Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Četvrtak,14:00 do 15:30 sati
Soba
E-324
Telefon
01 4092 322
E-mail
hstublic@ffzg.hr

Rođena je u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Od 2002. godine studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na dvopredmetnom studiju povijesti umjetnosti i informacijskih znanosti, smjer muzeologija gdje je i diplomirala 2008. godine s temom „On-line izvori institucija za istraživanje korisnika baštine“. Od studenog 2007. do listopada 2008. sudjelovala je na međunarodnoj radionici MEP-TIEM-SEE u Ohridu (Makedonija) i Gornjoj Stubici (Hrvatska) za zaštitu u muzejima (u or-ganizaciji UNESCO-a, ICOM-a, Getty Conservation Institute, National Archives – Netherlands i ICCROM-a).

Od listopada 2008. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (Katedra za muzeologiju) kao znanstvena novakinja – asistentica na projektu prof. Žarke Vujić „Istraživanje korisnika baštine“. Nakon završenog Poslijediplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja“ u rujnu 2014. godine. U lipnju 2017. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. U listopadu 2018. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice.

Sudjeluje u nastavi na kolegijima Uvod u muzeologiju, Osnove upravljanja muzejskim zbirkama, Osnove zaštite muzejskih zbirki, Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, Muzejske zbirke, Muzejske izložbe, Zaštita muzejskih zbirki i Muzeologija i rodna perspektiva. Bila je urednica muzeo[b]loga – bloga Katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom te je administrator službene Facebook stranice Katedre.

Od akad.god. 2012/2013. do 2015/2016. aktivni je član Vijeća Fakulteta kao predstavnica suradničkih zvanja. Od 2017. bila je odsječka satničarka, a dužnost odsječke povjerenice za kvalitetu nastave preuzima u ožujku 2019. godine te postaje i član fakultetskog Povjerenstva za kvalitetu.

Sudjeluje na brojim stručnim skupovima i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Od 2009. aktivni je član Komiteta za muzeologiju (ICOFOM) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM) te je sudjelovala na konferencijama u Tunisu 2013. godine, Tsukubi (Japan) 2015. godine te Teheranu (Iran) 2018. godine.

U veljači 2009. održala je javno predavanje „Kako sačuvati našu baštinu za buduće naraštaje“ na Otvorenoj srijedi Muzejskog dokumentacijskog centra, te u ožujku iste godine javno predavanje „O muzeologiji ili kako biti bliže vlastitoj kulturnoj i prirodnoj baštini“ u sklopu Salona Matice hrvatske. Od 2009. godine sudjeluje u radu Radne grupe za pisanje priručnika za zaštitu u muzejima pri Muzejskom dokumentacijskom centru, a od 2011. sudjeluje u radu Radne grupe za pisanje prijedloga pravilnika za napredovanje u muzejskoj struci pri Hrvatskom muzejskom društvu.

U akad. god. 2016./2017. stekla je diplomu nakon završenog dvosemestralnog studijskog obrazovnog programa u Centru za ženske studije u Zagrebu sa završnim radom pod naslovom "Feminizam i muzeologija – teorija i praksa“.

Ključni istraživački interesi
 • Zaštita kulturne i prirodne baštine
 • Muzejske zbirke i izložbe
 • Teška baština
 • Rodna perspektiva u muzeologiji
 • Interpretacija i komunikacija baštine
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association of Critical Heritage Studies (ACHS) (redovni član)
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
 • Hrvatski nacionalni komitet ICOM (ICOM Hrvatska) (redovni član (od 2009.))
 • Hrvatsko muzejsko društvo (HMD) (redovni član)
 • ICOM International Committee for Museology (ICOFOM) (redovni član (od 2009.))
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. INFuture2019: Knowledge in the Digital Age, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Istraživanje korisnika baštine (MZOŠ 130-1301799-1794)
Muzejska interpretacija u Hrvatskoj i Sloveniji: na primjeru stalnih postava umjetničkih muzeja (1-460-2336)
Mjesta umjetničkog stvaranja žena: identifikacija, interpretacija i muzealizacija (43-921-1060)