Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Aktualne informacije o terminu konzultacija nalaze se na mrežnim stranicama Odsjeka za pedagogiju: http://pedagogija.ffzg.hr/web-new/o-odsjeku/djelatnici/

Soba
C-226a
Telefon
01 4092 211
E-mail
amarkovi@ffzg.hr

Ana Širanović rođena je 1982. godine u Bihaću. 2008. godine diplomirala je pedagogiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2009. godine izabrana je za znanstvenu novakinju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao suradnica na projektu Nove paradigme ranog odgoja voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Maleš. Doktorirala je 21. lipnja 2016. godine s temom Poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa učenika i učitelja. Područja njena interesa su prava djeteta i participacija djece i mladih u kontekstu odgoja i obrazovanja, pedagoški odnos, pedagoško savjetovanje i kritička pedagogija.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko pedagogijsko društvo (Redovna članica)
  • Vijeće za djecu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem: Pedagogija u vremenu promjene, Hrvatsko pedagogijsko društvo (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
2009. - 2015. - suradnica na projektu Nove paradigme ranog odgoja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), voditeljica: prof. dr. sc. Dubravka Maleš.
2015. - suradnica na projektu Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu), voditelj: prof. dr. sc. Neven Hrvatić.
2016. godina - suradnica na projektu Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu), voditelj: prof. dr. sc. Neven Hrvatić.
2017. - danas - suradnica na projektu Tipovi školske kulture i učenje aktivnog građanstva: kritičko-interdisciplinarni pristup (Hrvatska zaklada za znanost), voditeljica: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš.
2017. - suradnica na projektu LGBT (ne)vidljivost u školi: perspektiva odgojno-obrazovnih djelatnika (Sveučilište u Zagrebu), voditeljica: doc. dr. sc. Marija Bartulović.
2017. - 2018. - suradnica u istraživanju Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja (Ured pravobraniteljice za djecu), voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić.