Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
Srijedom od 15:30 do 16:30
Soba
B-326
Telefon
01 4092-073 / 095 902 6424
E-mail
jagoda@vecerina.com


STJECANJE STRUČNE SPREME I AKADEMSKIH STUPNJEVA:
Završila je klasičnu gimnaziju u Zagrebu.
Akademsku godinu 1978/79 provela je u Parizu – Sorbonne, gdje je pohađala Cours de civilisation française. Tijekom studija bila je stalna članica francuske kazališne skupine čija je najznačajnija predstava "Antigona" Jeana Annouilha igrala u Teatru ITD. Od svibnja do rujna 1980. godine boravi u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi gdje se bavi proučavanjem francuskog i američkog “off” teatra (u New Yorku i u Torontu).
1982. godine je diplomirala Francuski jezik i književnost i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
1986. godine španjolsko Ministarstvo vanjskih poslova dodjeljuje joj stipendiju za Curso de lengua y literatura españolas u Madridu.
1996. je godine obranila magistarski rad na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom: Poslijeratna francuska šansona – dijete egzistencijalizma, mentorica: prof. dr. Gabrijela Vidan.
2014. godine obranila je doktorsku disertaciju naslova: Folklor u službi kazališta, kazalište u službi folklora: sefardska usmena tradicija, njezino mjesto i uloga u kazališnom opusu Laure Papo Bohorete, mentor: prof. dr. Eliezer Papo.
Od 1993. godine stalno je zaposlena u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao viši predavač francuskog i španjolskog jezika za akademske potrebe. Od akademske 2014/2015. godine na Katedri za judaistiku predaje kolegije: Judeo-španjolski 1 (Judeo-španjolski) na preddiplomskom, te Judeo-španjolski 2 (Osnove judeo-španjolskog) na diplomskom studiju. Od 2011. do 2013. godine bila je voditeljica Centra za strane jezike.

2017. godine Autoridad Nasionala del Ladino i su kultura, Jeruzalem, Izrael, dodjeljuje joj počasnu titulu „Shadar“, ambasadorice judeo-španjolskog jezika u Hrvatskoj zbog posebnih zasluga u promicanju sefardske kulture i jezika na ovim prostorima.

Članstva u akademijama
  • Akademia Nasionala de Ladion i su kultura (Shadarim-ambasador ladina u Hrvatskoj)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2017. Creating Memories in Early Modern and Modern Art and Literature, Ben Gurion University of the Negev, Filozofski fakultet u Beogradu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
OBJAVLJENE KNJIGE:
1. Bohoreta – najstarija kći (2016), Zagreb, Bet Israel i Skaner studio d.o.o., ISBN:
978-953-7926-09-0; 978-953-7080-56-3;
2. Sephardic Stories – 10 articles about the Sephardic Jews, their culture, language
and tradition, (2017), Saarbrucken, Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-
659-21037-2;
3. Od Austera do Boreja (2017), Zagreb, Biakova, ISBN: 978-953-8136-04-7;
4. Laura Papo Bohoreta, en el confín de mundos, culturas y lenguas (2017), Editorial
Académica Española, ISBN:978-3-659-05669-7;
5. New Sephardic Stories - 9 articles about the Sephardic Jews, their culture, language
and tradition, (2018), Saarbrucken, Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-
659-58723-8;

ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA NA MEĐUNARODNOJ RAZINI:
1. „The efforts of Laura Papo Bohoreta in preserving the Judeo-Spanish language“, in:
Jelena Filipović and Julijana Vučo (Eds.), Minority languages in education and
language learning: challenges and new perspectives (2017), Belgrade: Faculty of
Philology, pp 237-244; ISBN: 978-86-6153-420-1;
2. „Bohoreta torn between Zionism and local patriotism“, In: Eliezer Papo, El
Prezente – Journal for Sephardic studies, Ben Gurion University of the Negev,
Moshe David Gaon Center for Ladino Culture (2017), str. 37-46, ISSN: 2518-9883;
3. „Ladino in Bosnia in the first half of the 20th century“, Andrzej Katny, Aleksandra
Twardowska and Izabela Olszewska (Eds.), Ashkenazim and Sephardim in a
European Perspectv. Language Miscellanea“, Uniwersytet Gdansk, Uniwersytet
Mikolaja Kopernika w Toruniu (2017) – u tisku, izdavač: Sveučilište u Gdansku.

