Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
uto.: 17.00 - 18.00
Soba
B 324
Telefon
0038516120214
E-mail
msnjaric@ffzg.hr

dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica za njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Nositeljica kolegija Njemački jezik za akademske potrebe 1, 2, 3, 4.

2018. Obranila doktorski rad pod naslovom: "Glagolsko-imeničke općeznanstvene kolokacije u hrvatskom i njemačkom jeziku".
2008/2009.-2012. Pohađala doktorski studij lingvistike na Filozofkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
2009. Viša predavačica za njemački jezik na Filozofskom fakultetu.
2006. - 2008. Završila poslijediplomski sveučilišni studij prevoditeljstva.
2003. Predavačica za njemački jezik u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu.
1992. Diploma iz njemačkoga jezika i književosti i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Od 1993. zaposlena u Centru za strane jezika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Popis znanstvenih i stručnih radova objavljenih od 2008 do 2017
1. Mirjana Šnjarić (2021) Leksičke nepodudarnosti kolokacijskih obrazaca u njemačkome, engleskome i hrvatskome općeznanstvenom jeziku te njihov prikaz u e- rječnicima općeznanstvenoga nazivlja // Studia lexicographica, 14 (2020)
2. Šnjarić, M. i Borucinsky, M. (2020) Prototipnost općeznanstvenih glagolsko imeničkih kolokacija njemačkoga, engleskoga i hrvatskoga jezika. Zbornik radova sa skupa HDPL u Rijeci // Značenje u jeziku od individualnoga do kolektivnoga / Matešić, M. i Martinović, B. (ur.)
3. Šnjarić, M. i Borucinsky, M. (2020) Glagolsko-imeničke kolokacije hrvatskoga, njemačkoga i engleskoga općeznanstvenog jezika u općoj dvojezičnoj e-leksikografiji // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46 (2020)
4. Šnjarić (2013). Stražnji bezvučni tjesnačnici u hrvatskome i njemačkome jezik. Časopis Lahor.
5.. Šnjarić (2015) Kollokationen in der Phraseologie. Zbornik radova sa skupa Međimurski filološki dani 2 Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, održanom 26.4.2013.
6. Šnjarić (2009) Entwicklung der Kollokationskompetenz im Fremdsprachenunterricht”. Strani jezici 38 / 3. S. 277-284.
7. Šnjarić (2008). Kollokationen als Teil der Wortschatzarbeit. Strani jezici 37 / 1, S. 55-62.

Ključni istraživački interesi
  • Općeznanstveni jezik
  • Glagolsko-imeničke kolokacije u hrvatskom i njemačkom općeznanstvenom jeziku
  • Znanstveno pisanje
  • Uloga kolokacija u akademskom pisanju i u dvojezičnoj leksikografiji
  • dvojezična leksikografija s hrvatskim i njemačkim jezikom
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
  • Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU) (Član)

Opis znanstvene djelatnosti
DOCTORAL THESIS (2018)

Šnjarić, M. (2018) Glagolsko-imeničke kolokacije u hrvatsko-njemačkom općeznanstvenom jeziku.