofija i umjetnost, Zagreb, Hrvatska, 1. — 3. prosinca 2011.
„Prevladavanje ili svladavanje ekofeminizma?“, Ekologija i ekofeminizam: nova politička odgovornost, Beograd, Srbija, 3. — 5. studenoga 2011.
„Are you bioconservative, transhumanist, or something in between? Take the test and find out“, Bioethics – the Sign of a New Era: Bioethics, Media, Law and Medicine, Ohrid, Makedonija, 21. — 23. listopada 2011.
„Filozofija svijeta dvadeset godina nakon Augsburško-zagrebačkih filozofskih razgovora“, Filozofska gibanja na jugoistoku Europe (20. Dani Frane Petrića), Cres, Hrvatska, 18. — 21. rujna 2011.
„Philosophy of the world and philosophy of Karl Löwith as a precursor and incentive to the idea of integrative bioethics“, 1st International Conference EurobioNethics: Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing an International Scholar’s Network, Rijeka, Hrvatska, 11. — 12. ožujka 2011.
„Bioethical Review of the Idea of ‘Human Enhancement’“, Südosteuropäisches Bioethik-Forum: Bioethik – Medizin – Politik, Beograd, 4. — 7. studenoga 2010.
„Bioetika i filozofija svijeta“, Integrativna bioetika i nova epoha (9. Lošinjski dani bioetike), Mali Lošinj, Hrvatska, 17. — 19. svibnja 2010.
„God-man or man-god? Return to spiritality as a foundation of bioethical epoch“, Südosteuropäisches Bioethik-Forum: Bioethik zwischen Religion und Säkularismus, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 19. — 21. studenoga 2009.
„Vjera u napredak – kraj ljudske povijesti (početak transpovijesti)“, Integrativna bioetika i nova epoha (8. Lošinjski dani bioetike), Mali Lošinj, Hrvatska, 18. — 20. svibnja 2009.
„Novo srednjovjekovlje kao rješenje problema prijeloma epoha u filozofiji N. A. Berdjajeva“, Integrativna bioetika i nova epoha (7. Lošinjski dani bioetike), Mali Lošinj, Hrvatska, 9. — 11. lipnja 2008.


Studijski boravci, usavršavanja i predavanja u inozemstvu

Dobitnica Cross-Disciplinary Engagement Fellowship, Institute for Cross-Disciplinary Engagement (ICE), Dartmouth College (očekivani odlazak svibanj 2021.)
U sklopu CEEPUS mreže „Filozofija i interdisciplinarnost“, održala tri predavanja na Sveučilištu u Prištini, Filozofskom fakultetu u razdoblju od 17. do 24. travnja 2017.
Sudjelovala u radu međunarodnih radionica COST Action IS1201 Disaster Bioethics:
From Where We Are to Where We Need To Go, od 3. do 4. listopada 2016., Dublin (Irska).
Global Justice and Vulnerability in Disaster Ethics od 21. do 22. travnja 2016., u Budimpešti (Mađarska).
Suorganizirala i sudjelovala u radu radionice Ethics and Death, Dying and the Deceased in Disaster, od 27. do 28. travnja 2015., Split (Hrvatska).
Ethical Decision-Making in Disasters, od 9. do 10. listopada 2014. u Portu (Portugal).
Veterans’ Voices: Learning from the Experience of Disaster Relief Teams and Home-Front Coping in Israel, od 15. do 17. listopada 2013. u Tel Avivu (Izrael).
Suorganizirala i održala predavanja Religious and Scientific Approaches – What do they Have in Common? i Metaphysical Background of the Idea of Human Enhancement na XXth Study Week and Conference: Science and Religion, 28. kolovoza-2. rujna 2017.
Suorganizirala i održala predavanja Evil as ontological and practical problem I i II na XIXth Study Week and Conference – Trogir 2016: Rationality and the Problem of Evil, 28. kolovoza-3. rujna 2016.
Sudjelovala u radu međunarodne ljetne škole: COST Action IS1201 Disaster Bioethics Summer School, od 23. do 27. lipnja 2014. u Dubrovniku (Hrvatska).
Sudjelovala u radu međunarodne ljetne škole: Warsaw Summer Hegel and Marx School 2013: The First Workshops: Hegel’s Dialectic and the Method of „Das Kapital“, od 22. do 26. rujna 2013. u Kuklówki (Poljska).
Kao stipendistica DAAD-a i Volkswagen-Stiftunga, polaznica 3rd Summer School of Integrative Bioethics, međunarodne ljetne škole, od 1. do 13. rujna 2008. u Opatiji i Malom Lošinju (Hrvatska).
U dva navrata boravila na stručnome usavršavanju u Njemačkoj, kao stipendistica DAAD-a: na Ruhrskom sveučilištu u Bochumu (srpanj — kolovoz, 2008.) te na Institutu za znanost i etiku (IWE) Sveučilišta u Bonnu (lipanj — srpanj, 2010.).


Urednička djelatnost

Zajedno sa Srećkom Koralijom uredila temat „Rationality and the Problem of Evil“, Syntesis Philosophica (63, 1/2017) (u procesu objavljivanja).
Uredila temat „Povijesni svijet“, Filozofska istraživanja (35, 2/2015).


Članstva i funkcije u strukovnim udrugama i tijelima

Tajnica istraživačkog odbora ZCI: Bioetika, tehnika i transhumanizam.
Članica Hrvatskog filozofskog društva (od 2008. godine), Hrvatskog bioetičkog društva (od 2008. godine) i European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (od 2013. godine).
2013. godine članica Stručnog povjerenstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za procjenu udžbenika iz etike.
U školskoj godini 2014./2015. godine surađuje s Državnim povjerenstvom za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola, pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, i to kao autorica teme, popisa literature i testova za natjecanje iz filozofije.