Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
pon, 11-12
Soba
C 218
Telefon
6120175
E-mail
lveljak@ffzg.hr

Rođen u Rijeci 1950. Studirao, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno se usavršavao u Frankfurtu/M. Na Odsjeku za filozofiju radi od 1979, a redoviti profesor u trajnom zvanju od 2007. Objavio osam autorskih i još osam uredničkih knjiga, a još je jedna autorska knjiga u tisku te druga u pripremi, kao i više stotina znanstvenih i stručnih radova u zemlji, regiji i svijetu. U više mandata bio pročelnik Odsjeka za filozofiju, trenutno je zamjenik pročelnika. Od 2005. voditelj doktorskog studija filozofije, a od 2017. predsjednik Matičnog odbora za filozofiju i teologiju. Bio je predsjednik Hrvatskog filozofskog društva od 2009. do 2011. Detaljnije informacije na stranici Odsjeka za filozofiju.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Forum za slobodu odgoja
 • Hrvatsko filozofsko društvo (redovni član)
 • Matični odbor za filozofiju i teologiju, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
 • Protagora
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. 28. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2018. 27. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2017. 26. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2016. 25. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Filozofska istraživanja, HFD ,Zagreb (član savjeta)
 • Filozofska istraživanja, HFD ,Zagreb (član savjeta)
 • Synthesis Philosophica, HFD ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2011. priznanje Hrvatskog filozofskog društva

Opis znanstvene djelatnosti
Objavio 16 autorskih i uredničkih knjiga, te više stotina znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao izlaganjima na više stotina domaćih i inozemnih međunarodnih konferencija (u petnaest europskih država i u SAD). Gostovao na više inozemnih sveučilišta (u zemljama regije, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Albaniji, Španjolskoj, Belgiji). Pod njegovim mentorstvom obranjeno više desetaka doktorskih disertacija. Vodio više nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata.
BIBLIOGRAFIJA

1971.
1. Lino Veljakx, „Smisao utopijskog“, Bilten savjetovanja studenata filozofije, SSFF, Beograd 1971, 2-3.

1973.
2. „Kakav nam marksizam treba?“, Studentski list, br. 1, 1973, 8.
3. „Diskutabilna demokracija“, Radničke novine, br. 30 (1973), 14.
Recenzija knjiga sarajevskog politologa Ćazima Sadikovića Kriterij demokratije.
4. „Treći svijet i suvremenost“, Radničke novine, br. 33 (1973), 15.
Recenzija prijevoda Fanonove knjige Prezreni na svijetu.
5. „Između briljantnog i osrednjeg“, Radničke novine, br. 38 (1973), 14.
Recenzija knjige Jovana Mirića Interesne grupe i politička moć.
6. „Temeljna povijesna pitanja“, Radničke novine, br. 38 (1973), 15.
Recenzija knjige Predraga Vranickog Marksističke teme.

1974.
7. „Marxov pojam revolucije“, Praxis, br. 3-5 (1974), 303-316.

1975.
8. „K pitanju ozbiljenja filozofije“, Vidik, br. 25-26, 3-22.

1976.
9. „Ambivalentni Nietzsche“, Studentski list, br. 3 (1976), 18.
Recenzija Nietzscheovog Antikrista.

1977.
10. „Vrijedan prilog kritičkoj misli“, Pitanja, br. 10 (1977), 97-99.
Recenzija prijevoda knjige T. B. Bottomorea Sociologija kao društvena kritika.
11. „Pokušaj promišljanja Gramscija“, Pitanja, br. 11-12. (1977), 140-142.
Recenzija knjige Ive Petrinovića Ogledi o Gramsciju.

1978.
12. „Plehanovljeva filozofija“, Pitanja, br.1-2 (1978), 122-124.
Recenzija prijevoda Plehanovljeve Filozofije marksizma.
13. „Spoznajnoteorijski aspekt Staljinove kanonizacije marksizma“, Kulturni radnik, br. 6 (1978), 151-179.
14. “Osnove marksizma ili neostaljinizma?“, Studentski list, br. 1 (1978), 22.
Recenzija jednog udžbenika marksizma kao općeg predmeta na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i Fakultatu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
15. “Marcuseova kritika 'nove ljevice'„ Studentski list, br. 4 (1978), 20.
Osvrt na Marcuseovu kritiku dijela svojih sljedbenika.
16. „Promišljanje odnosa demokracije i slobode“, Pitanja, br. 3 (1978), 86-89.
Recenzija prijevoda knjige K. H. Volkmann-Schlucka Politička filozofija.
17. „Herbert Markuze: Merila vremena“, Naše teme, br. 3 (1978), 730-738.
Recenzija istoimene Marcuseove knjige.
18. „Marksizam i zbilja“, Pitanja, br. 4 (1978), 103-106.
Recenzija knjige Vjekoslava Mikecina Dijalektika povijesne zbilje.
19. „Lukácsevo viđenje Lenjina“, Pitanja, br.5-6 (1978), 73-75.
Recenzija Lukácsevog Lenjina.
20. „Erih From: Revolucija nade“, Naše teme, br.7-8 (1978), 1907-1911.
Recenzija prijevoda istoimene Frommove knjige.
21. „Liberalistički antistaljinizam“, Pitanja, br.7-8 (1978), 111-113. Recenzija knjige Bruna Rizzija Birokratski kolektivizam, jednoga od prvih pokušaja tumačenja sovjetskog poretka kao klasnig društva. Ta je recenzija potakla kasniji prijevod iste knjige (izdavač zagrebački Globus, preveo Josip Šentija).
22. „Miloje Petrović: Kontroverzije u savremenom marksizmu“, Naše teme, br. 9 (1978), 2259-2266.
Recenzija istoimene knjige novosadskog filozofa.

1979.
23. „Ernst Cassirer: Ogled o čovjeku“. Naše teme, br. 1 (1979), 220-225.
Recenzija prijevoda Cassirerove knjige.
24. „Čemu još filozofija?“, Naše teme, br. 2 (1979), 487-491.
Recenzija istoimenog zbornika.
25. „Helvétius: O duhu“, Naše teme, br. 4 (1979), 964-970.
Recenzija istoimene knjige.
26. „Karl Korsch: Spisi o socijalizmu i marksizmu“, Naše teme, br. 6 (1979), 1279-1284.
Recenija prijevoda izbora iz Korschova opusa.
27. „Promašaj“, Gordogan, br. 4 (1979), 295-302.
Razoran komentar prilično dogmatski intonirane knjige M. Stankovića i I. Šimičevića Osnove marksizma. Po kategorizaciji: recenzija
28. „Neka spoznajnoteorijska pitanja u djelu V. I. Lenjina“, Naše teme, br. 7-8 (1979), 1416-1430.
29. „Perry Anderson: The Antinomies of Antonio Gramsci“, Naše teme, br. 7-8 (1979), 1490-1495.
Recenzija istoimene knjige.
30. „“Čemu kritika scijentizma?“, Pitanja, br. 6-7 (1979), 4-6.
Uvodni članak za tematski broj časopisa.
31. „'Pozitivistički marksizam' i Mondolfova interpretacija Engelsa“, Pitanja, br. 6-7 (1979), 7-17.
Članak koji je nastao u sklopu priprema za pisanje monografije o Gramsciju.
32. „Petrić i počeci utopijskog socijalizma“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, br. 9-10 (1979), 57-66.
Zasnovano na izlaganju održanom na međunarodnoj konferenciji o renesansnom filozofu F. Petriću.
33. Marksizam i teorija odraza, Naprijed, Zagreb 1979, 220 str.
34. „Prvo kolo biblioteke 11. teza“, Naše teme, br. 10 (1979), 1811-1817.
Osvrt na šest knjižica objavljenih u okviru novopokrenute biblioteke Kulturnog radnika.
35. „Gajo Petrović: Mišljenje revolucije“, Naše teme, br. 11 (1979), 2019-2023.
Recenzija knjige autorovog mentora zanimljiva je među ostalime i zato što Veljak tu dovodi u pitanje opravdanost pridavanja tolike važnosti Martinu Heideggeru koje obilježava ovo djelo Gaje Petrovića.
36. „Miloje Petrović: Savremena jugoslovenska filozofija“, Naše teme, br. 12 (1979), 2209-2215.
Recenzija je obilježena oštrom kritikom propusta uočenih u ovoj knjizi, te upućivanjem na dogmatsko-apologetske nijanse u pristupu novosadskog filozofa Miloja Petrovića suvremenoj filozofiji u Jugoslaviji.