PREDAVANJA NA MEĐUNARODNIM KONGRESIMA I KONFERENCIJAMA:
1. VIII. Congreso de la Sociedad Española de didáctica de la lengua y la literatura,
Instituto Superior de Arte de la Habana: Canciones sí o no en la enseñanza
superior, Havana, Kuba, 5.-9. 06. 2006. godine;
2. Na poziv prof. Cati Cotado Galán iz Centro d'educación infantil y primaria
Alexandre Gali – Pg Maritim, Barceloneta, Barcelona, prezentacija rada na temu:
Canciones en clases de español lengua extranjera, 16. 06. 2008. godine;
3. U suradnji s Veleposlanstvom Venezuele u Beču, te na inicijativu dr. Alí de Jesús
Uzcátegui Duquea, Veleposlanika i stalnoga predstavnika Republike Venezuele u
Beču, organizacija i vođenje izlaganja na temu venezuelanske kulture i glazbenog
obrazovanja mladih u Venezueli. Prvo predavanje održano je 22. 05. 2009.
godine, a drugo 20. studenog 2009. godine, u konferencijskoj dvorani Sveučilišne
biblioteke na Filozofskom fakultetu u Zagrebu;
4. Predavanje na 16th World Conference of Jewish Culture: Laura Papo Bohoreta –
primera feminista sefardi – Jeruzalem, 28. 07.–02. 08. 2013. godine;
5. Predavanje na konferenciji: Minority languages in education and language
learning: challenges and new perspectives: The efforts of Laura Papo Bohoreta in
maintaining the Judeo-Spanish language – Beograd, 27-29. 05. 2015. godine;
6. International Summer School of Jewish Culture – University Moses Mendelssohn,
Hamburg: Laura Papo Bohoreta y su Romancero – Halberstadt, Njemačka, 20.-
27. 08. 2015. godine;
7. Predavanje na međunarodnoj konferenciji povodom 450. godišnjice osnivanja
prve židovske općine u Sarajevu: Laura Papo Bohoreta–between the Cionism and
the local patriotism – Sarajevo, 12.-14. 10. 2015. godine;
8. International Summer School of Jewish Culture – University Moses Mendelssohn,
Hamburg: Laura Papo Bohoreta i el sionizmo – Halberstadt, Njemačka, 20.-27.
08. 2016. godine;
9. Predavanje na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu: Representation and
Responses – The Great War and the Jews in Literature s temom: The war and the
beginning of Ladino Female Literature in Bosnia – Sarajevo, 6-8. 10. 2016.
godine.
10. Predavanje na međunarodnoj konferenciji u Beogradu: Creating Memories in Ealy
Modern and Modern Art and Literature s temom: Memory and Gender –
Beograd, 13-16. 03. 2017. godine;
11. International Summer School of Jewish Culture – University Moses Mendelssohn,
Hamburg: Metatezis en Djudezmo – Halberstadt, Njemačka, 26. 08. - 02. 09. 2017.
godine.
12. International Summer School of Jewish Culture – University Moses Mendelssohn,
Hamburg: Transkripcije tekstova na judeošpanjolskom s ćirilice na latinicu – Halberstadt, Njemačka, 24. 08. - 01. 09. 2018.
godine.
13. Međunarodna skupština ambasadora judeošpanjolskog jezika - Autoridad Nasionala de Ladino i su Kultura - Jeruzalem, Izrael: Ladino en los Baklanes, 10. - 14. 10. 2018.

