Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
srijedom, 13-14 sati
Soba
C-008
Telefon
01/4092-134
E-mail
gpsantek@ffzg.hr

Dr. sc. Goran Pavel Šantek roden je 24.4.1970. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Etnologiju i filozofiju diplomirao je na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Na istomu je fakultetu 2000. g. magistrirao s radom Cresko ribarstvo. Prilog ekonomskoj antropologiji, a godine 2004. doktorirao obranivši disertaciju Neokatekumenski put. Kulturnoantropološka studija religijske zajednice, čime je stekao naslov doktora znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija.

Od 1996. do 2006. godine zaposlen je kao znanstveni novak u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Od 2006. do 2009. godine zaposlen je na radnom mjestu docenta na Sveučilištu u Zadru. Od listopada 2011. izvanredni je profesor, a od srpnja 2009. do rujna 2011. bio je docent, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1.10.2009. do 30.9.2011. bio je pročelnikom istoga odsjeka te članom Fakultetskoga vijeća.

Znanstveni je suradnik na projektima Instituta za etnologiju i folkloristiku od 1996. Godine. Od 2007. godine voditelj je znanstvenoga projekta Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta, a od 1.1.2009. do 31.12.2010. i suvoditelj (s kolegom dr. sc. Andrejom Pleterskim iz Slovenije) međunarodnoga znanstvenog projekta Mitski krajobraz kao izvor znanja o organizaciji prostora.

Rezultate vlastitog znanstvenog i istraživačkog rada predstavio je na desetak znanstvenih skupova od kojih posebno treba istaknuti sljedeće medunarodne: Suvremena znanost i vjera. Contemporary Science and Faith, Medunarodni znanstveni skup, Mostar, Bosna i Hercegovina, 29-30.10.2010; The Culture of Identity. Anthropology, Religions and Alternative Religions, Medunarodni znanstveni skup, Beograd, Republika Srbija, 5-6.11.2010; Pag u praskozorje hrvatskoga kršcanstva, Medunarodni znanstveni skup, Zadar-Pag (predsjednik Organizacijskog odbora) 26-28.9.2008; Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja, Medunarodni znanstveno-strucni skup, Zadar, 30-31.5.2008; Senses and Religion, 5th Conference of the Ethnology of Religion Group, SIEF, Celje, Slovenija, 10- 11.9.2006; The Szeged School of Ethnology, konferencija Sveucilišta u Szegedu i SIEF-ove komisije za pučku religioznost, Szeged, Madarska, 5 8.10.2004 te Joint Meetings of the Society for the Anthropology of Religion and the American Ethnological Society, Providence, SAD, 23-26.4.2003.

U svezi s međunarodnim angažmanom Gorana Pavela Šanteka vrijedi istaknuti i stipendirani istraživacki boravak na Sveučilištu u Oxfordu (Linacre College) u srpnju 2005. g. te studijski na Sveucilištu Harvard u travnju 2003. g.
Vlastita istraživanja i spoznaje struke G. P. Šantek predstavlja u javnim predavanjima te u nastupima u sredstvima javnog priopćavanja (primjerice na Hrvatskoj televiziji, Hrvatskom radiju i u Zadarskom listu). Član je uredništva i tajnik Etnološke tribine, časopisa Hrvatskoga etnološkog društva, tijekom 1998. i 1999. godine, a od 2006. g. je član Međunarodne redakcije ćasopisa Antropologija, koji izdaje Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Recenzira znanstvene knjige te radove za domaće i međunarodne znanstvene i stručne časopise (Studia ethnologica Croatica, Etnološka tribina, Etnološka istraživanja, Narodna umjetnost, Traditiones, Acta Iadertina i Senjski zbornik). Član je SIEF-a (Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore), Matice Hrvatske i Hrvatskoga etnološkog društva.