1980.
37. „Građanski svijet i mogućnost socijalizma“, Studentski list, I: br. 759 (11. 1. 1980, 7), II: br. 761 (22. 2. 1980, 4)
38. „Prilog povijesnom promišljanju tehnike“, Dometi, br. 1 (1980), 61-66.
39. „James Joll: Gramsci“, Naše teme, br. 1-2 (1980), 178-183.
Ova, kao i iduća recenzija, svjedoče kako je autor intenzivno čitao recentnu literaturu o predmetu disertacije na kojoj je tada radio, uključujući i prijevode tematski odabranih Gramscijevih tekstova.
40. „Antonio Gramši: O državi“, Naše teme, br. 5 (1980), 812-815.
41. „Nikola Milošević: Šta Lukač duguje Ničeu“, Naše teme, br. 6 (1980), 1349-1355.
Recenzija je izazvala znatnu pozornost javnosti jer je u njoj Veljak uputio na elemente amaterizma u Miloševićevom bavljenju filozofijom.
42. „Gramsci u Njemačkoj“, Kulturni radnik, br. 4 (1980), 124-148.
I ovaj je članak nastao u sklopu priprema za pisanje monografije o Gramsciju; građa je samo djelomično korištena u disertaciji čiji je rukopis dovršen iduće godine.
43. „Socijalizam i etika“, Naše teme, br. 7-8 (1980), 1349-1355.
Recenzija istoimenog zbornika.
44. „Protiv inteligencije“, Književna reč, br. 150 (1980), 5.
45. „Od Gramšija do Marksa“, Književna reč, br. 151 (1980), 14.
46. „Što hoće Živorad Đorđević?“, Književna reč, br. 153 (1980), 18.
47. „Studija o Dekartu“, Književna reč, br. 154 (1980), 17.
Recenzija dvotomne knjige Radmile Šajković o Descartesu.
48. „Theorien űber Ideologie“, Književna reč, br. 156 (1980), 13.
Osvrt na istoimeni zbornik koji je neposredno prije toga objavljen u Njemačkoj.
49. „Gramscijeva intelektualna formacija“, Kulturni radnik, br. 5 (1980), 211-219.
Članak je nastao u okviru istraživanja koje je rezultiralo disertacijom o Gramsciju a u njemu prikazana građa opsežno je korištena u prvom poglavlju doktorskog rada.
50. „Antonio Gramsci: Zu Politik, Geschichte und Kultur“, Naše teme, br. 11 (1980), 2054-2058.
I ova, kao i iduća recenzija rezultat su autorova intenzivnog čitanja recentne literature o predmetu disertacije na kojoj je tada radio.
51. „Umberto Cerroni: Lessico gramsciano“, Naše teme, br. 11 (1980), 2058-2064.
52. „Nicola Abbagnano: L'uomo progetto Duemila“, Filozofska istraživanja, br. 2 (1980), 108-112.
Recenzija koja nije tematski i problematski vezana uz aktualan predmet istraživanja, već upućuje na heterogenost tadašnjih autorovih interesa u polju filozofije.
53. „Položaj filozofije i logike u srednjoj školi“, Filozofska istraživanja, br. 2 (1980), 121-123.
54. „Simpozij Filozofija i marksizam“, Filozofska istraživanja, br. 2 (1980), 121-123.
Izvještaj s godišnjeg simpozija Hrvatskoga filozofskog društva.

1981.
55. „Interpretacija 'Osnova kritike političke ekonomije'“, Književna reč, br. 159 (1981), 16.
56. „Stanje i perspektive jugoslavenske filozofije“, Filozofska istraživanja, br. 3 (1981), 105-107.
57. „Žarko Puhovski: Povijest i revolucija“, Naše teme, br. 4 (1981), 622-625.
58. „Vanja Kraljević: Antonio Gramši – život i delo“, Naše teme, br. 9 (1981), 1465-1468.
59. „Michael S. Voslensky: Nomenklatura“, Naše teme, br. 10 (1981), 1678-1682.
60. „Schmidtova interpretacija Marxa“, Kulturni radnik, br. 5 (1981), 174-181.
61. „Jedna njemačka interpretacija Gramscija“, Kulturni radnik, br. 6 (1981), 243-250.
62. „Misaoni razvitak Antonija Gramscija“, Filozofska istraživanja, br. 4-5 (1981), 85-97.
Preliminarna verzija prvog poglavlja te godine dovršene doktorske disertacije.
63. „M. B. Savič: Marksistkaja dialektika i filosofskij revizionizm“, Filozofska istraživanja, br. 4-5 (1981), 160-165.
64. „Prilog diskusiji 'Otvoreni problemi jugoslavenske filozofije'“, Marksistička misao, br. 5 (1981), 78-79.
65. „Fuad Muhić: Staljinizam“, Naše teme, br. 11 (1981), 1800-1805.

1982.
66. „Branko Bošnjak: Smisao filozofske egzistencije“, Naše teme, br. 1-2 (1982), 226-229.
67. „Antonio Labriola: Ogledi o historijskom materijalizmu“, Naše teme, br. 1-2 (1982), 245-250.
68. „Fuad Muhić još jednom na djelu“, Naše teme, br. 3 (1982), 408-413.

69. „Josif Staljin: Pitanja lenjinizma“, Naše teme, br. 7-8 (1982), 1436-1439.
70. „Između sociologije i filozofije“, NIN, br. 1656 (26. 9. 1982), 39.
Prikaz konferencije nastavnika i studenata filozofije i društvenih znanosti održane koncem kolovoza te godine u Komiži; tekst je objavljen na ekavici, što je jedinstven slučaj u autorovoj bibliografiji.
71. „Protuslovlja alternative“, Kulturni radnik, br. 4 (1982), 176-190.
Prva varijanta Veljakovih analiza koje će početkom novog milenija rezultirati elaboracijom pojmova lažne alternative i antinomije demokracije.
72. „L'autogestione jugoslava“, Socialism in the World, br. 33 (1982), 154-158.
Prikaz istoimenoga talijanskog zbornika o samoupravljanju u Jugoslaviji; objavljen na engleskom jeziku. Svi prikazi i recenzije objavljeni u ovom časopisu istovremeno su objavljeni i na hrvatskom jeziku u časopisu Socijalizam u svetu.
73. „E. H. Carr: The Russian Revolution from Lenin to Stalin“, Socialism in the World, br. 33 (1982), 167-170.
Recenzija Carrove knjige.
74. „Filozofia e praktikës e Gramshit“, Përparimi, br. 4 (1982), 489-504.
Prijevod sažetka doktorske disertacije na albanski jezik objavljen u kosovskom časopisu za znanost i kulturna pitanja.
75. „Između revolucionarne prakse i prakticizma“, Dometi, br. 8-9 (1982), 41-50.
76. „Recent books in Yugoslavia“, Bibliographie de la Philosophie, br. 2-3 (1982)
Bibliografske anotacije o 11 nedavno objavljenih knjiga iz područja filozofije (D. Grlić, O. Žunec, H. Burger, Ž. Puhovski, R. Šajković, M. Kullashi, G. Petrović i M. Petrović), objavljeno na engleskom jeziku.
77. „Razgovor o knjizi Alternativa Rudolfa Bahroa“, Treći program Radio-Beograda, br. 55 (1982), 64-69, 73-74, 111-112.

1983.
78. „Gramsci i marksizam“, Rukovet, br. 1-2 (1983), 303-316.
Studija nastala u okviru doktorske disertacije, djelomice se podudara s jednim poglavljem knjige objavljene iste godine.
79. „Claudio Natoli: La Terza Internazionale e il fascismo“, Socialism in the World, br. 35 (1983), 229-233.
Recenzija
80. „Neue Technik und Sozialismus“, Socialism in the World, br. 35 (1983), 236-238.
Recenzija istoimenog zbornika.
81. „Marks kao mislilac revolucije, Psihološke novine, br. 65-66 (1983), 9.
Popularizacijski članak objavljen u listu Društva psihologa Srbije, objašnjava pojam mišljenje revolucije.
82. „Bilješka povodom 'krize marksizma'“, Theoria, br. 1-2 (1983), 129-135.
83. „New books in Yugoslavia“, Bibliographie de la Philosophie, br. 1 (1983)
Bibliografske anotacije o 5 nedavno objavljenih knjiga iz područja filozofije (M. Kangrga, N. Čačinovič-Puhovski, Ž. Puhovski, B. Bošnjak, i M. Kovačević), objavljeno na engleskom jeziku.
84. „Spomenica Dušanu Pirjevcu“, Kulturni radnik, br. 2 (1983), 120-127.
85. „Prilozi diskusiji 'Šta je marksizam?'“, Međunarodni radnički pokret, br. 1-2 (1983), 147-148, 152-153, 155-156, 158.
86. „Kritika dijalektike u ime znanstveno-materijalističke metode“, Međunarodni radnički pokret, br. 1-2 (1983), 183-188.
87. „Sozialforschung als Kritik“, Filozofska istraživanja, br. 6 (1983), 88-91.
Prikaz istoimenog njemačkog zbornika.
88. „Simpozij o Marxu“, Filozofska istraživanja, br. 6 (1983), 100-102.
Prikaz simpozija Hrvatskog filozofskog društva.
89. „Vjekoslav Mikecin: Marksisti i Marx“, Socialism in the World, br. 36 (1983), 201-202.
90. „Russell Jacoby: Dialectic of Defeat“, Socialism in the World, br. 36 (1983), 203-206.
91. „Ágnes Heller: Morale e rivoluzione“, Socialism in the World, br. 36 (1983), 206-208.
92. „Marx: The First Hundred Years“, Socialism in the World, br. 38 (1983), 201-205.
93. „Menschliche Emanzipation. Rudolf Bahro und der Demokratische Sozialismus“, Socialism in the World, br. 38 (1983), 214-217.
94. „Filozofija 'marksizma Druge internacionale'“, Vidici, br. 4-5 (1983), 31-45.
Podudara se, i to značajnim dijelom, s jednim poglavljem knjige koja je te godine objavljena u Beogradu.
95. Filozofija prakse Antonija Gramscija, Radionica SIC, Beograd 1983, 176 str.
Knjiga je gotovo neizmijenjen tekst doktorske disertacije iz 1982.
96. „Vázquezova interpretacija Marxa“, u: Adolfo Sánchez Vázquez, Filozofija praxis, Naprijed, Zagreb 1983, XIII-XXV.
Predgovor prijevodu knjige meksičkog filozofa.
97. „Marx e i marxismi“, Socialism in the World, br. 39 (1983), 168-171.
98. „Pogovor“, u: Bruno Rizzi, Birokratski kolektivizam, Globus, Zagreb 1983, 157-169.
99. „Za primjereniju recepciju Marxa“, Naše teme, br. 4 (1983), 742-753.
100. „Nicolao Merker (ur.), Marx, un secolo“, Naše teme, br. 11 (1983), 1906-1913.
101. „Karel Kosik: Dijalektika krize“, Naše teme, br. 11 (1983), 1943-1946.
102. „Slobodan Drakulić, Mirjana Oklobdžija, Claudio Venza: Gradska gerila u Italiji 1970-1980“, Naše teme, br. 12 (1983), 2127-2130.