PREDAVANJA NA DOMAĆIM SKUPOVIMA I U KULTURNIM USTANOVAMA:
1. Prezentacija naslovljena Čitanje rječnika na godišnjem skupu Hrvatskog društva
za primijenjenu lingvistiku u Zagrebu, travanj 1994. godine, u koautorstvu s mr.
sc. Marinom Manucci;
2. Predavanje u Židovskoj općini Zagreb: Sefardi jučer, danas, sutra, 10. 03. 2015.
3. Predavanje u Židovskoj općini Zagreb: Laura Papo Bohoreta, svibanj 2015. godine;
4. Predavanje u Društvu hrvatsko-izraelskog prijateljstva, Zagreb, Radićeva 26:
Sefardi-između Mediterana i Balkana, 28. 10. 2015. godine;
5. Predavanje u Društvu hrvatsko-izraelskog prijateljstva, Zagreb, Radićeva 26:
Sefardska usmena književnost, 22. 06. 2016. godine;
6. Predavanje Ladino – živi jezik, povodom međunarodnog dana židovskih jezika,
Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 04. 09. 2016. godine;
7. Predavanje Ladino – od postanka do nestanka, Židovska općina Zagreb, 16. 05.
2017. godine;
8. Predavanje Jezik u dijaspori – Papiamentu, povodom međunarodnog dana židovske
kulture, Židovska vjerska zajednica Bet Israel, Zagreb, 03. 09. 2017. godine.

OBJAVLJENI STRUČNI ČLANCI:
1. „Laura Papo Bohoreta, prva sefardska feministkinja“ – Autograf.hr, 22. 10. 2013.
ISSN: 1849-143X;
2. „Miris Ladina na Balkanu“ - Novi Omanut, stranice 9 i 10, travanj 2015. ISSN:
1331-8438;
3. „Osvrt na predavanje: Sefardi – jučer, danas, sutra, održano 10. ožujka 2015. u
ŽOZ-u“ – Ha-Kol, stranice 13 i 14, svibanj 2015. ISSN: 1332-5892;
4. „Kako su bosanski Sefardi slavili židovske blagdane“ – Ha-Kol, stranice 40 i 41,
kolovoz-rujan 2015. ISSN: 1332- 5892;
5. „Sačuvana baština-žena u židovstvu: Laura Papo Bohoreta i Flory Jagoda“ – Ruah
Hadaša, stranice 55 i 56, listopad 2015. ISSN: 1845 8742;
6. „Proslava 450. godišnjice prve židovske općine u Sarajevu“ – Ha-Kol, stranice 31 i
32, prosinac 2015. ISSN: 1332-5892;
7. „Radionica: Jevrejska umjetnost i tradicija“ – Ruah Hadaša, stranice 21 i 22, lipanj
2016. ISSN: 1845 8742;
8. „Ladino“ – Ruah Hadaša, stranice 26-28, lipanj 2016. ISSN: 1845 8742;
9. „Međunarodna konferencija“ – Ruah Hadaša, stranice 44 i 45, lipanj 2017. ISSN: 1845
8742
10. „Španjolska kraljevska akademija nastoji održati ladino na životu. Hoće li u tome
uspjeti?“ - Ruah Hadaša, stranice 33 i 34, rujan 2017. ISSN: 1845 8742.
11. „Ladino – od postanka do nestanka“, Novi Omanut, stranica 2, listopad 2017.
ISSN: 1331-8438.
12. "Prva međunarodna skupština ambasadora judeošpanjolskog jezika" - Ruah Hadaša, stranice 23 i 24, prosinac 2018, ISSN: 1845
8742.