Dr. sc. Goran Pavel Šantek od 2006. godine do danas sveučilišnu je nastavu izvodio u devet različitih kolegija, od kojih je većinu upravo on uveo u sveučilišnu nastavu, čime također pokazuje raznolikost svojih interesa i širinu svojega znanja. Nastavu je izvodio iz sljedećih kolegija:
– nastavnik kolegija «Antropologija sporta» (30 sati predavanja i 30 sati seminara, 5 ECTS bodova) na diplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, redovito od. akad. god. 2011./2012. (novi predmet)
– nastavnik kolegija «Povijest antropologije» (30 sati predavanja i 30 sati seminara, 5 ECTS bodova) na diplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, redovito od. akad. god. 2010./2011. (novi predmet)
– nastavnik kolegija «Tradicijsko planinsko stočarstvo» (30 sati seminara, 5 ECTS bodova) na diplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, akad. god. 2010./2011.
– nastavnik kolegija «Povijest antropologije» (15 sati predavanja i 30 sati seminara, 5 ECTS bodova) na diplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, akad. god. 2009./2010.
– nastavnik kolegija «Ekonomska antropologija» (15 sati predavanja i 30 sati seminara, 5 ECTS bodova) na diplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, povremeno od akad. god. 2009./2010. (novi predmet)
– nastavnik kolegija «Poredbena slavenska etnografija» (30 sati predavanja i 30 sati seminara, 5 ECTS bodova) na preddiplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije
Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, povremeno od akad. god. 2009./2010. (novi syllabus)
– nastavnik kolegija «Religija, identitet, organizacija» (8 sati predavanja i 7 sati seminara, 5 ECTS bodova) na poslijediplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, akad. god. 2008./2009. i 2010./2011. (novi predmet)
– nastavnik kolegija «Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju» (30 sati predavanja i 30 sati seminara, 5 ECTS bodova) na studiju etnologije i antropologije Sveucilišta u Zadru, akad. god. 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008 i 2008./2009. (novi predmet)
– nastavnik kolegija «Hrvatska etnografija» (30 sati predavanja i 30 sati seminara, 5 ECTS bodova) na studiju etnologije i antropologije Sveucilišta u Zadru, akad. god. 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008 i 2008./2009. (novi predmet)
– nastavnik kolegija «Hrvatska etnografija» (15 sati predavanja i 30 sati seminara, 4 ECTS bodova) na studiju kulture i turizma Sveucilišta u Zadru, akad. god. 2007./2008., 2008./2009. i 2009./2010.
– nastavnik kolegija «Ekonomska antropologija» (30 sati predavanja, 3 ECTS boda) na studiju etnologije i antropologije Sveucilišta u Zadru, akad. god. 2008./2009.
– nastavnik kolegija «Antropologija religije» (30 sati predavanja, 3 ECTS bodova) na studiju etnologije i antropologije Sveucilišta u Zadru, akad. god. 2007./2008. (novi predmet)
– nastavnik kolegija «Etnografske tehnike» (15 sati predavanja i 30 sati vježbi, 4 ECTS bodova) na studiju etnologije i antropologije Sveucilišta u Zadru, akad. god. 2008./2009. (novi predmet).

