Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
utorak 12.30-13.30
Soba
E-307
Telefon
01/4092 356
E-mail
islibhard@ffzg.hr

- 2005 – viši lektor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
- 1999. – 2005. lektor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
- 1998. – 1999. prevoditelj/tumač i organizator sajamske djelatnosti u predstavništvu Frankfurtskog sajma (Messe Frankfurt) u Zagrebu;
- 1996. – 1998. lektor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
- 1995. – 1996. profesor njemačkog jezika u školi stranih jezika Lancon d.o.o.;
- 1993. – 1995. znanstveni novak za njemački i francuski jezik na projektu „Istraživanje procesa učenja i usvajanja stranih jezika u ranoj školskoj dobi“ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu;
- 1988. - 1993. studij germanistike i romanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Sveučilištu u Rostocku;
- 1969. rođena u Zagrebu.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo nastavnika i profesora njemačkog jezika (član upravljačkog tijela (tajnica))
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (do 2020. dopredsjednica, sada redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Prvi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
- suradnica na projektu „Klasifikacija digitalnih dokumenata primjenom sustava za strojno prevođenje (eKlas)“, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Seljan)

-15.05.2020. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Njemačke leksičke inovacije i njihovi hrvatski ekvivalenti s posebnim osvrtom na rječogradne i prevoditeljske postupke"