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
1. 2015., 2016. i 2017. godine bila je članica istraživačkog tima Sveučilišta Moses Mendelssohn, Hamburg, u Halberstadtu, pod vodstvom prof. dr. Michaela Studemund-Halevija, te sudjelovala na znanstvenom projektu transliteracije na latinično pismo judeo-španjolskih tekstova napisanih na rashi pismu. U okviru projekta održala je tri predavanja: Laura Papo Bohoreta i su Romansero (2015), Laura Papo Bohoreta i el Sionismo (2016) i Metatezis en Djudezmo (2017).
2. Sudjelovanje u projektu multilingvalne knjige Od Austera do Boreja ISBN 978-953-6497-66-9, Zagreb, Biakova (2017), koautorstvo i adaptacija određenih dijelova knjige Marike Šafran Berberović 365 dana (ISBN 978-953-8136-04-7, CIP: 000948101-Zrinski d.d. Čakovec, 2013)

STUDIJSKA USAVRŠAVANJA U INOZEMSTVU
1. 1986: Escuela diplomática, stipendija – Madrid, od 1. do 29. srpnja 1986. godine,
stekla Potvrdu o završenom usavršavanju španjolskog jezika i kulture dana 30.
srpnja 1986. godine. Potvrdu izdalo Ministarstvo vanjskih poslova u Madridu;
2. International Summer School of Jewish Culture – University Moses Mendelssohn,
Hamburg–Halberstadt, Njemačka, 20.-27. 08. 2015. godine;
3. International Summer School of Jewish Culture – University Moses Mendelssohn,
Hamburg–Halberstadt, Njemačka, 20.-27. 08. 2016. godine;
4. International Summer School of Jewish Culture – University Moses Mendelssohn,
Hamburg–Halberstadt, Njemačka, 26. 08. - 02. 09. 2017. godine.
5. International Summer School of Jewish Culture – University Moses Mendelssohn,
Hamburg–Halberstadt, Njemačka, 24. 08. - 01. 09. 2018. godine.

SUDJELOVANJE U IZRADI KATALOGA:
Prijevod na francuski kataloga za Hrvatski školski muzej:
1. Hermann Bollé – izložba u HŠM-u 2003. godine;
2. Muški ručni rad – katalog HŠM-a, izdan 2003. godine;
3. Ženski ručni rad – katalog HŠM-a, izdan 2006. godine.

PRIJEVODI KNJIGA I PRIRUČNIKA:
1. Luce Irigaray: Ja, ti, mi – za kulturu razlike, (Ženska infoteka, Zagreb 1999),
prijevod s francuskog jezika, ISBN 953-96744-68 – 990413020;
2. Dr. Petar Vidaković: Nacionalni parkovi u svijetu (Fond za zaštitu okoliša i za
obrazovanje mladih u turizmu, Zagreb 1997), prijevodi s francuskog i
španjolskog jezika za potrebe knjige, ISBN: 953-157.071-X;
3. Prof. dr. Miroslav Prstačić: Ekstaza i geneza, (Medicinska knjiga, Zagreb, 2006),
prijevod s hrvatskog na francuski jezik, ISBN: 953-96055-9-8;
4. Vesna Rapo: Ženski ručni rad u školama kontinentalne hrvatske (Hrvatski školski
muzej, Zagreb, 2007) prijevod s hrvatskog na francuski i španjolski jezik, ISBN:
953-98478-5-0;

IZRADA I PRIJEVOD PRIRUČNIKA ZA UČENJE STRANIH JEZIKA:
1. Priručnik za konverzaciju s izgovorom – francuski: Manuel de conversation (Koing lingua, Zagreb, Nova Ves 77b, 2005). Priručnik ima 123 stranice, za izdavača Željka Korbar. CIP – katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb. UDK 811.134.2 (035) = 862; ISBN: 953-96404-5-8;
2. Priručnik za konverzaciju s izgovorom – španjolski: Manual de conversación, (Koing lingua, Zagreb, Nova Ves 77b, 2007). Priručnik ima 123 stranice, za izdavača Željka Korbar. CIP – katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb. UDK 811.134.2 (035) = 163,42; ISBN: 953-96404-6-6.

