Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
četvrtak, 11:00-12:00
Soba
B323
Telefon
4092-063
E-mail
ksojat@ffzg.hr

Krešimir Šojat je docent na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2005. radi u Zavodu za lingvistiku Filozofskog fakulteta kao znanstveni novak i istraživač na znanstvenim projektima. 2005. godine zaposlen je na Odsjeku za lingvistiku kao asistent. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja jezikoslovlja stekao je 2008. U zvanje docenta izabran je 2011. Kao istraživač sudjelovao je na nekoliko nacionalnih i europskih projekata.

Ključni istraživački interesi
  • Morfologija
  • Sintaksa
  • Računalna lingvistika
  • Jezični resursi
  • Korpusna lingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • CLARIN (član odbora)
  • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT) (Član)
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. 14th International Conference NOOJ 2020, Sveučilište u Zagrebu (-, -)