Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
uživo (soba B-202) ili online (Omega) prema dogovoru na mail okditko@ffzg.hr
Soba
B-202
Telefon
4092-102
E-mail
okditko@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1992. godine opću lingvistiku i fonetiku. U prosincu iste godine dobila je dvogodišnju stipeniju za proučavanje ukrajinskoga jezika, a 1994. primljena je na poslijediplomski studij na Svučilištu u Užgorodu u Ukrajini, koji je završila 27. listopada 1997. godine obranom magistarskoga rada na temu "Назви рослин і тварин у говорі бачванських руснаків" (Nazivi biljaka i životinja u govoru bačkih Rusina).
Od 1996. do 2001. bila je urednica časopisa na rusinskom i ukrajinskom jeziku "Nova dumka".
Doktorsku disertaciju obranila je 28. veljače 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu "Glagolske kategorije u standardnom ukrajinskom i hrvatskom jeziku".
Danas je redovita profesorica na Katedri za ukrajinski jezik i književnost.

Ključni istraživački interesi
 • povijest ukrajinskog jezika
 • dijalektologija ukrajinskog jezika
 • rusinski jezik
 • morfologija ukrajinskog jezika
 • jezični kontakti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za rusinski jezik (redoviti član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redoviti član)
Uredništva u časopisima
 • Filologyčnyj časopis, Filološki fakultet, Umanj, Ukrajina ,Umanj, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Filologyčnyj časopis, Filološki fakultet, Umanj, Ukrajina ,Umanj, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Filologyčnyj časopis, Filološki fakultet, Umanj, Ukrajina ,Umanj, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Filologyčnyj časopis, Filološki fakultet, Umanj, Ukrajina ,Umanj, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Filologyčnyj časopis, Filološki fakultet, Umanj, Ukrajina ,Umanj, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Filologyčnyj časopis, Filološki fakultet, Umanj, Ukrajina ,Umanj, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Filologyčnyj časopis, Filološki fakultet, Umanj, Ukrajina ,Umanj, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Movoznavčyj visnyk, Filološki fakultet, Čerkasi, Ukrajina ,Čerkasi, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Movoznavčyj visnyk, Filološki fakultet, Čerkasi, Ukrajina ,Čerkasi, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Movoznavčyj visnyk, Filološki fakultet, Čerkasi, Ukrajina ,Čerkasi, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Movoznavčyj visnyk, Filološki fakultet, Čerkasi, Ukrajina ,Čerkasi, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Movoznavčyj visnyk, Filološki fakultet, Čerkasi, Ukrajina ,Čerkasi, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Movoznavčyj visnyk, Filološki fakultet, Čerkasi, Ukrajina ,Čerkasi, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Movoznavčyj visnyk, Filološki fakultet, Čerkasi, Ukrajina ,Čerkasi, Ukrajina (Član uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Rusinističke studije, Odsjek za rusinistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, ,Novi Sad, Srbija (člaln uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Studia ruthenica, Društvo za rusinski jezik ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Monografije

1. (2017.), Timko Đitko, Oksana, Nazvi rošljinoh i životinjoh u ruskim jaziku, Savez Rusina RH, Vukovar, 147 str.
2. (1998.), Ботанічна і зоологічна номенклатура бачванських руснаків (Botanična i zoologična nomenklatura bačvans'kyh rusnakiv), Užgorodskyj deržavnyj universytet, Užgorod, Ukrajina: 170.

Rječnici

1. (2017.) Медєши, Г., Мудри, А., Пап, Ю., Рамач Фурман, А., Сабо, С., Сеґеди, К., Тимко Дїтко, О., Фейса, М. Словнїк руского народного язика І / Рамач, Ю. (ред.). Нови Сад: Филозофски факултет, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina, Дружтво за руски язик, Руске слово, І - 813 str.
2. (2017.) Медєши, Г., Мудри, А., Пап, Ю., Рамач Фурман, А., Сабо, С., Сеґеди, К., Тимко Дїтко, О., Фейса, М. Словнїк руского народного язика ІІ / Рамач, Ю. (ред.). Нови Сад: Филозофски факултет, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina, Дружтво за руски язик, Руске слово, ІІ - 828 str.
3. (2010.), Međeši, H., Timko Đitko, O., Fejsa, M. Руско-сербски словнїк. (Rusko-serbski slovn'ik) Novi Sad: Filozofski fakulet, Odsek za rusinistiku, Novi Sad – 3avod za kulturu Vojvođanskih Rusina, Novi Sad, 886 str.