PRIJEVODI STRUČNIH RADOVA:
1. Prijevodi s hrvatskog na francuski jezik: Tekstovi prof. dr. Modlija, dekana Policijske akademije u Zagrebu, za francuski mjesečnik “Police” o djelovanju narkotika na porast kriminaliteta u Hrvatskoj;
2. Veći broj članaka (prijevodi s francuskog jezika) za Žensku Infoteku (1998/1999/2000/2001/2002);
3. Prijevodi s francuskog jezika za Policijsku akademiju u Zagrebu: o poligrafu, o sekvencijskoj izbornoj video-identifikaciji, o kriminalnim radnjama učinjenim pod utjecajem alkohola i droga, i sl. (1999.-2001.);
4. Prijevodi s francuskog jezika za poduzeće ABCro Clinical Research Associates, Zagreb, Hondlova 2: više znanstvenih elaborata od ukupno preko 100 kartica prijevoda (ABCro Zagreb, 2005);
5. HAK- 400 kartica prijevoda stručnih tekstova na francuski i španjolski, te s francuskog i španjolskog jezika, vezanih uz sigurnost prometa, statute sličnih poduzeća u frankofonim i hispanofonim zemljama, za internu upotrebu, te za objavljivanje u časopisu HAK (2001-2010);
6. Prijevod znanstvenih članaka s hrvatskog na francuski i španjolski jezik prof. Dr. Miroslava Prstačića u svezi s art-terapijama, kompletno vođenje korespondencije sa sveučilištima u Lyonu, Marseillesu, Nantesu, Parizu i Barceloni u svezi s temom sofrologije i art-terapije (Zagreb, 2000-2010);
7. Prepjevi svih pjesama za Doru i Porin 2004. godine na francuski i španjolski jezik;
8. Prepjevi svih pjesama za Doru i Porin 2006. godine na francuski i španjolski jezik;
9. Kompletno vođenje svih radnji, prevođenje korespondencije s francuskog i na
francuski jezik, prijevodi raznih ugovora, pismeni i usmeni prijevodi za tvrtku
SOFILEC- LECLERC tijekom vođenja pregovora oko izgradnje trgovačkoga centra
ŠPANSKO;
10. Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala: radovi s međunarodnog
simpozija, Hvar, Hrvatska Art and science in life potential development: proceedings of
international symposium, Hvar, Croatia / glavni i odgovorni urednik Miroslav Prstačić; prijevodi na
francuski jezik. Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
Zagreb, 2012.;
11. Prepjevi 9 pjesama Mirana Hadži-Veljkovića na španjolski i na judeo-španjolski jezik, za potrebe
Eurovizije 2016.

PRIJEVOD SCENARIJA:
Prijevod scenarija za film Sanje Vejnović Sto minuta slave (2005 - režija: Dalibor Matanić) na francuski i španjolski jezik.

PRIJEVODI DIJELOVA KNJIGE:
Prijevod rada Dr. Eliezera Pape: „Između modernizma i tradicije, feminizma i
patrijarhalnosti: Život i rad Laure Papo Bohorete, prve dramaturginje na
židovsko-španjolskom jeziku“ (Neue Romania 40, 97-117) - 2013. ISSN: 0177 7750;

SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA:
1. Sudjelovanje na međunarodnom kulturnom skupu Bejahad 2011. i na radionici u
okviru skupa o židovskoj kulturnoj i vjerskoj tradiciji;
2. Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji: Višejezičnost: od politike EU-a do
učionica, koju je organiziralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta –
Agencija za odgoj i obrazovanje. Zagreb, 23. 11. 2012. godine;
3. Sudjelovanje na radionici Jevrejska umetnost i tradicija – Filozofski fakultet u
Beogradu, 5.-9. veljače 2013. Voditelj radionice: Dr. Eliezer Papo;
4. Sudjelovanje na radionici Jevrejska umjetnost i tradicija – Filozofski fakultet u
Beogradu, 8.-13. veljače 2016. Voditeljica radionice: Dr. Jelena Erdeljan.