Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
Srijeda 9,00-10,00
Soba
B-214
Telefon
4092-214
E-mail
david.sporer@ffzg.hr

David Šporer (Rijeka, 1973) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1997, magistrirao 2003, doktorirao 2006. Od 2009. docent, a od 2017. izvanredni profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Godine 2002/2003. zimski semestar proveo na studijskom boravku na Sveučilištu Charles de Gaulle-Lille III u Francuskoj zahvaljujući stipendiji francuske i hrvatske Vlade te Centra Eric Weil pri Sveučilištu Charles de Gaulle-Lille III. Zahvaljujući stipendiji Instituta Otvoreno društvo te Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva (Open Society Institute – Foreign and Commonwealth Office Chevening Scholarship) proveo akademsku godinu 2004/2005. na Sveučilištu Oxford (Hertford College).

Osim nastave na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sudjelovao i u izvedbi programa na diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te na poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Autor triju znanstvenih knjiga (Novi historizam. Poetika kulture i ideologija drame, AGM, Zagreb, 2005., Status autora od pojave tiska do nastanka autorskih prava, AGM, Zagreb, 2010., Uvod u povijest knjige. Temelji pristupa, Leykam International, 2015.) i radova objavljivanih u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima, zbornicima i knjigama, urednik jednog znanstvenog zbornika prevedenih radova (Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007.), te jedan od koautora dvodijelnog priručnika za književnost ( Dean Duda (et al), Lektira na dlanu: repetitorij književnosti za srednje škole, sv. I-II, Sysprint, Zagreb, 2000, 2002.).

Dean Duda (et al), Lektira na dlanu: repetitorij književnosti za srednje škole, sv. II, Sysprint, Zagreb, 2002.. Stručnim prilozima i člancima surađivao i na III. programu Hrvatskog radija, u časopisima Republika, Književna republika, novinama Zarez te u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža. Nekoliko godina bio član redakcijskog kolegija Zareza, kao i član uredništva časopisa Gordogan, a trenutno je član uredništva časopisa Umjetnost riječi.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association internationale de littérature comparée / International Comparative Literature Association (AILC/ICLA) (Član)
Uredništva u časopisima
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Objavljivao u strucnim i znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu, izlagao na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama (Split, Lille, Dubrovnik, Zagreb, Ljubljana, Pariz, Vilnius, Hvar, Zadar), urednik u znanstvenom časopisu Umjetnost riječi.