Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
ponedjeljak, 11,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-319
Telefon
01 4092 154
E-mail
jasmina.tomas@ffzg.hr

Jasmina Tomas diplomirala je 2012. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom diplomskog studija nagrađena je Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij psihologije završila je 2018. godine u okviru međunarodnog dvojnog doktorata znanosti (Cotutelle de thèse) na Sveučilištu u Zagrebu (Filozofski fakultet; mentorica: prof. dr. Darja Maslić Seršić) i belgijskom sveučilištu KU Leuven (Faculty of Psychology and Educational Sciences; mentor: prof. dr. Hans De Witte).

2012. godine zapošljava se kao asistentica na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju FFZG gdje od 2019. godine radi kao poslijedoktorandica. Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada sudjelovala je u domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima, u koautorstvu je objavila nekoliko znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima te jednu znanstvenu knjigu, a svoje je radove izlagala na više međunarodnih znanstvenih skupova.

Od 2012. godine sudjelovala je ili trenutno sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Psihologijski praktikum 2 i 3, Statistika u psihologiji 1, Organizacijska psihologija i Upravljanje karijerom (kolegij se provodi metodom društveno korisnog učenja). Bila je suvoditeljica 23. Ljetne psihologijske škole na temu operacionalizacije konstrukta dispozicijske zapošljivosti u hrvatskom radnom kontekstu.

U sklopu obaveza međunarodnog dvojnog doktorata boravila je i znanstveno se usavršavala šest mjeseci u Belgiji na KU Leuven. Pohađala je nekoliko metodoloških edukacija u inozemstvu na kojima se usavršavala u području metodologije strukturalnog i višerazinskog modeliranja. Članica je Hrvatske psihološke komore i European Association of Work and Organizational Psychology.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) (redovna članica)
  • Hrvatska psihološka komora (redovna članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
Nagrade i priznanja
  • 2020. Fulbright Postdoctoral Research Award (2020/2021)