Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtkom od 11 do 12.30
Soba
B218
Telefon
01 6120 275
E-mail
jtusek@ffzg.hr

Jelena Tušek (1982, Zagreb) diplomirala je južnoslavenske jezike i književnosti i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu pohađa Poslijediplomski doktorski studij lingvistike. Doktorirala je na temu Obogaćena kompozicionalnost argumentne strukture glagola u hrvatskome i slovenskome jeziku pod mentorstvom prof. dr. Anite Peti-Stantić i prof. dr. Mateusza-Milana Stanojevića. Od 2011. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za slovenski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz slavističkih i slovenističkih lingvističkih kolegija. 2005/2006. godine boravila je na semestralnoj stipendiji u Mariboru, a 2007/2008. u Ljubljani. U organizacijskom je odboru međunarodne konferencije Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku 2012. i 2013. godine. Pohađala je radionicu računalne leksikografije Lexicography MasterClass – Lexicom 2010. godine u Ljubljani, 2 seminara slovenskog jezika, literature i kulture u Ljubljani (2006. i 2011. godine), te međunarodnu ljetnu školu The first NetWordS Summer School 2012 u Dubrovniku. Suradnica je na nekoliko znanstvenih projekata: Hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice (voditeljica: Anita Peti-Stantić), Izrada dvojezičnog leksikona za bliske jezike na temelju postojećih jezičnih izvora (Izdelava dvojezičnega leksikona za sorodna jezika na podlagi obstoječih jezikovnih virov; voditelji: Nikola Ljubešić i Tomaž Erjavec; 2014 – 2015), Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS; voditelj: Andrew Nevins; 2014 – 2018), Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture (The building blocks of grammar in Croatian: Constraints of information structure; voditeljica: Anita Peti-Stantić; 2017 – 2021).

Ključni istraživački interesi
  • sociolingvistika
  • konstrukcijska gramatika
  • psiholingvistika

Opis znanstvene djelatnosti
Poglavlja u knjizi


1. Tušek, Jelena.
Slovensko-hrvatski lažni prijatelji // Meddisciplinarnost v slovenistiki / Interdisciplinarity in Slovene Studies / Simona Kranjc (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2011. Str. 503-508.

2. Peti-Stantić, Anita; Tušek, Jelena; Horniš, Marija.
Govorimo jezikom menadžera : govorimo hrvatski // Jezična politika i jezična stvarnost = Language policy and language reality / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb : HDPL, 2009. Str. 184-194.


Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Karlić, Virna; Tušek, Jelena.
Čestice u nastavi južnoslavenskih jezika // Opera slavica-.
2013. 208-214 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).


Sažeci u zbornicima skupova


1. Tušek, Jelena.
Odraz živoga jezika u jezičnom opisu puta dva // .
(predavanje,sažetak).

2. Tušek, Jelena; Ljubešić, Nikola.
Evaluacija automatskog ekstrahiranja slovensko- hrvatskih prijevodnih kandidata iz paralelnog korpusa // .
(predavanje,sažetak).

3. Tušek, Jelena.
False Friends: Exploring Challenges and Opportunities for the Translators // New Challenges for Multilingualism in Europe / Jernej, Mirna ; Muhvić-Dimanovski, Vesna ; Sujoldžić, Anita (ur.).
Zagreb : Institute for Anthropological Research, 2010. (predavanje,sažetak).


Neobjavljena sudjelovanja na skupovima


1. Peti-Stantić, Anita; Tušek, Jelena.
Croatian Terminology: One to One or One to Many? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Tušek, Jelena; Peti-Stantić, Anita.
Analysis of Croatian-Slovenian False Friends Using Corpora // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Tušek, Jelena.
False Friends: Exploring Challenges and Opportunities for the Translators // .
(predavanje,neobjavljeni rad).