Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
ponedjeljkom od 13:15-14h
Soba
B-214
Telefon
6120-114
E-mail
atomljen3@ffzg.hr

Rođena je 20. veljače 1982. u Zagrebu. Diplomirala je komparativnu književnost i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je doktorirala ("Konstrukcija ženskostii i muškosti kao poetički problem u dramatici Henrika Ibsena, Luigija Pirandella i Milana Begovića"). Od 2008.zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost gdje izvodi nastavu iz opće povijest književnosti.


Opis znanstvene djelatnosti
Popis objavljenih radova:
1. „S druge obale načela ugode: Ibsenova Gospođa s mora“, Umjetnost riječi, LX, br. 1-2, 2016. str. 55-76.
2. „Ibsenove sablasti u hrvatskoj književnosti: Begovićeva gospa od mora“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016. str. 131-146.
3. „Žena po zanimanju: histerija Ibsenove Hedde Gabler“, u: Dosezi psihoanalize: Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura, ur. Andrea Milanko, Ivan Majić i Ana Tomljenović, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. str. 55.-75.
4. „Producing the Unknown, Preserving the Birthmark“ (u koautorstvu s dr. sc. Ladom Čale Feldman), u: A Feminist Critique of Knowledge Production, ur. Silvana Carotenuto, Renata Jambrešić Kirin, Sanda Prlenda, Napulj, 2014. str. 127-142.
5. „Slovo o Oslu: Gavella i Ibsen“, u: Dani hvarskoga kazališta. Gavella – riječ i prostor, ur. Boris Senker i Vinka Glunčić-Bužančić , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, Zagreb – Split, 2013. str. 96-104.
6. „Uvod u feminističku književnu kritiku“ (u koautorstvu s dr. sc. Ladom Čale Feldman), Zagreb: Leykam international, 2012. 290 str.
7. „Trik trokuta u Begovićevoj drami Bez trećega“, u: Dani hvarskoga kazališta. Sv. 37. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu, ur. Dubravko Jelčić, Boris Senker i Milan Moguš, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, Zagreb – Split, 2011. str.187-199 .
8. „Duh stvaralačkog daha: Ibsenov Graditelj Solness i Begovićev Svadbeni let“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2011. str. 328-337.
9. „Lacanova jezgra Realnog kao kategorija književne periodizacije“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2010. str. 469-476.
10. „Autorefleksivnost znanstvenog teksta“, u: Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama i jugoistočne Evrope, ur. Tatjana Rosić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008. str. 93-111.