1984.
103. „Prilozi diskusiji 'Filozofija, socijalna teorija i revolucija'“, Arhiv sekcije za socijalnu teoriju Sociološkog društva Hrvatske, br. 1 (1984), 6-11.
104. „Suvremeno značenje Marxova mišljenja“, Socijalizam u svetu, br. 40 (1984), 160-165.
Osvrt na istoimeni zbornik. Objavljeno i na engleskom u Socialism in the World.
105. „Marx i naše vrijeme“, Socijalizam u svetu, br. 40 (1984), 174-176.
Osvrt na istoimeni zbornik. Objavljeno i na engleskom u Socialism in the World.
106. „A Dictionary of Marxist Thought“, Socijalizam u svetu, br. 40 (1984), 194-197.
Prikaz istoimenog enciklopedijskog rječnika. Objavljeno i na engleskom u Socialism in the World. Osvrt i komentar tog rječnika, izrazito pozitivan (uz par formalnih prigovora) objavljen je (v. 128) u časopisu Gordogan.
107. „Detlev Albers: Versuch über Otto Bauer und Antonio Gramsci“, Socialism in the World, br. 41 (1984), 204-207.
Recenzija istoimene knjige. Usp. napomenu uz br. 72.
108. „Ulrich Schreiber: Die politische Theorie Antionio Gramscis“, Socialism in the World, br. 42 (1984), 204-207.
Recenzija istoimene knjige.
109. „Milan Kangrga: Etika ili revolucija“, Filozofska istraživanja, br. 8 (1984), 119-121.
Recenzija istoimene knjige.
110. „Žarko Trebješanin: Frommove dihotomije“, Naše teme, br. 3 (1984), 552-555.
Recenzija istoimene knjige beogradskog psihologa.
111. “Henry Jacoby: Die Bürokratisierung der Welt“, Socijalizam u svetu, br. 43 (1984), 180-182.
Recenzija istoimene knjige. Usp. napomenu uz br. 104.
112. „Manfred Heckhorn: Die Enkel des Jaguar“, Socijalizam u svetu, br. 43 (1984), 184-186.
113. „Giuseppe Bedeschi: La parabola del marxismo in Italia, 1945-1983“, Naše teme, br. 6 (1984), 1039-1042.
114. “Marxovo djelo danas“, Thema, br. 1 (1984), 63-71.
115. „“Prilog diskusiji“, u: Liberalizam i socijalizam, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd 1984, 91-93.
116. „Postojeće protiv utopije“, Književni glasnik, br. 1 (1984), 41-42.
117. „Napomene o 'Filozofiji u crno-bijeloj tehnici'“, Književni glasnik, br. 2 (1984), 23-24.
118. „V. I. Lenjin: Odabrana pisma“, Naše teme, br. 9 (1984), 1720-1723.
119. „Studentski pokret između mistifikacija i nesporazuma“, Naše teme, br. 10 (1984), 1862-1873.
120. „Kontekst i konzekvencije ideologijâ 'nove desnice'“, Ideje, br. 3-4 (1984), 20-31.
121. „Teze o Leszeku Kolakowskom“, Naše teme, br. 11 (1984), 2512-2514.
Kritički osvrt na vrednovanje utopijske tradicije zapadnog mišljenja na temelju kojega Kolakowski nakon odlaska u Veliku Britaniju vidi u toj tradiciji, koja seže od Platona do Fichtea, Hegela i Marxa, izvore modernog totalitarizma.
122. „Povijesno mišljenje kao iskušavanje mišljenja revolucije“, Kulturni radnik, br. 5 (1984), 154-162.
Osvrt na knjigu Milana Kangrge Praksa-vrijeme-svijet, u kojem autor izvodi neke konzekvencije Kangrgine filozofije.
123. „Marx e la sua eredità“, Socijalizam u svetu, br. 44 (1984), 252-255.
Recenzija istoimenog talijanskog zbornika.
124. „Rade Kalanj, Vjekoslav Mikecin: Subjekti i alternative socijalizma“, Socijalizam u svetu, br. 45 (1984), 277-279.
Recenzija istoimene knjige.
125. „Cultura operaia e disciplina industriale“, Socijalizam u svetu, br. 45 (1984), 287-289.
Recenzija istoimenog talijanskog zbornika.
126. „Pensare Marx“, Socijalizam u svetu, br. 45 (1984), 293-296.
Recenzija istoimenog talijanskog zbornika.
127. „Stjepan Sirovec: Ethik und Metaethik im jugoslawischen Marxismus“, Naše teme, br. 12 (1984), 3098-3102.
128. „Temeljni pojmovi marksističkog mišljenja“, Gordogan, br. 15-16 (1984), 354-358.
Osvrt na enciklopedijski rječnik A Dictionary of Marxist Thought.
1985.
129. „Slobodan Samardžić: Ideologija i racionalnost“, Socijalizam u svetu, br. 46-47 (1985), 272-275.
130. „Űber heutige Marx-Rezeption“, u: Gajo Petrović, Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hg.), Die gegenwärtige Bedeutung des Marxschen Denkens, Germinal Verlag, Bochum 1985, 153-157.
131. „Povijest i klasna svijest: anticipacija ili anticipativna kritika staljinizma“, Kulturni radnik, br. 2 (1985), 148-166.
Zasnovano na izlaganju održanom na konferenciji o Lukácsu i Blochu u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, original je objavlje n 1986. u njemačkom zborniku posvećenom toj konferenciji.
132. „Cento anni dopo Marx. Potenzialità e sviluppi del pensiero marxiano“, Socijalizam u svetu, br. 49 (1985), 196-198.
133. „“Sociologija samoupravljanja“, Treći program Radio-Beograda, br. 65 (1985), 22-15.
134. „Habermasova dijagnoza duha vremena“, Kulturni radnik, br. 4 (1985), 162-170.
Osvrt na upravo objavljenu Habermasovu knjigu Die Neue Unűbersichtlichkeit.
135. „Socijalizam ili sloboda“, Theoria, br. 3-4 (1985), 35-45.
136. „Aktualnost filozofije Ernsta Blocha“, Studentski list, br. 906-907 (1985), 14.
137. „Slobodan Jovanović o socijalizmu i marksizmu“, Ideje, br. 3-4 (1985), 191-192.
Kritička recenzija novog izdanja tada reaktualiziranog /rehabilitiranog predratnog srpskog pravnika i mislioca.
138. „Služe li filozofi zlog gospodara?“, Filozofska istraživanja, br. 15 (1985), 679-687.
139. „Historia dhe vetëdija e klasës: anticipimi ose kritikë anticipuese e stalinizmit“, Përparimi, 6(1985), 805-822.
Albanski prijevod članka br. 130. objavljen u stručnom časopisu Društva filozofa i socioologa Kosova.
140. „Neokonzervativizam i nova desnica“, Revija za sociologiju, br. 3-4 (1985), 195- 205.
141. „Giuliano Procacci: Dalla parte dell'Etiopia“, Socijalizam u svetu, br. 50 (1985), 161-163.
142. „Mario Telò: La socialdemocrazia europea nella crisi dagli anni Trenta“, Socijalizam u svetu, br. 51 (1985), 188-190.
Recenzija istoimene knjige.
143. „Helga Gripp: Jürgen Habermas“, Socijalizam u svetu, br. 51 (1985), 205-206.

1986.
144. „Geschichte und Klassenbewußtsein. Geschichtliches Denken oder totalitaristische Ideologie?“, u: Gvozden Flego, Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hg.), Georg Lukács – Ersehnte Totalität, Germinal Verlag, Bochum 1986, 103-112.
Izlaganje na konferenciji održanoj u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, objavljeno godinu dana nakon hrvatskog i albanskog prijevoda.
145. „Philosophenlexikon“, Filozofska istraživanja, br. 16 (1986), 250-251.
Razorna recenzija novoga istočnonjemačkog leksikona filozofa.
146. „Manifest protiv besperspektivnosti“, Kulturni radnik, br. 3 (1986), 189-196.
Osvrt na knjigu P. Glotza Manifest fűr eine Neue Europäische Linke. Prikaz te knjige u časopisu Socijalizam u svetu i Socialism in the World. Usp. br. 156.
147. „Prilog kritici lažnih alternativa“, Theoria, br. 3-4 (1986), 191-208.
148. „Praxis-Gruppe“, u: Bund-Verlag, Köln, 1986, 495-496.
149. „U. Curi, B. Giacomini, B. De Giovanni et. al., Società civile e Stato fra Hegel e Marx“, Socijalizam u svetu, br. 52 (1986), 180-182.
150. „Umberto Curi: Catastrophe. Sulle forme del mutamento scientifico“, Socijalizam u svetu, br. 52 (1986), 187-188.
151. „Luča, časopis za filozofiju, sociologiju i društveni život“, Filozofska istraživanja, br. 17 (1986), 591-592.
152. „Lingvistika i marksizam“, Naše teme, br. 7-8 (1986), 1203-1205.
153. „Neoliberalismo, neoliberismo e sinistra europea“, Socijalizam u svetu, br. 53 (1986), 236-238.
154. „Umberto Curi: Pensare la guerra“, Socijalizam u svetu, br. 53 (1986), 243-245.
155. „Wolfgang Sander: Effizienz und Emanzipation“, Socijalizam u svetu, br. 53 (1986), 245-247.
156. „Peter Glotz: Manifest fűr eine Neue Europäische Linke“, Socijalizam u svetu, br. 53 (1986), 265-269.
157. „Rade Kalanj: Revolucija i svakidašnjica“, Socijalizam u svetu, br. 54 (1986), 206-209.
158. „Evoluzione, biologia e cultura“, Socijalizam u svetu, br. 56 (1986), 187-190.
159. „Burghart Schmidt: Postmoderne – Strategien des Vergessens“, Socijalizam u svetu, br. 56 (1986), 192-194.
160. „Braco Kovačević: Gramsci i marksizam“, Socijalizam u svetu, br. 56 (1986), 195-198.
161. „B. Accarino, P. Baercellona, U. Curi et. al: Sulla modernità“, Socijalizam u svetu, br. 57 (1986), 291-293.

