Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
srijedom od 14.00 do 16.00 sati
Soba
F-20
Telefon
+38516060785
E-mail
dtoncinic@ffzg.hr

Domagoj Tončinić rođen je 06.07.1972. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u Frankfurtu na Majni i u Zagrebu, a realnu gimnaziju u Beču. Na Sveučilištu u Beču upisao je klasičnu arheologiju i povijest te je potom studij arheologije i povijesti nastavio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2000. diplomirao je s temom Naseljavanje zagrebačkog prostora od pretpovijesti do osnivanja biskupije 1094. godine te je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao poslijediplomski studij arheologije. Godine 2004. magistrirao je s temom Spomenici VII. legije u rimskoj provinciji Dalmaciji. Godine 2009. doktorirao je s temom Arhitektura rimskih legijskih logora.

Od 2001. do 2013. god. zaposlen je kao znanstveni novak na projektima prof. dr. sc. Mirjane Sanader Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (0130660), Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (0130460) i Rimski vojni logori u Hrvatskoj (130-0000000-0777). Godine 2013. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2014. god. suradnik je na projektu prof. dr. sc. Mirjane Sanader „Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era” koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Održava nastavu iz antičke provincijalne arheologije na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. Kao mentor sudjeluje u Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije te je kao predavač uključen u kolegije Stanje istraživanja u povijesti umjetnosti, arheologiji, etnologiji i antropologiji na Poslijediplomskom doktorskom studiju predmoderne povijesti. Područje njegovog znanstvenog djelovanja je antička provincijalna arheologija s naglaskom na rimsku vojsku i njenu arheološku ostavštinu.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko arheološko drutšvo (Član Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva )
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. I. skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA), Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. 3. okrugli stol u okviru bilateralnog hrvatsko-srpskog znanstvenoistraživačkog projekta Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji, Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces, Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. 1. okrugli stol u okviru bilateralnog hrvatsko-srpskog znanstvenoistraživačkog projekta Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji, Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (urednik)
 • Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (urednik)
 • Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (urednik)
 • Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (urednik)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (urednik)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (urednik)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (urednik)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Od 2001. do 2013. god. zaposlen je kao znanstveni novak na projektima prof. dr. sc. Mirjane Sanader Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (0130660), Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (0130460) i Rimski vojni logori u Hrvatskoj (130-0000000-0777). Godine 2013. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2014. god. suradnik je na projektu prof. dr. sc. Mirjane Sanader „Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era” koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Područje njegovog znanstvenog djelovanja je antička provincijalna arheologija s naglaskom na rimsku vojsku i njenu arheološku ostavštinu.