Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
čet. 11-12 h
Soba
E-303
Telefon
+385 (0)1 4092325
E-mail
jspreice@ffzg.hr

Jelena Spreicer rođena je 1987. u Zagrebu, gdje je 2011. završila anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu, specijaliziravši se za područje američke i njemačke književnosti. 2015. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Narativizacija traume u suvremenoj njemačkoj književnosti". Od rujna 2015. do srpnja 2017. radila je kao postdoktorand na HRZZ-ovom istraživačkom projektu "Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne", pod vodstvom prof. Marijana Bobinca, a od listopada 2017. kao postdoktorand radi na Katedri za njemačku književnost Odsjeka za germanistiku.

Ključni istraživački interesi
 • suvremena njemačka književnost
 • studije traume
 • postimperijalni studiji
 • austrijska književnost 19. i 20. stoljeća
 • studije utopije u književnosti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • HPD "Kapela"
 • Sud časti, HPD "Kapela"
 • Südosteuropäischer Germanistenverband (SOEVG) (redovni član)
 • Upravni odbor, HPD "Kapela"
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Europe in the Wake of World War I: Collapsing Empires, Emerging States and Post-War Violence, Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Višejezičnost u imperijima, Odsjek za germanistiku (-, -)
 • 2016. Habsburg postcolonial and beyond, Odsjek za germanistiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Brončani znak HPS-a za doprinos planinarstvu
 • 2010. Rektorova nagrada