Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
utorak 11:00 - 12:00
Soba
E-307
Telefon
01/4092356
E-mail
sonjasmarkovic@ffzg.hr

- 2013. – magistrirala na temu „Njemačka u europskoj sigurnosnoj arhitekturi od 1990. do 2010.“;

- 2005. – viši lektor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;

- 1995. – 2005. lektor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;

- 1993. – 1995. profesor njemačkog jezika u školi stranih jezika Narodno sveučilište Velika Gorica;

- 1988. – 1993. studij germanistike i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Sveučilištu u Rostocku;

- 1970. rođena u Varaždinu

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV) (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvena djelatnost:

- izrada i obrana magistarskoga rada na temu: Njemačka u europskoj sigurnosnoj arhitekturi od 1990. – 2010. na Poslijediplomskome magistarskom studiju Međunarodni odnosi Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2013.)

-sudjelovanje na projektu: Klasifikacija digitalnih dokumenata primjenom sustava za strojno prevođenje, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014.)

Znanstveni interesi:

- prevođenje s osobitim naglaskom na područje politike, leksikologija.


Popis radova:

Stručni članci:

1. Strmečki Marković, S., Igrani film u nastavi Jezičnih vježbi u sklopu studija germanistike u Zagrebu, Strani jezici 34 (2005), br. 1, Zagreb, str. 59-68

2. Strmečki Marković, S., Problematika obrade frazema u jezičnoj nastavi studija germanistike, Strani jezici (2010), br. 3, Zagreb 2010, u tisku


Prijevod na njemački jezik:

1. Monografija u povodu dodjele nagrade Ine za 2000. god. gđi prof.dr. Elisabeth von Erdmann-Pandžić: INA-Preis 2000 für internationale Förderung der kroatischen Kultur; INA Industrija nafte, Zagreb, 2001.

2. Tihana Luetić, Die Geschichte der Universität Zagreb von ihrer Gründung bis heute, str. 1-129, FF press, Filozofski fakultet Zagreb, 2002.


Sveučilišni priručnik:

1. Tamara Crnko Gmaz, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković, Übungsbuch zu Lexik und Grammatik für Germanistikstudenten, FF press, Zagreb, 2008.


Prikaz:

1. Strmečki Marković, S., Sveučilišna vježbenica njemačkoga jezika kao stranoga, Metodika, br. 21, Vol.11, 2 (2010), Zagreb, str. 439-442


Suradnica na izradi rječnika:

1. Tehnički rječnik (engl. – njem. – hrv.), Masmedia, Zagreb. (u tisku – rad predan 2008. godine)