Udžbenici

1. (2021.), Історична граматика української мови, 2, FFpress, Zagreb, 191 str. (u koautorstvu s Julia Jusyp Jakymovič)
2. (2017.), Історична граматика української мови, 1, FFpress, Zagreb, 182 str. (u koautorstvu s Julia Jusyp Jakymovič)

Izvorni znanstveni radovi (izbor)

1. (2020.) - Pintarić, Neda; Tibenska, Eva; Timko Đitko, Oksana; Vasung, Ana Zajednički slavenski korijeni kalendarskih naziva (kalendarema) i njihova primjena u pragmafrazemima // Lučar cijelosti : zbornik radova posvećen 95. rođendanu prof. dr. sc. Bulcsúa Lászlόa / Marotti, Bojan (ur.). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ; Matica hrvatska ; Hrvatsko filološko društvo ; Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, str. 83-92 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
2. (2019.) Dijalektološki pogledi P. Kiralya i jezične činjenice bačkih govora: pokušaj usporedbe // Opera Slavica Budapestinensia, 1, 211-222 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
3. (2019.) Pintarić, Neda; Ribarova, Slavomira; Timko Đitko, Oksana; Vasung, Ana Zajednički korijeni geonima u odabranim slavenskim jezicima i njihova uporaba u frazeologiji i pragmatici // Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme / Pintarić, Neda ; Čagalj, Ivana ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Zagreb: Srednja Europa, str. 255-270
4. (2019.) Timko Đitko, Oksana; Jusyp Jakymovič, Julia Refleksi *dj, *tj kao prvi divergentni proces u kasnom praslavenskom jeziku // Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme / Pintarić, Neda ; Čagalj, Ivana ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Zagreb: Srednja Europa, str. 347-355
5. (2018.) - Стан розвитку лексикографії у придунайських руснаків // Діалектолокічні студії 11, Слово – Словник – Корпус / Гриценко, П.; Хобзей, Н. (ред.) , Львів: НАН України, с. 32-41
6. (2018.) – Формованє и пременки у деклинациї меновнїкох у руским язику (єднина меновнїкох женского роду) // Русинистични студиї, 2, Нови Сад, Филозофски факултет, с. 49-62.
7. (2018.) – Najproduktivniji modeli tvorbe priloga u hrvatskom i ukrajinskom jeziku // Вісник Львівського університету, серія філологична, 69, с. 102-110.
8. (2018.) - Nastanak i promjene u sustavu sklonidbe imenica u hrvatskom jeziku u usporedbi s drugim slavenskim jezicima (na primjeru jednine imenica ženskoga roda u ukrajinskom i hrvatskom jeziku) // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli, 15, с. 235-247 (koautorstvo s Julia Jusyp Jakymovič).
9. (2018.) – Порівняння дієслівних категорій у сучасній українській і хорватській мовах // Мовознавчий вісник, 24-25, с. 15-23
10. (2017.) - Наслідки двомовності в говірці бачванських руснаків // Діалекти в синхронії та діахронії. Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології / Гриценко П.Ю. (ред). Київ: НАН України, с. 405-413
11. (2017.) – Метеоролоґийна лексика у руским, українским и южнославянских язикох (сербским, горватским и болгарским) // Studia ruthenium, 22; Нови Сад: Дружтво за руски язик, с. 26-32 (koautorstvo s Nika Presl)
12. (2017.) - Glagolski pridjevi u ukrajinskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku // Ukrainian studies and the slavic world / Popovič, Ljudmila (ur.). Beograd: Filološki fakultet, Beograd, с. 105-115 (koautorstvo sa Silvija Graljuk)
13. (2017.) - Походзенє прикметнїцких присловнїкох у руским язику // Rusinističke studije, 1, Нови Сад, Филозофски факултет; с. 55-64.
14. (2016.) – Склад народних назв рослин і тварин у говорі бачванських руснаків // Філологічний часопис, 8, с. 105-227
15. (2016.) - Glagolske kategorije u suvremenom ukrajinskom i hrvatskom jeziku // Slavenska filologija / Čelić, Ž., Fuderer, T. (ur.). Zagreb: FF press, Filozofski fakultet Zagreb, c. 155-164
16. (2016.) - Словотвір прислівників у говорі бачванських руснаків // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Сабадош, І. (ред), Ужгород: Ужгородський національний університет, с. 146-149
17. (2015.), Прислівники у говорі бачванських руснаків у контексті південно-західних говорів української мови // Традиції і новаторство. Діалектологічні студії / Павло Гриценко, Наталія Гобзей (ur.), Львів. Національна академія наук України, стор. 235-243.
18. (2015.), Posljeice rusinsko-hrvatske dvojezičnosti // Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu / Turza-Bogdan, Tamara, Legac, Vladimir, Kos-Lajtman, Andrijana, Filipan-Žignić, Bla-enka, Blažeka, Đuro (ur.) str. 445-454.
19. (2014.), Прислівники у говорі бачванських руснаків (склад і походження) // Studia slovakistica N 26, Užgorod: 78-89.
20. (2013.), Rusinska leksikografija // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet: 131-140.
21. (2012.), Модели твореня присловнїкох у руским язику // Veličina malih jezičkih, književnih, kulturnih i istorijskih tradicija / prof. dr. Julijan Tamaš (ur.). Novi Sad: Filozofski fakultet, Novi Sad: 273-287.
22. (2011.), Sonanti r i l u suglasničkim skupinama u rusinskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II./ Sesar, Dubravka (ur.). Zagreb: 197 – 203.
23. (2011.), Standardizacija rusinskog jezika// Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.). Zagreb: 119 – 131.
24. (2011.), Прикметнїцки присловнїки у руским язику (Prikmetn'icki prislovn'iki u ruskim jaziku) // Studia Ruthenica 16, Novi Sad: 59-66. ISSN 0354-8058
25. (2012.), Присловнїки у руским язику: творенє, пременки, класификациї (Prislovn'iki u ruskim jaziku: tvoren'e, premenki, klasifikaciji) // Studia Ruthenica 15, Novi Sad: 64-70. ISSN 0354-8058
26. (2012.), Utjecaj hrvatskog jezika na rusinski // Zbornik radova petoga Hrvatskog slavističkog kongresa, str. 89-97
27. (2008.), Займенники у говорі бачванських руснаків у контексті південно-західних говорів української мови (Zajmennyky u govori bačvans'kyh rusnakiv u konteksti pivdenno-zahidnyh govoriv ukrajins'koji movy) // Sučasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva / Sabadoš, I.V. i dr., Užgorod, Ukrajina: UžNU: 190-192.
28. (2008.), Glagolski oblici kao izraz gramatičkih kategorija (na primjerima hrvatskog, ukrajinskog i rusinskog jezika) // Riječ, časopis za slavensku filologiju. 2: 74-80.
29. (2008.), Словотвір ботанічної і зоологічної лексики бачванських руснаків (Slovotvir botaničnoji i zoologičnoji leksyky bačvans'kyh rusnakiv) // Studia slovakistica 8, Ужгород, Україна: 370-379.
30. (2006.), Oblici prošloga vremena u hrvatskome, ukrajinskome i rusinskome jeziku, Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2; 165-175.


