Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Ponedjeljak, 11:00-12:00
Srijeda, 11:00-12:00
Soba
C-108
Telefon
01/6120148
E-mail
isute@ffzg.hr

Rođen u Zagrebu 8. ožujka 1974. godine. Osnovnu i srednju školu - Centar usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosuđe - završio u Zagrebu. Godine 1992. upisuje studij jednopredmetne povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je diplomirao 22. prosinca 1997. Godine 1998. upisuje poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu na čijem Odsjeku za povijest, od 16. studenog 1998., radi kao znanstveni novak na projektu „Politika i gospodarstvo u Hrvatskoj od 1900. do 1950. godine", čiji je nositelj prof. dr. Mira Kolar. Magistrirao je 24. srpnja 2002. na temu magistarskog rada „Položaj i obilježje trgovine u Banovini Hrvatskoj (1939.-1941.)". Pod mentorstvom prof. dr. Marijana Maticke doktorirao je 15. studenoga 2006. s temom „Organizacija i djelovanje Gospodarske Sloge (1935.-1941.)". U zvanje docenta izabran je 19. prosinca 2007., a u zvanje izvanrednog profesora 1. srpnja 2016. godine. Znanstveni i istraživački interesi prvenstveno su mu usmjereni prema proučavanju hrvatske nacionalne povijesti u 20. stoljeću te gospodarske, kulturne i socijalne povijesti. Član je Organizacijskog odbora Međunarodnog kulturnopovijesnog simpozija "Mogersdorf" od 1999. godine i od 2000./2002. godine tajnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te potpredsjednik Centra za ekonomsku i socijalnu povijest pri istom Zavodu. Član je uredništva časopisa: Povijest u nastavi, Ekonomska i ekohistorija, Časopis za suvremenu povijest i Myśl Ludowa, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Varšava (Poljska). Dobitnik Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu u akademskoj godini 1999./2000. za znanstveni rad iz povijesti, područje humanističkih znanosti koji je objavljen u akademskoj godini 1999./2000. Član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju te British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES). Tijekom svog znanstveno-istraživačkog rada u dva navrata koristio je stipendiju Zemaljskog arhiva Štajerske (2000. i 2004.) te je predavao na domaćim (Filozofski fakultet u Splitu) i stranim sveučilištima (Indiana State University, 2019.). Zbog zasluga u dvadesetogodišnjem sudjelovanju u organizaciji međunarodnog simpozija „Mogersdorf“, nagrađen je 2. srpnja 2019. godine posebnom svjedodžbom i zlatnom značkom časti mjesta Mogersdorf u Austriji. Autor je nekoliko knjiga i velikog broja znanstvenih i stručnih radova vezanih uz hrvatsku povijest 20. stoljeća.

Ključni istraživački interesi
 • Hrvatska povijest 20. stoljeća
 • Kulturna povijest
 • Povijest svakodnevice
 • Kultura putovanja u 20. stoljeću
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES) (Član)
 • Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (član izvršnog odbora)
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) (redoviti član)
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Ekohistorija i povijest okoliša rijeke Drave, Povijesno društvo Koprivnica, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije Filozofskog fakulteta (-, -)
 • 2018. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf, Bad Radkersburg, Štajerska, Austrija Austrija, Međunarodni organizacijski odbor simpozija "Mogersdorf" (-, -)
 • 2017. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf, Lendava, Prekmurje, Slovenija, Međunarodni organizacijski odbor simpozija "Mogersdorf" (-, -)
 • 2016. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf, Szigetvár, Baranya, Mađarksa, Međunarodni organizacijski odbor simpozija "Mogersdorf" (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest ,Zagreb (Član uredništva)
 • Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest ,Zagreb (Član uredništva)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju ,Zagreb; Samobor (Član uredništva)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju ,Zagreb; Samobor (Član uredništva)
 • Mysl Ludowa, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne ,Varšava (Član uredništva)
 • Mysl Ludowa, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne ,Varšava (Član uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Svjedodžbom i zlatna značka časti mjesta Mogersdorf u Gradišću (Austrija) za dvadeset godina sudjelovanja u Organizacijskom odboru Međunarodnog kulturnopovijesnog simpozija "Mogersdorf"
 • 2000. Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu u akademskoj godini 1999./2000. za znanstveni rad iz povijesti, područje humanističkih znanosti koji je objavljen u akademskoj godini 1999./2000.