1987.
162. „Ken Coates (ed.): Joint Action for Jobs“, Socijalizam u svetu, br. 58 (1987), 151-152.
163. „Wolfgang Fritz Haug: Die Faschisierung des bűrgerlichen Subjekts“, Socijalizam u svetu, br. 58 (1987), 153-155.
164. „Muhamedin Kullashi: Ka metafilozofiji“, Socijalizam u svetu, br. 58 (1987), 155-158.
165. „Praxis-Gruppe“, u: Lexikon des Sozialismus, Bund-Verlag, Köln 1987, 495-496.
166. „Historijska sudbina i aktualnost djela Antonija Gramscija“, Thema, br. 8-9 (1987), 9-23.
167. „Filozofijske pretpostavke društvenih znanosti“, Naše teme, br. 6-7 (1987), 912-924.
168. „Svijet kao predmet ontologije?“, Filozofska istraživanja, br. 20 (1987), 23-34.
Njemačka verzija objavljena je pod naslovom „Die Welt als Gegenstand der Ontologie?“ u Synthesis Philosophica, br. 5 (1988), 19-32.
169. „Zastarjelost uspravnog hoda?“, Filozofska istraživanja, br. 21 (1987), 491-500.
170. „Stanje i perspektive razvoja filozofije i društvenih znanosti u Jugoslaviji“, Ideje, br. 4 (1987), 5-13 i (prilozi raspravi )119-151.
171. „Prilozi raspravi Socijalizam na probi istorije“, Savremenost, br. 1-2 81987), 38-42. i 62-63.
172. „Potencijal prakse“, Komunist, br. 1991 (1987), 10.
173. „Reafirmacija filozofijske utemeljenosti Marxova mišljenja“, Kulturni radnik, br. 3 (1987), 9-20.
U članku se dovodi u pitanje opravdanost pojma marksizam te naglašava da samozadovoljno i samodovoljno bavljenje marksizma sobom ne može biti alternativa eklekticizmu.
174. „Kolakowski, Marx i marksizam“, u: Marksizam i suvremena zbilja, Centar za idejno teorijski rad GK SKH, Zagreb / Zrinski, Čakovec 1987, 162-176.
175. „Gajo Petrović: Praksa/istina“, Socijalizam u svetu, br. 59 (1987), 209-211.
176. „Ivan Kuvačić: Obuzdana utopija“, Socijalizam u svetu, br. 60-61 (1987), 259-261.
177. „Milorad Pupovac: Lingvistika i ideologija“, Socijalizam u svetu, br. 60-61 (1987), 272-274.
178. „C. Ricchini, E. Manca, L. Melograni (ed.): Antonio Gramsci“, Socijalizam u svetu, br. 60-61 (1987), 275-276.
179. „Gramsci u postmodernim vremenima“, Kulturni radnik, br. 5 (1987), 112-124.
Završni autorov rad o Gramsciju, u kojem se zaključuje kako učenje o hegemoniji predstavlja samu bit Gramscijevog mišljenja, te upozorava kako i radikalna denica danas uspješno primjenjuje taj pojam na svoju ideologijsku i političku praksu.
180. „Moć mišljenja“, Gradina, br. 12 (1987), 16-27.
181. „Bernard S. Morris: Communism, Revolution and American Policy“, Socijalizam u svetu, br. 62 (1987), 275-276.
182. „Vojislav Mataga: Književna kritika i teorija socijalističkog realizma“, Socijalizam u svetu, br. 62 (1987), 177-179.
183. „O lažnosti jedne lažne dileme“, Filozofska istraživanja, br. 22 (1987), 755-769.
184. „Manfred Wetzel: Dialektik als Ontologie auf Basis selbstreflexiver Erkenntniskritik“, Filozofska istraživanja, br. 22 (1987), 1046-1050.
185. „Od filozofije prakse do mišljenja revolucije“, Filozofska istraživanja, br. 23 (1987), 1389-1396.
Osvrt na Odabrana djela Gaje Petrovića.
186. „Vjekoslav Mikecin: Situacije i duhovna kretanja 2“, Socijalizam u svetu, br. 63 (1987), 224-226.
187. „G. Flego, W. Schmied-Kowarzik (Hg.): Ernst Bloch – Utopische Ontologie“, Socijalizam u svetu, br. 63 (1987), 226-229.
188. „Grlićevo suočavanje s Adornom“, Treći program Radio-Beograda, br. 74 (1987), 15-18.
189. Maja Uzelac, Srđan Dvornik, Milan Galović, Dubravka Janda, Slavko Juriša, Tomislav Reškovac, Lino Veljak, Antun Vujičić, Marksizam i socijalističko samoupravljanje I, Školska knjiga, Zagreb 1987, 328 str.
Drugo prošireno izdanje istoimenoga udžbenika za prve razrede usmjerenog obrazovanja (prvo izdanje objavljeno je 1986. također u Školskoj knjizi na 248. stranica, a talijanski prijevod pod naslovom Marxismo e autogoverno socialista 1. 1989. u izdanju Edita u Rijeci). Veljakovi samostalni prilozi su poglavlja: „Kultura“, 183-187, „Novi društveni pokreti“, 295-299. te „Smisao marksizma“, 316-319). Ovaj udžbenik predstavlja (uostalom kao i udžbenici marksizma za više razrede) svojevrsnu podvalu: pod ideologijski propisanim imenom autori, uglavnom srednjoškolski nastavnici filozofije, priredili su uvod u kritičko mišljenje s elementima uvoda u filozofiju.

1988.
190. „Herbert Dittgen: Politik zwischen Freiheit und Despotismus“, Socijalizam u svetu, br. 64 (1988),162-164.
191. „Tako to oni rade!“, Oko, br. 422 (1988), 11.
Prikaz i komentar Prvog kongrese filozofa Jugoslavije.
192. „Da li je marksizam odgovoran za krizu?“, Naše teme, br. 10 (1988), 2367-2373.
Izlaganje na savjetovanju koji je organizirao Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, objavljeno je i u zborniku radova sa savjetovanja Marksizam i kriza u jugoslovenskom društvu, Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, Beograd 1988, 84-90). Izlaganje je obilježeno kritikom dogmatskog marksizma, koji je tada dominirao među predavačima marksizma u Srbiji (a i šire).
193. „Desetljeće preobrazbe“, Danas, br. 314 (1988), 40.
Prikaz knjige V. Golubovića S Marxom protiv Staljina.
194. „Neka aktualna pitanja jugoslavenske filozofije“, u: Predkongresni zbornik. Prvi kongres jugoslovenskih filozofa, Savez filozofskih društava Jugoslavije, Nikšić, 1988, 160-166.
195. „Veselin Golubović: S Marxom protiv Staljina“, Socijalizam u svetu, br. 65 (1988), 161-163.
Skraćena varijanta istog prikaza objavljena je u tjedniku Danas.
196. „W. F. Haug, Plurale Marxismus 2“, Socijalizam u svetu, br. 65 (1988), 167-169.
197. „I. L. Cohen, A. Melucci, C. Offe et. al: I nuovi movimenti sociali“, Socijalizam u svetu, br. 69 (1988), 240-242.
198. Horizont metafizike. Prilozi kritici ideologijske svijesti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1988, 254 str.
199. „Pitanja metode u filozofijskoj kritici“, Pitanja, br. 3-4 (1988), 69-73.
200. „Ideologija 'kraja ideologije'“, u: Ideologija i društvo, Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, Beograd 1888, 122-130 (i rasprava: 41, 59, 119-121, 131-135, 139).
201. „Novi društveni pokreti i ideja napretka“, Revija za sociologiju, br.4 (1988), 413-423.
U znatno skraćenom obliku članak je pod naslovom „Novi društveni pokreti“ objavljen i u Našim temama, br. 11 (1988), 2871-1873.
202. „Marcuse i teorija države“, Filozofska istraživanja, br. 26 (1988), 781-795.
Njemačka verzija rada objavljena je u zborniku Herbert Marcuse – Eros und Emanzipation (ur. G. Flego i W. Schmied-Kowarzik), Germinal-Verlag, Bochum, 1989, 191-204.
203. „Willem van Reijen: Philosophie als Kritik“, Filozofska istraživanja, br. 26 (1988), 1056-1057.
204. „Aktualnost pojma proletarijata“, u: Svetozar Marković i klasno i političko organizovanje radničke klase, MC „Svetozar Marković“, Svetozarevo, 1988, 203-210.
205. „Filozofija i povijesna zbilja“, Filozofska istraživanja, br. 27 (1988), 1413-1420.

