Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
sri 12.30 - 13.30
Soba
E-330
Telefon
01/ 409 2307
E-mail
sturkovi@ffzg.hr

1973. rođen 24. veljače u Varaždinu
1991.-1996. studij germanistike i latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
1998.-2001. poslijediplomski znanstveni studij lingvistike
1997.-2000. znanstveni novak na projektu Njemačko-hrvatske jezične veze (Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu)
2004. doktorirao s temom o osobitostima njemačkog jezika u djelima hrvatskih autora od 16.-19. stoljeća
2000.-2005. asistent na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2005.-2006. viši asistent na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
od 2006. docent na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
od 2019. izvanredni profesor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
od 2010. predstojnik Katedre za nederlandistiku

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Deutscher Germanistenverband (redovni član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
  • Stručno povjerenstvo za procjenu udžbenika, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uredništva u časopisima
  • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora, gostujući urednik tematskog broja)
  • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora, gostujući urednik tematskog broja)
  • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora, gostujući urednik tematskog broja)
  • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora, gostujući urednik tematskog broja)

Opis znanstvene djelatnosti
Hrvatsko njemački jezični dodiri, povijest njemačkog jezika