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (Član)
 • Matica hrvatska (Član)
 • Udruga građana Dinamo - to smo mi
 • Udruga građana Futsal Dinamo
 • Udruga građana Matica Hrvatska
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2017. Другої міжнародної хорватсько-української наукової конференції "УКРАЇНА І ХОРВАТІЯ: ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ", Etnološko društvo Bojky (Ukrajina); Katedra za ukrajinski jezik i književnost i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Antropologija, Institut za etnologiju i antropologiju, Beograd ,Beograd (Član međunarodnog uredništva)
 • Antropologija, Institut za etnologiju i antropologiju, Beograd ,Beograd (Član međunarodnog uredništva)
 • Antropologija, Institut za etnologiju i antropologiju, Beograd ,Beograd (Član međunarodnog uredništva)
 • Antropologija, Institut za etnologiju i antropologiju, Beograd ,Beograd (Član međunarodnog uredništva)
 • Antropologija, Institut za etnologiju i antropologiju, Beograd ,Beograd (Član međunarodnog uredništva)
 • Ethnic History of European Nations, Kyiv National Taras Shevchenko University ,Kyiv (Član uredništva)
 • Etnološka istraživanja, Etnografski muzej, Zagreb ,Zagreb (Član međunarodnog uredništva)
 • Etnološka istraživanja, Etnografski muzej, Zagreb ,Zagreb (Član međunarodnog uredništva)
 • Etnološka istraživanja, Etnografski muzej, Zagreb ,Zagreb (Član međunarodnog uredništva)
 • Etnološka istraživanja, Etnografski muzej, Zagreb ,Zagreb (Član međunarodnog uredništva)
 • Etnološka istraživanja, Etnografski muzej, Zagreb ,Zagreb (Član međunarodnog uredništva)
 • The Ethnology Notebooks [Народознавчі зошити], Institute of Ethnology, National Academy of Sciences, Ukraine ,Lavov (Član uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti

Dr. sc. Goran Pavel Šantek znanstveni je suradnik na projektima Instituta za etnologiju i folkloristiku od 1996. Godine. Od 2007. godine voditelj je znanstvenoga projekta Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta, a od 1.1.2009. do 31.12.2010. i suvoditelj (s kolegom dr. sc. Andrejom Pleterskim iz Slovenije) međunarodnoga znanstvenog projekta Mitski krajobraz kao izvor znanja o organizaciji prostora.

Rezultate vlastitog znanstvenog i istraživačkog rada predstavio je na desetak znanstvenih skupova od kojih posebno treba istaknuti sljedeće medunarodne: Suvremena znanost i vjera. Contemporary Science and Faith, Medunarodni znanstveni skup, Mostar, Bosna i Hercegovina, 29-30.10.2010; The Culture of Identity. Anthropology, Religions and Alternative Religions, Medunarodni znanstveni skup, Beograd, Republika Srbija, 5-6.11.2010; Pag u praskozorje hrvatskoga kršcanstva, Medunarodni znanstveni skup, Zadar-Pag (predsjednik Organizacijskog odbora) 26-28.9.2008; Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja, Medunarodni znanstveno-strucni skup, Zadar, 30-31.5.2008; Senses and Religion, 5th Conference of the Ethnology of Religion Group, SIEF, Celje, Slovenija, 10- 11.9.2006; The Szeged School of Ethnology, konferencija Sveucilišta u Szegedu i SIEF-ove komisije za pučku religioznost, Szeged, Madarska, 5 8.10.2004 te Joint Meetings of the Society for the Anthropology of Religion and the American Ethnological Society, Providence, SAD, 23-26.4.2003.

U svezi s međunarodnim angažmanom Gorana Pavela Šanteka vrijedi istaknuti i stipendirani istraživacki boravak na Sveučilištu u Oxfordu (Linacre College) u srpnju 2005. g. te studijski na Sveucilištu Harvard u travnju 2003. g.

Vlastita istraživanja i spoznaje struke G. P. Šantek predstavlja u javnim predavanjima te u nastupima u sredstvima javnog priopćavanja (primjerice na Hrvatskoj televiziji, Hrvatskom radiju i u Zadarskom listu). Član je uredništva i tajnik Etnološke tribine, časopisa Hrvatskoga etnološkog društva, tijekom 1998. i 1999. godine, a od 2006. g. je član Međunarodne redakcije ćasopisa Antropologija, koji izdaje Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Recenzira znanstvene knjige te radove za domaće i međunarodne znanstvene i stručne časopise (Studia ethnologica Croatica, Etnološka tribina, Etnološka istraživanja, Narodna umjetnost, Traditiones, Acta Iadertina i Senjski zbornik). Član je SIEF-a (Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore), Matice Hrvatske i Hrvatskoga etnološkog društva.