1989.
206. „Postmoderna i povijest“, Marksističko obrazovanje, br. 1 (1989), 9-14.
Ovaj rad je 2000. u Bratislavi preveden na slovački jezik.
207. „Teze za raspravu o Kosovu, Srbiji i Jugoslaviji“, u: Kosovo, Srbija, Jugoslavija, UK ZSMS, Ljubljana, 1989, 205-210.
208. „Studentski pokret na Zapadu“, Naše teme, br. 5 (1989), 1231-1233.
209. „Socijalizam između ideje i stvarnosti“, Savremenost, br. 3-4 (1989), 5-24.
Intervju s M. Roćenovićem objavljen u novosadskoj reviji.
210. „Problemi filozofije historije“, Gledišta, br. 1-2 (1989), 165-167.
Recenzija knjige P. Vranickog Filozofija historije.
211. „Was ist los mit den Euro-Linken?“, Ost-West-Diskusionsforum, br. 8-9 (1989), 47-48.
212. „Aspekti Grlićeve kritike dogmatizma“, u: Umjetnost i revolucija, Naprijed, Zagreb, 1989, 77-92.
213. „Ralf Dahrendorf: Homo sociologicus“, Naše teme, br. 10 (1989), 3103-3107.
214. „Povijesni karakter, smisao i mogućnosti razvitka socijalizma“, Argumenti, br. 1-2 (1989), 3-26.

1990.
215. Raspuća epohe, Biblioteka „Pitanja“, Radna zajednica RK SSOH, Zagreb, 1990, 225 str.
216. „Prilog diskusiji na temu Teorija radikalnih potreba“, Vidici, br. 2-3 (1990), 223-224.
217. „“Današnje kritike Marxa, marksizma i socijalizma“, Naše teme, br. 5 81990), 223-234.
218. „Suvremenost Vicove filozofije“, Filozofska istraživanja, br. 35 (1990), 341-353.
219. „Recentne vikovske studije“, Filozofska istraživanja, br. 35 (1990), 547-551.
Talijanska verzija rada objavljena pod naslovom „La contemporaneità della filosofija vichiana“ u: Bollettino del centro di studi vichiani, br. XXI (1991), 101-116.
220. „Peter Kemper (Hg.): 'Postmoderne' oder der Kampf um die Zukunft“, Filozofska istraživanja, br. 36 (1990), 878-881.

1991.
221. „Nationale Selbstzerstörung“, Links, br. 253 (1991), 6-7.
222. „Problem napretka u svjetlu promjena u istočnoj Evropi“, Filozofska istraživanja, br. 40 (1991), 271-277.
223. „Peter J. Bowler: The Invention of Progress“, Filozofska istraživanja, br. 42 (1991), 775-777.
224. „Društveni napredak i svijet života“, Filozofska istraživanja, br. 43 (1991), 953-964.
Njemačka verzija objavljena pod naslovom „Sozialer Fortschritt and Lebenswelt“, Synthesis Philosophica, br. 12 (1991), 389-403.
225. „Christopher Lasch: The Time and Only Heaven“, Filozofska istraživanja, br. 43 (1991), 1036-1039.

1992.
226. „Jean-Claude Wolf: John Stuart Mills Utilitarismus“, Filozofska istraživanja, br. 46 (1992), 792-794.
Recenzija istoimene knjige.
227. „Rehabilitierung der lateinischen und humanistischen Tradition“, Synthesis Philosophica, br. 13 (1992), 183-192.
Na hrvatskom objavljeno pod naslovom „Rehabilitacija latinske i humanističke filozofije“ u: Filozofska istraživanja, br. 47 (1992), 885-892.
228. „Demokracia, kultúra a identiteta v otvorenoj spoločnosti“, Filozofska istraživanja, br. 48 (1992), 251-253.
Prikaz slovačkog zbornika Demokracija, kultura i identitet u otvorenom društvu.

1993.
229. „Mislilac naše epohe“, Vjesnik, 16. 6. 1993, 14.
230. „Gajo Petrović (1927-1993). In memoriam“, Filozofska istraživanja, br. 49 (1993), 267-270.
231. „Eine ontologische Betrachtung möglicher Perspektiven der Demokratie in Ost-Europa“, u: Human Identity, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 1993, 198-203.

1994.
232. „Gajo Petrović, un maestro della critica radicale“, Marx centouno, br. 17 (1994), 130-133.
233. „O zmysle filozofie. Filozofia a budúcnost Európy“, Filozofia, br. 3 (1994), 165-168.
Veljak je 1994. gostovao u Institutu za filozofiju Slovačke akademije znanosti, te tom prigodom održao dva predavanja, koja je na slovački preveo Andrej Kopčok, te su objavljena u vodećem slovačkom časopisu za filozofiju.
234. „O súčasnej chorvátskej filozofii a predpokladoch autentického filozofického myslenia“, Filozofia, br. 3 (1994), 176-180.
Preveo A. Kopčok.


1996.
235. „Demoniziranje Drugoga i jezik rata“, u: Božidar Jakšić (ur.), Ka jeziku mira, Forum za etničke odnose, Beograd, 1996, 89-95.
236. „Kultura života i civilizacija smrti“, Hijatus, br. 3 (1996), 3-7.
237. „Sokrat u Bosni“, Arkzin, br. 64 (1996), 19.
238. „Branko Bošnjak (1923-1996)“, Arkzin, br. 68 (19969, 25.
239. „Filozofija otvorenog društva“, Identitet, br. 2 (1996), 56-57.
240. „Samouki prosvjetitelj“, Identitet, br. 3 (1996), 56-57.
241. „Samodovoljnost kulture i slom civilizacije“, u: Jezici i kulture u doticajima /Lingue e culture in contatto, Pedagoški fakultet u Puli, Pula, 1996, 213-219.

1997.
242. „Miladin Životić (1930-1997)“, Arkzin, br. 86 (1997), 18.
243. „In memoriam – Julius Strinka (1928-1997)“, Filozofska istraživanja, br. 65 (1997), 477-478.
244. „The Collapse and Reconstruction of Legitimacy: An Introductory Remark“, Nationalities Papers, br. 3 (1997), 443-454.
245. „Dëshprimi trivial i ujitësit të plakur të kopshitit sot shpallet për mendim qenësor të epokës“, Shesi, br. 8 (1997), 1-5.
Lino Veljak gostovao je na (ilegalnom) Kosovskom sveučilištu u Prištini, te je u prištinskom časopisu za kulturna pitanja objavljen albanski prijevod njegova predavanja.

1998.
246. „Politički dualizam Norberta Bobbija“, u: N. Bobbio, Desnica i ljevica, Feral Tribune, Split, 1998, 133-148.
Pogovor prijevodu istoimene knjige talijanskog filozofa. To je jedina knjiga koju je Veljak integralno preveo.
247. „Uspon i kriza ideje napretka“, Helios, br. 1 (1998), 35-42.
U jedinom broju banjalučkog časopisa za filozofiju objavljen je rad u kojem su sadržane sve bitne odrednice autorova interesa za problem napretka.
258. „Hrvatski i srpski interesi u Bosni i Hercegovini“, 99 (1998), br. 13-14, 43-49.
Članak objavljen u časopisu sarajevskog kruga nezavisnih intelektualaca „99“ objavljen je u istoj ediciji i na engleskom jeziku.
259. „Paradigma moguće budućnosti“, Dijalog, br. 2-3 (1998), 49-56.
Članak je pod naslovom „The Paradigm of a Possible Future“ objavljen i na engleskom (Dialogue, br. 9-10, 1998, 52-60)

1999.
260. „Petrićev monizam“, u: Zbornik radova VI. Međunarodnog filozofskog simpozija 'dani Frane Petrića', Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb /Grad Cres, Cres, 1999, 95-103.
261. „Devepopment, Modernization and Civil Society“, u: Nadia Skenderović Ćuk, Milan Podunavac (eds.), Civil Society in the Countries in Transition, Agency of Local Democracy, Open University, Subotica, 1999, 135-142.
262. Demokracija – što je to?, Demokratska inicijativa mladih TOD-a, Zagreb/Split, 1999, 16 str.
Popularna brošura edukativnog karaktera, objašnjava osnovne pojmove demokratske politike.
263. „Uvođenje u filozofiju Nigela Warburtona“, Filozofska istraživanja, br. 75 (1999), 839-843.
Kritički osvrt na simplifikatorski uvod u filozofiju engleskog autora N. Warburtona.

2000.
264. (ur.), Človek-demokracia-poznanie. Zo súčasnej chorvátskej filozofie, Kalligram, Bratislava, 2000, 228 str.
Zbornik donosi prijevode radova deset filozofa iz Hrvatske (Gajo Petrović, Branko Bošnjak, Milan Kangrga, Rudi Supek, Nadežda Čačinovič, Nikola Skledar, Franjo Zenko, Srđan Lelas, Nenad Miščević i Lino Veljak) i jednoga iz Bosne i Hercegovine (Vladimir Premec) objavljenih nakon 1990. Sve članke preveo je Andrej Kopčok. Priređivač Lino Veljak napisao je uvodni članak („Úvod. Čo je súčasna chorvátska filozofia?“, 7-20) te „Postmoderna a dejiny“, 76-86).
265. „Hrvatsko školstvo na raskrižju“, Školske novine, br. 14 (2000), 9-10.
266. „O metodi istraživanja nacionalne filozofijske baštine“, u: Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb, 2000, 61-68.
267. „Petrićev pojam bitka“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, br. 51-52 (2000), 133-140.

