Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Utorak, 10.00-11.00, četvrtak, 9.30-10.30
Soba
C 015
Telefon
016120191
E-mail
ivbrcic@ffzg.hr

Inga Vilogorac Brčić (1977) doktorirala je 2012. na poslijediplomskom studiju hrvatske povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003-2008. radila je u Matici hrvatskoj isprva kao lektorica i korektorica, a kasnije i kao izvršna urednica. Od veljače 2008-2011. bila je znanstveni novak – asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od prosinca 2011. znanstvena je novakinja, a od prosinca 2020. docentica na Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u organizaciji i izvedbi niza seminara i tečajeva u sastavu različitih projekata popularizacije znanosti. Bavi se proučavanjem egipatske povijesti, istočnjačkim kultovima te rimskom epigrafijom.

Ključni istraživački interesi
 • Egipatska povijest
 • Povijest starog Istoka
 • Rimska epigrafija
 • Antička religija
 • Orijentalni kultovi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko arheološko društvo
 • Hrvatsko arheološko drutšvo (redovni član)
 • Književni krug Split (redvovni član)
Uredništva u časopisima
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (glavna urednica)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (glavna urednica)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (glavna urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina:

1. Cults of Isis in Dalmatia, Cambijev zbornik I, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 44/1, ur. Radoslav Bužančić, Split 2019, 345-358.
2. ROMIC II. Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II., Zagreb: FF Press, 2018. (koautor P. Selem)
3. ROMIC I. Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I., Zagreb: FF Press, 2015. (koautor P. Selem)
4. Venus et Cybele – Matres Romanorum, Stoljeće hrabrih: rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih
nasljednika, Proceedings of the international conference, Zagreb, 22-26th September 2014, ur. Marina Milićević Bradač, Dino Demicheli, Zagreb: Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2018), 385-396.
5. Kibelina sveta mjesta u Saloni u svjetlu epigrafskih izvora, Tusculum 11, 2018, 149-166.
6. The taurobolium and criobolium in Dalmatia, Illyrica antiqua. Proceedings of the International conference. Šibenik 12th - 15th September 2013. / Dino Demicheli (ur.), Zagreb: Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2017), 391-400.


Popis znanstvenih projekata na kojima je surađivala:

1. Epigrafička istraživanja 2018-2021: natpisi kao medij komunikacije u predmoderno doba, Sveučilište u Zagrebu
2. Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2016. i 2017. (Sveučilište u Zagrebu)
3. Interdisciplinarno istraživanje stare povijesti (Sveučilište u Zagrebu) 2015.
4. Razvoj orijentalnih studija u Hrvatskoj (Sveučilište u Zagrebu), 2014.
5. Mythos – cultus – imagines deorum (MZOŠ, 130-1300644-0649), 2007-2014.
6. Stara povijest u hrvatskim povijesnim znanostima: Teorija, praksa, priručnici (MZOŠ, 130-1300644-0640), 2007-2014.