Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
Konzultacije
ponedjeljak 17- 18,30
Soba
A 310
Telefon
01 409 2004
E-mail
msagud@ffzg.hr

Mirjana Šagud, red.prof.

Mirjana Šagud rođena je 24. studenoga 1957. godine u Čakovcu gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Pedagošku akademiju. Godine l982. diplomirala je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu studij pedagogije. Na istom fakultetu magistrirala je godine l991. obranom magistarskog rada pod nazivom „Postupci odgajatelja u razvijanju i bogaćenju simboličke igre“. Doktorirala je 3. svibnja 2006. godine disertacijom „Odgajatelj kao refleksivni praktičar“.
Od 2008. Mirjana Šagud kontinuirano sudjeluje u izvođenje Dopunsko pedagoško-psihološke-didaktičko-metodičke izobrazbe za nastavnike koji su završili nenastavničke fakultete.
U programu poslijediplomskog doktorskog studija bila je nositeljica kolegija: Etika istraživanja s djecom i Profesionalne i pedagoške kompetencije nastavnika.
Autorica je triju znanstvenih knjiga koje su obvezna ili izborna literatura studentima pedagogije (Odgajatelj u dječjoj igri, Odgajatelj kao refleksivni praktičar i Collaborative research of the pedagogical practice – permanent learning strategy) te 59 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima sa stručno-znanstvenih skupova, recenzentica dva zbornika sa stručno-znanstvenih skupova. Recenzirala je dvadesetak radova iz različitih časopisa i zbornika radova.
Aktivno je sudjelovala na mnogim inozemnim i domaćim stručno- znanstvenim skupovima i održala brojna predavanja za odgojitelje i članove stručnog tima u predškolskim ustanovama.
Bila je suradnica na više znanstvenoistraživačkih projekata. Od 2011. godine bila je voditeljica Katedre za predškolsku pedagogiju, a 2017. voditeljica poslijediplomskog studija na Odsjeku za pedagogiju.
Predsjednica je četiri državnih povjerenstva za polaganje stručnih ispita za pedagoge i odgajatelje.
Pristupnica je od 2006.godine surađivala na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sorta: Nove paradigme ranog odgoja voditeljice prof. dr.sc. Dubravke Maleš.
Od 2011-2012. godine na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića: Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija.
Od 2013.-2014. godine na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića: Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora.
Od 2013.-2014. godine na znanstvenoistraživačkom europskom projektu: A Little steps to integration , (kao predstavnica Filozofskog fakulteta suvoditeljica projekta)
Od 2017.-2019. godine na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića: Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti: Hrvatska-Crna Gora.
Međunarodna prepoznatljivost vidljiva je u slijedećim aktivnostima:
• Bila je pozvani predavač na raznim međunarodnim znanstvenim skupovima
• Aktivno je sudjelovala na međunarodnim znanstvenim skupovima (Lisabon 2018, Paris, 2017.,Opatija 2017., Tallinn 2015., Split 2015., Ljubljana 2014., Podgorica 2014., Novi Sad 2013.)
• Bila je suradnica na raznim međunarodnim znanstvenim projektima
• Bila je u uredništvu za razne međunarodno znanstvene publikacije
• Recenzentica međunarodnih znanstvenih publikacija
• Sudjelovala je u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova


Ključni istraživački interesi
 • Refleksivna praksa i profesionalni razvoj
 • Cjeloživotno obrazovanje
 • Pedagogija odnosa
 • Predškolska pedagogija
 • Profesionalni razvoj pedagoga
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko pedagogijsko društvo (redovni čla)
 • Udruga pedagoga (redovni čla)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja – mogućnosti i izazovi, Učiteljski fakultet Zagreb (-, -)
 • 2018. Zajedno rastemo - redefiniranje prakse i teorije ranog i predškolskog odgoja, Učiteljski fakultet Zagreb (-, -)
 • 2017. Early Childhood Relationship: The Foundation for a Sustainable Future, OMEP (-, -)
 • 2016. Dijete, igra, stvaralaštvo, Filozofski fakultet Split (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti, Filozofski fakultet Odsjeka za pedagogiju u Zagrebu/Zavod za pedagogiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti

Znanstvena djelatnost vidljiva je iz životopisa i objavljenih radova