2001.
268. „Budućnost filozofije“, u: Leo Buden i Sanja Roić (ur.), Znanost za 21. stoljeće, Klub hrvatskih humboldtovaca, Zagreb, 2001, 9-17.
Rad je objavljen i na engleskom („The Future of Philosophy“) u Facta Universitatis of Nis, br. 9 (2002), 597-604.
269. „“Kako u Evropu?“, u: Ivana Spasić, Milan Subotić (ur.), R/evolucija i poredak, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2001, 215-223.
Engleska verzija ovog rada objavljena je pod naslovom „Reaching for Europe“ u: R/evolution and Order, Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade, 2001, 215-223.
270. „Pojam istine u djelu Gaje Petrovića“, u: B. Bošnjak i dr. (ur.), Zbilja i kritika, Antibarbarus, Zagreb, 2001, 31-39.
271. „Biti častan u doba beščašća“, Danas (28. 9. 2001), 8.
272. „Poimanje istine kao odredbeni moment karaktera obrazovanja“, Metodički ogledi, br. 13 (2001), 9-16.
273. „L'integrazione europea dei paesi della ex-Jugoslavia nell'epoca della globalizzazione“, u: L'identità culturale europea nell'età della globalizzazione, Centro di studi economichi e sociali Dialoghi europei, Trieste, 2001, 31-37.
274. „Predrag Vranicki (1922-2002)“, Prosvjeta, br. 49 (2002), 38-39.
In memoriam istaknutom filozofu iz kruga Praxisa.

2002.
275. „Medzinarodna recepcija filozofie Praxis-u“, Filozofia, br. 2 (2002), 116-122.
Na slovački preveo A. Kopčok
276. „Gajo Petrović: Lik i djelo“, Danas (2-3. 3. 2002), XVIII.
277. „'Meka ontologija' i kraj moderne“, Filozofska istraživanja, br. 85-86 (2002), 407-414.
278. „Borislav Dadić: Metafisica della libertà nella filosofia di Nikolaj Berdjajev“, Filozofska istraživanja, br. 85-86 (2002), 631-633.
279. „Ogled o deratizaciji i vakcinaciji“, u: Staša Zajović (ur.), Žene za mir, Žene u crnom, Beograd, 2002, 182-186.
280. „Sjećanja na Gaju Petrovića“, Ljetopis, br. 7 (2002), 43-54.
281. „Teritorijalna organizacija i regionalizam“, u: Dragica Vujadinović, Lino Veljak, Vladimir Goati, Veselin Pavićević (ur.), Između autoritarizma i demokratije I: Institucionalni okvir, CEDET, Beograd/CEDEM, Podgorica/CTCSR, Zagreb, 2002, 315-330.
Rad je objavljen i na engleskom (Territorial Organization and Regionalism – The Case of Croatia“) u: Dragica Vujadinović, Lino Veljak, Vladimir Goati, Veselin Pavićević (eds.), Between Authoritarianism and Democracy I:Institutional Framework CEDET, Belgrade/CEDEM, Podgorica/CTCSR, Zagreb, 2003, 333-349.
282. „Teorijski profili“, Treći program Radio-Beograda, br. 113-114 (2002), 129-170.
Tri ranije objavljena rada koja su emitirana na Trećem programu radio-Beograda te četvrti, neobjavljen, također emitiran na Trećem programu: „Između otvorenog i zatvorenog društva“.
283. „“Interdisciplinarno komparativno proučavanje tranziciji k demokraciji“, u: Vučina Vasović, Vukašin Pavlović (ur.), Postkomunizam i demokratske promene, Jugoslovensko udruženje za političke nauke/Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002, 151-158.
284. „Zašto je problem globalizacije akademske naravi“, Habitus, br. 6-7 (2002), 23-32.

2003.
285. „Znanost, tehnika, napredak“, Filozofska istraživanja, br. 88 (2003), 69-75.
286. „Identità e sovranità“, u: Melita Richter, Maria Bacchi (ed.), Le guerre cominciano a primavera, Rubbettino, Saveria Mannelli, 2003, 115-124.
287. „Hauke Brunkhorst: Solidarität“, Filozofska istraživanja, br. 90 (2003), 845-846.
288. „Iskušenja na putu oblikovanja identiteta“, u: Mile Savić (ur.), Integracija i tradicija, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2003, 171-178.
289. „Vizije budućnosti“, Republika, br. 314-315 (2003), 314-315.
290. „ „Civilno društvo, raspad Jugoslavije i budućnost Jugoistočne Evrope“, u: Dragica Vujadinović, Lino Veljak, Vladimir Goati, Veselin Pavićević (ur.), Između autoritarizma i demokratije II: Civilno društvo i politička kultura, CEDET, Beograd/CEDEM, Podgorica/CTCSR, Zagreb, 2004, 43-55.
I ovaj i sljedeći rad objavljeni su i na engleskom u: Dragica Vujadinović, Lino Veljak, Vladimir Goati, Veselin Pavićević (eds.), Between Authoritarianism and Democracy II:Civil Society and Political Culture, CEDET, Belgrade/CEDEM, Podgorica/CTCSR, Zagreb, 2005, 45-58, 329-341.
291. „Civilno društvo i politička kultura u Hrvatskoj, u: Dragica Vujadinović, Lino Veljak, Vladimir Goati, Veselin Pavićević (ur.), Između autoritarizma i demokratije II: Civilno društvo i politička kultura, CEDET, Beograd/CEDEM, Podgorica/CTCSR, Zagreb, 2004, 279-291.
292. „Nebojša Popov (ur.): Sloboda i naslije“, Filozofska istraživanja, br. 91 (2003), 1170-1172.

2004.
293. „Etičke i političke antinomije demokracije“, Filozofska istraživanja, br. 92 (2004), 165-171.
294. „Robert Josef Kozljanič: Ernesto Grassi – Leben und Denken“, Filozofska istraživanja, br. 92 (2004), 344-345.
295. „Norberto Bobbio (1909-2004)“, Filozofska istraživanja, br. 93 (2004), 635-636.
296. „Povijesno mišljenje u djelu Milana Kangrge“, Filozofska istraživanja, br. 94-95 (2004), 701-706.
297. „Milan Kangrga: Etika“, Filozofska istraživanja, br. 94-95 (2004), 1037-1040.

2005.
298. „Političke promjene i razvoj demokracije u Hrvatskoj“, u: Ratko Bubalo (ur.), Dijalozi o tranziciji u demokratiju, HCIT, Novi Sad, 2005, 33-37.
299. „Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus“, Filozofska istraživanja, br. 96 (2005), 261-263.
300. „Kant danas/Kanti sot“, u: Debat me filozofin, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2005, 38-51.
301. „Obrazovanjem protiv predrasuda“, Filozofska istraživanja, br. 97 (2005), 453-458.
302. „Još jedan prilog katarzi“, Republika, br. 368-369 (2005), 29.
303. „Antitetička solidarnost?“, Filozofska istraživanja, br. 98 (2005), 581-589.
304. „Zoran Vidojević: Kuda vodi globalizacija“, Filozofska istraživanja, br. 98 (2005), 748-751.
305. „Ontologizacija rodne diferencije kao apstraktna antiteza klasičnoj metafizici“, Filozofska istraživanja, br. 99 (2005), 771-780.
306. „Granice liberalne demokracije“, Arhe, br. 4 (2005), 237-246.

2006.
307. „Kronika jedne afere“, Republika, br. 376-377 (2006), 24.
308. „Globalizacija – proces objedinjavanja svijeta“, Teme, br. 1 (2006), 89-93.
309. „Višak racionalnosti – manjak ludila“, Vreme, br. 797 (2006), 52-54.
310. „Zbornik u čast Danku Grliću“, Republika, br. 380-381 (2006), 23.
311. Gordana Bosanac, Lino Veljak, Hrvoje Jurić, Marijan Krivak, „Rasprava o knjizi Utopija i inauguralni poredak Gordane Bosanac“, Filozofska istraživanja, br. 101 (2006), 139-141.
312. „Gajo Petrović kao mislilac novoga“, u: Veselin Golubović, Filozofija kao mišljenje novog, Euroknjiga, Zagreb, 2006, 181-188.
313. „Einsteinova specijalna teorija relativnosti i aktualni prijepori u filozofiji“, Filozofska istraživanja, br. 103 (2006), 507-514.

2007.
314. „Pier Aldo Rovatti: La filosofia può curare?“, Filozofska istraživanja, br. 105 (2007), 251-253.
315. „Gajo Petrović kao mislilac novoga“, Mediteran, br. 606 (2007), 4-5.
316. „Dragica Vujadinović: Politička filozofija Ronalda Dworkina“, Filozofska istraživanja, br. 106 (2007), 465-467.
317. Maja Pešić, Lino Veljak, Dragana Dulić, „Žene, bezbednost, reproduktivna prava i tranziciona pravda“, u: Staša Zajović (ur.), Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti, Žene u crnom, Beograd, 2007, 69-89.
318. „O korijenima marginalizacije filozofije na Mediteranu“, Filozofska istraživanja, br. 106 (2007), 523-528.

2008.
319. „Čovjek kao metafizička utvara“, Filozofska istraživanja, br. 109 (2008), 13-20.
320. „Karel Kosik: O dilemama suvremene povijesti“, Filozofska istraživanja, br. 109 (2008), 239-241.
321. „Milan Kangrga (1.5. 1923-21. 4. 2008)“, Filozofska istraživanja, br. 110 (2008), 441-443.
322. Barbara Stamenković, Lino Veljak, „Humanizam u djelu Gaje Petrovića“, u: L. Veljak (ur.), Gajo Petrović – čovjek i filozof, FFpress, Zagreb, 2008, 117-122.
323. „Umjesto pogovora: Gajo Petrović danas“, u: L. Veljak, Gajo Petrović – čovjek i filozof, FFpress, Zagreb, 2008, 223-225.
324. „Selbstverwaltung war – bestenfalls – Mitbestimmung“, u: B. Kanzleiter, K. Stojaković (Hg.), 1968 in Jugoslawien, Verlag J. H. W. Dietz Nachf., Bonn, 2008, 111-116.
325. „Marks i druge priče“, Vreme (30. 10. 2008), 18-19.
Popularizacijski članak o obnovi interesa za Marxovo djelo.
326. „Memoari posljednjega živućega zagrebačkog praksisovca“, Republika, br. 440-441 (2008), 33.
Recenzija knjige sjećanja Ivana Kuvačića.
327. „Utemeljitelji Hrvatskoga filozofskog društva u borbi protiv dogmatizma“, Filozofska istraživanja, br. 111 (2008), 547-553.
328. „Die Erbschaft der Praxis-Gruppe und die antithetische Solidarität“, Arhe, br. 10 (2008), 31-39.
Prilog zasnovan na predavanju održanom na Sveučilištu u Beču.
329. „Yugoslavia“, u: Marcello Musto (ed.), Karl Marx's Grundrisse, Routledge, Abingdon/New York, 2008, 261-264.
Pregledni članak o jugoslavenskoj recepciji Marxovih Grundrissa.

2009.
330. „K novoj paradigmi filozofije politike“, Republika, br.444-445 (2009), 29.
331. „Marx, državni soccijalizam i socijalistička alternativa“, u: Tomislav Badovinac (ur.), 1948: Povijesni razlaz sa staljinskim totalitarizmom, Savez društava „Josip Broz Tito“ Hrvatske, Zagreb, 2009, 69-79.
332. „Neumitnost globalizacije, nužnost alternative i pitanje o odgovornosti“, Filozofska istraživanja, br. 113 (2009), 7-13.
333. „Draško Bjelica: Epileme“, Filozofska istraživanja, br. 113 (2009), 228-229.
Recenzija istoimene knjige niškog filozofa.
334. „Gnoseologijska dimenzija filozofiranja Pavla Vuk-Pavlovića“, u: P. Vuk-Pavlović, Spoznaja i spoznajna teorija, HFD, Zagreb, 2009, 7-13.
Predgovor istoimenoj knjizi objavljenoj u okviru izabranih djela P. Vuk-Pavlovića.
335. „Dosljedna nedosljednost. Najveća fantazija XX. vijeka“, Vreme (23. 7. 2009), 64.
336. „Jedan od kobnih trenutaka“, Vreme (5. 11. 2009), 64-65.
337. „Ibn Haldun i Vico. O mediteranskom utemeljenju cikličkog poimanja povijesti“, Filozofska istraživanja, br. 116 (2009), 699-704.
338. „Leszek Kolakowski (1927-2009)“, Filozofska istraživanja, br. 116 (2009), 783-785.
339. „Miodrag Živanović: Eine kleine Nachtmusik“, Filozofska istraživanja, br. 116 (2009), 802-804.

2010.
340. „Filozofski slučaj“, Vreme (14. 1. 2010), 60-61.
341. „On Ideology: A Metaphilosophical Approach“, News and Views, br. 2 (2010), 70-89.
342. „Danilo Pejović kao filozof i učitelj“, u: L. Veljak (ur.), Filozofija i suvremenost, FFpress, Zagreb, 2010, 79-86.
343. „Povijest i metafizika“, u: Aleksandra Golubović, Iris Tićac (ur.), Vječno u vremenu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb/Teologija u Rijeci, Rijeka, 2010, 101-112.
344. Prilozi kritici lažnih alternativa, Otkrovenje, Beograd, 2010, 229 str.
345. „Ideje su središte svakog stvaralačkog procesa“, Republika, br. 486-489 (2010), 31-32.
346. „Slobodan Drakulić (1947-2019)“, Republika, br. 486-489 (2010),39.
347. „Ako se vaša nastojanja svode na to da budete kao i drugi onda neće biti čudno što na kraju nećete znati ni tko ste, ni što ste, ni zašto ste uopće tu“, Kvarnerski vez, br. 10 (2010), 8-9.
Intervju s W. Salkovićem vođen u Cresu, te objavljen u krčkom periodičkom glasilu, naslov redakcijski.
348. „Salvatore Veca: Dizionario minimo“, Filozofska istraživanja, br. 117-118 (2010), 348-350.
349. „Andrija Krešić: Humanizam i kritičko mišljenje“, Filozofska istraživanja, br. 119 (2010), 549-551.
350. „Medij ideologije“, Filozofska istraživanja, br. 120 (2010), 595-604.
351. „In memoriam: Robert Tucker (1918-2010)“, Filozofska istraživanja, br.120 (2010),695-696.

2011.
352. „Suvremenost Sokrata Atenjanina“, u: Zoran Arsović, Željko Škuljević (ur.), U Sokratu se krije SOKRATES, Hijatus, Zenica/Banjaluka, 2011, 109-118.
353. „Filozofi“, Vreme (3.3. 2011), 78.
354. „Kontradikcije evropskih integracija“, u: Balkan i EU, Centar za ekonomska istraživanja Instututa društvenih nauka, Beograd, 2011, 60-65.
355. „Praxis, Korčulanska ljetna škola, praksisovci“, u: Nenad Daković (ur.), Filozofija prakse, Dom omladine, Beograd, 2011, 179-191.
356. „Jednakost bez slobode ili jednakost bez pravednosti?“, Filozofska istraživanja, br. 121(2011), 57-63.
357. „“Uz Etiku hrabrosti Ksenije Atanasijević“, u: Ksenija Atanasijević, Etika hrabrosti, Žene u crnom/Rekonstrukcija Ženski fond/Centar za ženske studije, Beograd, 2011, 19-22.
358. „Questions of Identity – Introduction“, Synthesis Philosophica, br. 51 (2011), 3-5.
359. „Jasna Šakota-Mimica (ur.): Misliti zajedno. Prepiska između Dekarta i Elizabete“, Filozofska istraživanja, br. 122 (2011), 452-453.
360. „Jaspersova Filozofska vjera“, u: K. Jaspers, Filozofska vjera, Naklada Breza, Zagreb, 2011, 111-117.
Pogovor prijevodu znamenitog djela njemačkog filozofa.
361. „Socijalizam ili barbarstvo“, u: Zlatoje Martinov (ur.), Gde je nestala Roza Luksemburg, Res Publica, Beograd, 2011, 171-180.
362. „“Nicolao Merker: Karl Marx. Vita e opere“, Filozofska istraživanja, br. 123 (2011), 694-695.
363. „Sull'abuso della persona“, u: N. Allocca, G. Coccoli, A. Ludovico, C. Marrone, F. Stella (ed.), Persona/persone. Coscienza, individuo, società, Edizioni Kappa, Roma, 2011, 195-201.
364. „Uz temu“, Filozofska istraživanja, br. 124 (2011), 703-705.
365. „Principi ontologije i pitanje o primatu ontologije nad gnoseologijom i logikom“, Studia Lexicographica, br. 9 (2011), 5-20.
366. Staša Zajović, Lino Veljak, „Tendencies of De-secularisation in Serbia and Croatia“, u: Marieme Hélie-Lucas (ed.), The Struggle for Secularism in Europa and North America, WLUML, London-Dakar-Lahore, 2011, 175-182.

2012.
367. „Korčulanska ljetna škola i časopis Praxis danas“, Republika, br. 516-519 (2012), 38-39.
368. „Kritičko mišljenje u smutnim vremenima“, Danas (18-19. 2. 2012), XI
369. „Sekularna država i tendencije sekularizacije“, Zarez, br. 344 (2012), 23-24.
370. „Mediteranac Nikola Skledar“, u: Mislav Kukoč (ur.), Između Srednje Europe i Mediterana: Filozofija Nikole Skledara, Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Krčelić“, Zaprešić, 2012, 27-36.
371. Stipe Kutleša, Filip Grgić, Željko Pavić, Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija, Goran Kardaš, Josip Oslić, Nenad Smokrović, Lino Veljak (ur.), Filozofski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2012, 1299 str.
Potpisane natuknice: Adorno, Bloch, Filozofija povijesti, Filozofija prakse, Filozofija tehnike, Frankfurtska škola, Habermas, ideja sveučilišta, Ja, Jedinstvo, Kabala, Klasna borba, Konstrukcija, Konstruktivizam, Korčulanska ljetna škola, Kritička teorija, Kulturna antropologija, latinoamerička filozofija, Lukàcs, Marcuse, Marksizam, Marx, materijalizam, Mentalizam, Misao, Moć, Moderna, Napredak, neomarksizam, Ništa, Novovjekovna filozofija, Otuđenje, Povijesnost, Praksa, Praktička filozofija, Predrasuda, Prosvjetiteljstvo, Rad, Razumijevanje, Razum i um, Refleksija, Retorika, Savršenstvo, Schleiermacher, Shvaćanje, Sinteza, Situacija, Slika, Socijalizam, Sofiologija, Spekulacija, Spekulativna filozofija, Strukturalizam, Suvremena filozofija, Subjekt, Subjektivizam, Svijest, Svijet, svijet života, temperament, Tijelo, Transcendencija, Tnanscendentalna filozofija, Trebanje, Tumačenje, Ukus, Utemeljenje, Utopija, Vita activa/vita contemplativa, Voltaire, Vrijednost, Zor. Osim toga veliki broj manjih neoptpisanih natuknica.
372. „Smije li se govoriti o današnjoj aktualnosti Praxisa?“, u: Dragomir Olujić Oluja, Krunoslav Stojaković (ur.), „Praxis“: Društvena kritika i humanistički socijalizam, Rosa Luxemburg Stiftung, Beograd, 2012, 125-128.
373. „S onu stranu dogmatizma i relativizma“, Filozofska istraživanja, br. 127-128 (2012), 443-452.
374. „Uz temu“, Filozofska istraživanja, br. 127-128 (2012), 401.
375. „Ivo Paić: Imati Hrvatsku“, Filozofska istraživanja, br. 127-128 (2012), 610-612.