Sudjelovanja na konferencijama (izbor, zadnje tri godine)
1. (2021.): Izazovi slavistike u XXI. stoljeću, izlaganje: Morfološke osobitosti ojkonima motiviranih botaničkim nazivima (na primjerima ukrajinskog i hrvatskog), 13-15. V. 2021., Maribor, Slovenija (online)
2. (2021.): XIX. ukrajinska onomastička konferencija, izlaganje: Neki zajednički modeli tvorbe toponima u hrvatskom i ukrajinskom jeziku, 8-9. IV. 2021., Užgorod, Ukrajina (online)
3. (2020.): Lingvalizacija svijeta, izlaganje Dijalektološki zapisi P. Kiralya i jezične činjenice bačkih rusinskih govora: pokušaj usporedbe, 4-5. V. 2020. Čerkasi, Ukrajina (online)
4. (2020.): VI znanstveni skup Rusinski jezik, književnost, kultura, prosvjeta i publicistika, izlaganje: Odnosni prilozi u rusinskom jeziku, 4. XII 2020., Novi Sad, Srbija (online)
5. (2019.): Dijalekt: vrijeme i prostor, izlaganje: Sustav zamjenica u govoru podunavskih Rusina, 10-11. X. 2019., L'viv, Ukrajina
6. (2019.): VII međunarodna znanstvena konferencija "Lemki, Bojki, Guculi, Rusini - povijest, suvremenost, materijalna i duhovna kultura", izlaganje: Zamjenice u rusinskom jeziku, 21-22. VI. 2019., Novi Sad, Srbija
7. (2019.) Slavenski dijalekti u sinkroniji i dijakroniji, izlaganje: Refleksi *dj, *tj u slavenskim dijalektima, 23.-24. V. 2019., Kyjiv, Ukrajina
8. (2018): Komparativne slavističke teme: COMPAS, izlaganje: Refleksi *dj, *tj u suvremenim slavenskim jezicima kao prvi divergentni proces kasnog praslavenskog jezika, u koautorstvu s Juliom Jusyp Jakymovič, 9.-10. 2. 2018., Zagreb;
9. (2018): Dvadeset godina kroatistike, izlaganje: Prilozi u ukrajinskom i hrvatskom jeziku, 19.-20. 04. 2018., L'viv, Ukrajina,

Bila je suradnica na više projekata:
IstražIvanje istočnoslavenskih jezika, Filozofski fakultet, Zagreb, 2001.- 2005,
Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim, Filozofski fakultet,Zagreb, 2005. – 2012.,
Comparative Slavic Linguocultural Themes, Filozofski fakultet, Zagreb, 2013. – 2017.,
te na međunarodnom projektu - Identitet jezika i jezičko planiranje u envirolingvističkom prostoru Vojvodine, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija.