Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
ČET - 11.00-12.00
Soba
C-111
Telefon
+385-1-4092-151
E-mail
nstefane@ffzg.hr

Životopis / CV

https://ffzg.academia.edu/Nata%C5%A1a%C5%A0tefanec

http://www.ffzg.unizg.hr/pov/pov2/biografija.php?id=41
Ključni istraživački interesi
 • Rani novi vijek
 • Vojna krajina / Vojna granica
 • Plemstvo
 • Habsburška Monarhija
 • Povijest nasilja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Advisory Board, Centre for the Study of Emotions in Cross-Cultural Exchange
 • Društvo "Terra banalis"
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) (Redovni član)
Uredništva u časopisima
 • Historijski zbornik, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Opatička 10, Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Historijski zbornik, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Opatička 10, Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Historijski zbornik, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Opatička 10, Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Historijski zbornik, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Opatička 10, Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Historijski zbornik, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Opatička 10, Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Historijski zbornik, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Opatička 10, Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Životopis / CV

https://ffzg.academia.edu/Nata%C5%A1a%C5%A0tefanec

http://www.ffzg.unizg.hr/pov/pov2/biografija.php?id=41


Objavljeni radovi / Publications

https://ffzg.academia.edu/Nata%C5%A1a%C5%A0tefanec

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241235