Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
utorkom 16.30-18.30 (zimski semestar), ponedjeljkom 12.30-14.30 (ljetni semestar)
Soba
E-312
Telefon
01/409-2350
E-mail
hstancic@ffzg.hr

Rođen je 2. listopada 1970. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1996. godine studijske grupe Informatologija (smjer Opća informatologija) i Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1996. prihvaćen je kao znanstveni novak na projektu koji se vodi na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (broj znanstvenika 244003). Magistrirao je 2001. godine s temom Upravljanje znanjem i globalna informacijska infrastruktura. Doktorirao je 2006. s temom Teorijski model postojanog očuvanja autentičnosti elektroničkih informacijskih objekata. Od ožujka 2018. je u zvanju redovitog profesora.
Nastavu izvodi na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti te na izvanrednom studiju. Predaje predmete – preddiplomski: Osnove informacijske tehnologije, Osnove digitalne obrade teksta i slike, diplomski: Digitalizacija i migracija dokumenata, Digitalizacija 3D objekata i prostora, Digitalni arhivi, doktorski: Očuvanje autentičnosti digitalnih zapisa, Planiranje procesa digitalnog očuvanja.
Kao gostujući predavač predavao je pet godina na diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu te dvije godine na diplomskom i doktorskom studiju na Fakultetu za administraciju i menadžment informacijskih sistema Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitoli. Vodio je izradu 15 disertacija te više od 150 završnih i diplomskih radova. Vodio je izradu studentskog znanstvenog rada Očuvanje digitalnog naslijeđa: smjernice i preporuke koji je u ak. god. 2007./2008. nagrađen Rektorovom nagradom.
Predstojnik je Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku od 2008. godine.
Koordinator je radionica na Odsjeku te je u periodu 2007.-2017. bio aktivno uključen u organizaciju odsječke bienalne međunarodne konferencije INFuture – The Future of Information Sceinces.
U Ministarstvu kulture RH član je više radnih skupina.
U Hrvatskom zavodu za norme predsjednik je tehničkog odbora za razvoj norme ISO/TC 307 Ulančani blokovi i tehnologija distribuirane glavne knjige (Blockchain and distributed ledger technologies).
Od veljače 2021. je na dužnosti o.d. prodekana za organizaciju i razvoj na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ključni istraživački interesi
 • digitalizacija
 • upravljanje dolumentima i zapisima
 • digitalni arhivi
 • dugotrajno očuvanje digitalnih zapisa
 • ulančani blokovi i umjetna inteligencija u arhivima
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Centre for the International Study of Contemporary Records and Archives, Kanada (Redovni član)
 • Hrvatsko arhivističko društvo, --- (Član predsjedništva (potpredsjednik (2016.-2017., 2018.-2019.))
 • ICARUS Hrvatska (Redovni član)
 • Ravnateljstvo, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 52. savjetovanje hrvatskih arhivista: Arhivska struka u novom normativnom okruženju, Hrvatsko arhivističko društvo (-, -)
 • 2019. 51. savjetovanje hrvatskih arhivista: Upravljanje elektroničkim gradivom i suvremena arhivska praksa, Hrvatsko arhivističko društvo (-, -)
 • 2018. 50. savjetovanje hrvatskih arhivista: Privatno arhivsko gradivo i koncept sveobuhvatnog arhiva, Hrvatsko arhivističko društvo (-, -)
 • 2017. 5. kongres hrvatskih arhivista: Arhivi u Hrvatskoj - (retro)perspektiva, Hrvatsko arhivističko društvo (-, -)
 • 2017. INFuture2017: Integrating ICT in Society, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Leksikografski zavod Miroslav Krleža (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Arhivski vjesnik, Hrvatski državni arhiv ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Arhivski vjesnik, Hrvatski državni arhiv ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Frontiers in Blockchain, Frontiers ,Lausanne (Član uredničkog odbora)
 • Frontiers in Blockchain, Frontiers ,Lausanne (Član uredničkog odbora)
 • Frontiers in Blockchain, Frontiers ,Lausanne (Član uredničkog odbora)
 • Frontiers in Blockchain, Frontiers ,Lausanne (Član uredničkog odbora)
 • Information Management, Ankara University ,Ankara (Član uredničkog odbora)
 • Information Management, Ankara University ,Ankara (Član uredničkog odbora)
 • Information Management, Ankara University ,Ankara (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Urednik je knjige "Trust and Records in an Open Digital Environment", autor knjige "Digitalizacija", koautor knjige "Heritage Live. Upravljanje baštinom uz pomoć informacijskih alata", urednik šest zbornika s međunarodnog skupa INFuture te je objavio, samostalno ili u koautorstvu, više od 80 znanstvenih i stručnih radova.
Kao istraživač sudjelovao je u radu četiriju nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata i jednom međunarodnom TEMPUS projektu. Vodio je, na razini fakulteta, međunarodni projekt HERITAGE Live koji se odvijao u okviru IPA operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Na razini Hrvatske koordinirao je aktivnosti europske koordinacijske inicijative Digital Preservation Europe – DPE. Bio je istraživač i voditelj europskog istraživačkog tima na međunarodnom projektu InterPARES Trust - Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society (2013.-2019.). Istraživač je i član istraživačkog odbora na međunarodnom projektu InterPARES Trust AI (2021.-2026.).
Član je i član predsjedništva Hrvatskog arhivističkog društva (HAD) te potpredsjednik (2016.-2017., 2018.-2019.), član Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HIDD), Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a kao i član ICARUS Hrvatska.