Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
zimski: uto. 9.00-11.00; ljetni:čet. 9.30 - 11.30
Soba
E-318
Telefon
6002306
E-mail
sspiran@ffzg.hr

Sonja Špiranec rođena je 1974. godine u Düsseldorfu, SR Njemačka. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1998. godine informacijske znanosti (smjer bibliotekarstvo) i njemački jezik i književnost. Iste se godine zapošljava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Godine 2001. upisuje poslijediplomski studij pri Odsjeku za informacijske znanosti, na koji 2004. prelazi kao znanstvena novakinja. Godine 2005. magistrirala je obranivši rad pod naslovom: Obrazovanje korisnika u visokoškolskim knjižnicama: novi pristupi u mrežnom okruženju, a doktorirala 2007. godine s temom: Model organizacije informacija u elektroničkoj obrazovnoj sredini. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2008. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 2013. godine. U lipnju 2011. imenovana je voditeljicom Izvanrednog studija informacijskih znanosti, a u listopadu 2011. predstojnicom Zavoda za informacijske studije.

Od 2004. godine sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti u Zagrebu. Autorica je jedne knjige kao i niza članaka u znanstvenim i stručnim domaćim i međunarodnim časopisima. Redovito sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama objavljujući radove u zbornicima skupova, recenzirajući radove i obnašajući funkcije u međunarodnim konferencijskim odborima (INFuture, INTED, EDULearn, Bobcatsss, ICMW). Sudjeluje i u međunarodnim projektima (Intenzivni program Erasmus 2011. 2012. i 2013.: Akademska ljetna škola Library, Information and Cultural Managementi Information and Communication Technology in supporting the educational process). Od 2006. sudjeluje u različitim projektima, inicijativama i skupovima UNESCO-a posvećenih informacijskoj i medijskoj pismenosti. Godine 2012. sa suradnicima sa Sveučilišta Hacettepe iz Ankare pokreće međunarodnu konferenciju ECIL (European Conference on Information Literacy), kojom i supredsjeda.

Ključni istraživački interesi
 • Informacijska pismenost
 • Algoritamska kultura
 • Znanstvena komunikacija
 • Informacijsko ponašanje
 • Organizacija znanja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (HID)
 • International Society for knowledge organisation (ISKO) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. European Conference on Information Literacy, Haccettepe University, University of Zagreb, University of Oulu (-, -)
 • 2017. European Conference on Information Literacy, University of Zagreb, Haccettepe University, Information Literacy Association (InLitAs) (-, -)
 • 2016. European Conference on Information Literacy, Hacettepe University, University of Zagreb, Association of Libraries of Czech Universities – ALCU (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Čitalište: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu ,Novi Sad (Redakcija/urednički odbor)
 • Čitalište: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu ,Novi Sad (Redakcija/urednički odbor)
 • Čitalište: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu ,Novi Sad (Redakcija/urednički odbor)
 • Čitalište: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu ,Novi Sad (Redakcija/urednički odbor)
 • Čitalište: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu ,Novi Sad (Redakcija/urednički odbor)
 • Čitalište: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu ,Novi Sad (Redakcija/urednički odbor)
 • Pakistan Journal of Information Management and Libraries, Institute of Information Management, University of the Punjab, (Advisory Board)
 • Pakistan Journal of Information Management and Libraries, Institute of Information Management, University of the Punjab, (Advisory Board)
 • Pakistan Journal of Information Management and Libraries, Institute of Information Management, University of the Punjab, (Advisory Board)
 • Pakistan Journal of Information Management and Libraries, Institute of Information Management, University of the Punjab, (Advisory Board)