Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Soba
C-118
Telefon
+385 1 40 92 158
E-mail
spoljaric.luka@gmail.com

Dr. sc. Luka Špoljarić je poslijedoktorand na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se političkom i intelektualnom poviješću šireg jadranskog prostora u kasnom srednjem vijeku. Završio je studij povijesti i latinskog jezika i rimske književnosti na istome fakultetu (2007), dok je magisterij i (2008) i doktorat (2013) iz srednjovjekovnih studija stekao na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti pod mentorstvom prof. Nielsa Gaula. Za vrijeme doktorskog studija znanstveno se usavršavao na Harvardskom sveučilištu (pod mentorstvom prof. Jamesa Hankinsa) te Institutu Warburg u Londonu, a bio je i dobitnikom istraživačke stipendije Američkoga društva za renesansu (Renaissance Society of America). Prije dolaska na Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta radio je na projektu Croatica et Tyrolensia na istome fakultetu (2013-2015, voditelj prof. Neven Jovanović) te u Harvardskom istraživačkom centru za proučavanje talijanske renesanse Villa I Tatti u Firenci (2015-2016). Autor je dvadesetak znanstvenih radova od kojih neki uključuju i izdanja i prijevode humanističkih latinskih tekstova. Trenutno završava svoju prvu knjigu, biografiju Nikole biskupa modruškog (oko 1425-1480), koja raspravlja o diplomatskoj ulozi hrvatskih biskupa u kasnom srednjem vijeku i korijenima ilirizma. Na Odsjeku za povijest drži nastavu iz obveznog kolegija Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka te izborne kolegije o povijesti križarskih država Bliskog istoka, o humanističkom pokretu u renesansnoj Dalmaciji i o Frankapanima u kasnom srednjem vijeku. Sudjeluje i u nastavi Odsjeka za klasičnu filologiju gdje drži nastavu iz obveznog kolegija Uvod u novolatinsku književnost.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Književni krug Split
  • Renaissance Society of America (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Colloquia Mediaevalia Croatica IV: Napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2018. Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatski institut za povijest (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin Studies, Seminarium Philologiae Humanisticae (KU Leuven) ,Leuven (Belgija) (Član savjetodavnog odbora)
  • Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin Studies, Seminarium Philologiae Humanisticae (KU Leuven) ,Leuven (Belgija) (Član savjetodavnog odbora)