2013.
376. „Gajo Petrović danas“. U: L. Veljak, M. Matijević (ur.), Gajo Petrović – lik i djelo, HFD, Zagreb 2013, 7-14.
377. „Pogovor“, u: Ulrich Schreiber, Njemačka i „njezini“ Hrvati, Razlog, Zagreb, 2013, 7-12.
378. „Goran Gretić: Problem drugoga i stranoga: socijalna ontologija i asimetrija otuđenja“, Politička misao, br. 1 (2013), 221-223.
379. „Suočavanje s prošlošću“, Vreme, br. 1166 (2013), 66-67.
380. „Agnosticizam i vjerski indiferentizam“, Diacovensia, br. 2 (2013), 237-249.
381. „Aktualnost Jaspersove filozofije“, u: Boško Pešić, Danijel Tolvajčić (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Hrvatsko društvo „Karl Jaspers“, Zagreb, 2013, 33-43.
382. „Ontologija i metafizika“, Logos, br. 2 (2013), 9-19.
383. „Identità e verità“, Paradigmi, br. 3 (2013), 159-168.
384. „Praktična i praktička filozofija“, Filozofska istraživanja, br. 132 (2013), 603-610.
385. Ivana Zagorac, Lino Veljak, „23. svjetski kongres filozofije“, Filozofska istraživanja, br. 132 (2013), 778-779.
386. „Predgovor“, u: Filip Kovačević, Kožev u Podgorici, Centar za građansko obrazovanje, Podgorica, 2013, 9-10.
387. „Je li prosvjetiteljstvo definitivno stvar prošlosti?“, Studia Lexicographica, br. 13 (2013), 119-127.
388. „“Uvodnik: Gajo Petrović – lik i djelo“, Metodički ogledi, br. 2 (2013), 9-16.
Uvodnik za tematski broj časopisa, u kojem je objavljen dio radova sa simpozija o Gaji Petroviću održanom 2013. u Karlovcu. Taj je uvodnik objavljen i u zborniku radova s istog simpozija (usp. br. 393).

2014.
389. „Das Ende der Philosophie?“, Synthesis Philosophica, br. 58 (2014), 325-332.
390. „Slovo o ontologiji: Diskretni šarm posebnosti“, Vreme, br. 1201 (2014), 34-37.
391. Mladen Labus, Lino Veljak, Ana Maskalan, Mirjana Adamović, Identitet i kultura, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, 2014, 161 str.
392. „Filozofijski misliti povijest u epohi postmoderne“, u: Simpozij Abdulah Šarčević – filozofsko iskustvo vremena (znanost, filozofija, umjetnost), Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014, 13-19.
393. „I grb i zvijezda – sjećanja na Nenada Peternca“, Gordogan, br. 29-30 (2014), 242-245.
394. „Dvije strategije historijskog revizionizma“, u: Milo Petrović (ur.), Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam, Udruženje „Španski borci 1936“/Fakultet političkih nauka, Beograd, 2014, 60-67.
395. „Kritičko mišljenje Zagorke Golubović“, u: J. Đurić (ur.), Antropološka teorija i društvena praksa, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2014, 21-26.
396. (ur.), Gajo Petrović, filozof iz Karlovca, HFD, Zagreb, 2014.
397. „Povijesni svijet/Human-made World“, u: 23. Dani Frane Petrića, HFD, Zagreb, 2014, 11-17.
398. „Hegel and Marx in the Times of Globalization“, Facta universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, br. 1 (2014), 1-7.
399. „The purpose of philosophy and the question of human rights“, Njohja, br. 3 (2014), 205-211.
400. „Nužna pojmovna razgraničenja“, u: Marijan Krivak, Željko Senković (ur.), Zapisi o totalitarizmu, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2014, 15-24.
401. „Kako su propali Jugoslavija i socijalizam“, Republika, br. 586-587 (2014), 27.
402. „Prilog vrednovanju djela Predraga Vranickog“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, br. 79 (2014), 387-391.
403. „Prva međunarodna konferencija o Frani Petriću“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, br. 80 (2014), 491-501.
404. „Uz knjigu Ante Lešaje Praksis orijentacija, Praxis i Korčulanska ljetna škola“, u: Ante Lešaja, Praksis orijentacija, Praxis i Korčulanska ljetna škola. Građa/Praxis Oientation, Praxis and the Summer School. Collection, Rosa Luxemburg Stiftung, Beograd, 2014, 209-212.
Isti tekst objavljen je i na engleskom (449-453).
405. „Zašto treba čitati Banket u Blitvi?“, u: Boris Gunjević (ur.), Krleža za ponavljače, Sandorf, Zagreb, 2014, 46-54.
406. „Ivan Kuvačić (1923-2014)“, Filozofska istraživanja, br. 136 (2014), 649-650.

2015.
407. „Prilog propitivanju odgovornosti elita“, Republika, br. 588-591 (2015), 19.
408. „Pouzdan vodič u Hegelovu estetiku“, Oslobođenje (8. 1. 2015), 35.
409. „Dragoljub Todorović (1948-2015). Beskompromisni borac za istinu“, Vreme, br. 1272 (20159, 41.
410. „Tipologija kritike Praxisa“, u: Borislav Mikulić, Mislav Žitko (ur.), Aspekti praxisa, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015, 48-57.
411. „O takozvanoj propasti socijalizma“, Republika, br. 608-611 (2015), 30.
412. „Dragan Prole, Alpar Lošonc, Vladimir Gvozden, Aurel Kolnai, Predrag Krstić: Gordost“, Filozofska istraživanja, br. 137 (2015), 197-199.
413. „Franjo Topić: Teologija povijesti i Hans Urs von Balthasar“, Nova prisutnost, br. 3 (2015), 447-449.
414. „Claudia Megale: Latenze vichiane“, Filozofska istraživanja, br. 139 (2015), 586-587.
415. Zašto je svaka prava misao nužno slobodna?“, Interkulturalnost, br. 10 (2015), 12-17.
416. „Vesna Stanković-Pejnović: Lavirint moći. Politička filozofija Fridriha Ničea“, Logos, br. 1 (2015), 186-188.
417. „Philosophy in Times of Regression“, Dialogue and Universalism, br. 2 (2015), 5-11.
Članak objavljen u poljskom časopisu preveden je na albanski i objavljen u zborniku Liria dhe politika, Univ. ë Tiranes, Tiranë, 2016, 9-16.
418. „Ortega y Gasset i Unamuno“, Filozofska istraživanja, br. 140 (2015), 609-616.
419. Marija, Selak, Lino Veljak, „The World as Human-Produced World in the Philosophy of Giambattista Vico“, Synthesis Philosophica, br. 60 (2015), 179-187.
420. (ur.), Znanost, filozofija i suvremenost, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2015, 313 str.

2016.
421. „Radomir Konstantinović kao fenomenolog duha u epohi širenja palanke“, u: Aleksandra Đurić Bosnić (ur.), O duhu otvorenosti, Gradska biblioteka Subotica, Subotica / IKD University Press, Sarajevo, 2016, 51-56.
422. „Gordana Škorić: Filozof kulture Ernesto Grassi“, Filozofska istraživanja, br. 142 (2016), 378-380.
423. „Lino Veljak“, u: Damir Pilić (ur.), Marx nije mrtav, Arkzin, Zagreb, 2016, 65-50.
Razgovor s urednikom zbornika.
424. „“(Ne)moć morala?“, Bošnjačka pismohrana, br. 42-43 (2016), 49-55.
425. „O takozvanom principu manjeg zla“, Filozofska istraživanja, br. 144 (2016), 633-639.
426. „Introductory“, Synthsesis Philosophica, br. 61 (2016), 3-4.

2017.
427. „Pogovor“, u: Fahrudin Novalić, Islamski svijet i modernost, Izvori/HFD, Zagreb, 2017, 198-200.
428. „“Predgovor“, u: Josip Sruk, Zašto nisam vjernik, Razlog, Zagreb, 2017, 7-10.
429. Mirko Mlakar, Lino Veljak, „Istraživanja povijesti srpske filozofije“, Filozofska istraživanja, br. 145 (2017), 133-152.
430. „Multikulturalizam nasuprot fundamentalizmu“, Filozofska istraživanja, br. 146 (2017), 221-229.
431. „O modernom i postmodernom pristupu religiji“, Eidos, br. 1 (2017), 59-64.

2018.
432. „Lino Veljak, Mirko Mlakar, „Predmet filozofije religije“, u: D. Tolvajčić, I. Mršić Felbar, N. Malović, A. Ćubelić (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, KBF Sveučilišta u Zagrebu / Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018, 19-31.
433. „Kritika političke ekonomije kao ontologija društevnog bitka“, u: Goran Sunajko, Maro Višić (ur.), Karl Marx, Naklada Breza, Zagreb, 2018, 27-39.
434. Sjećanja na Nebojšu Popova“, u: Božidar Jakšić (ur.), Nebojša Popov – izazovi kritičkog mišljenja, Res Publica, Zrenjanin, 2018, 25-33.
435. “Zašto se ljudi boje?“, Vreme (31.5.2018), str.
436. „Zastarjelost istine?“, In medias res, br. 12 (2018), 1799-1806.
437. „Odakle potreba za vođom?“, u: Gordana Jovanović, Slobodan G. Marković (ur.), Psihologija i kultura II, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka / Institut za evropske studije, Beograd, 2018, 63-70.
438. "O nužnosti jedinstva teorijske i praktičke filozofije", u: I. Dodlek, N. Malović, Ž. Pavić (ur.), Religija između fenomenologije i hermeneutike, KBF Sveučilišta u Zagrebu / Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018, 17-26. .