Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
ponedjeljkom 14 - 15 sati
Soba
c 019
Telefon
098 784802
E-mail
avukelic@ffzg.hr

1961. Rođen u Singen Hochentwielu, Njemačka
Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu
Obrazovanje i napredovanja u zvanju

1990. Diplomirao studij sociologije kao jednopredmetnu grupu znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
1990 Primjen u stalni radni odnos kao mlađi asistent; Katedre za sociologiju, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
1992. Upisuje poslijediplomski studij Socijalne migracija pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
1998. Magistrirao s temom «Stratifikacijski položaji etnonacionalnih grupa u Hrvatskoj» (mentor V. Katunarić)
1998 Postaje asistent; Katedre za sociologiju, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2001 Prijavljuje doktorsku disertaciju
2003. Doktorirao s temom «Anomija pojedinih socijalnih grupa suvremenog hrvatskog društva« (mentor J. Kregar)
2004. Postaje viši asistent, Katedra za sociologiju, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2008. Izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Katedri za sociologiju, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2008. Primjlen u stalni radni odnos na Fiklozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za soiologiju, Katedra za sociologiju obrazovanja

Nastavno i stručno iskustvo

Od 1990. tj. stupanja u radni odnos na Fakultetu strojarstva i brodogradnje redovito sudjeluje u nastavi i to prvenstveno na izvođenju seminarskih vježbi iz kolegija Sociologija te u izvođenju predavanja vježbi na kolegijima Sociologija, Industrijska sociologija i Socijalna psihologija malih grupa. Na Tehničkom veleučilištu (strojarski odjel) sunositelj je kolegija Industrijska sociologija. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u periodu šk. god. 2004/05 i 2005/06 sudjelova kao sunositelj kolegija Sustavna sociologija I i Sustavna sociologija II. Na poslijediplomskom studiju FSB-a sudjeluje u dijelu predavanja kolegija Menadžment ljudskih potencijala, te na Tehničkom veleučilištu (specijalistički studij) sudjeluje u nastavi kolegija Ekonomika i menadžment.
Od 2008 tj nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i stupanja u radni odnos na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, nositelj je i predavač kolegija Hrvatsko društvo na Odsjeku za sociologiju (prediplomski dvopredmetni studij sociologije) te kolegija Sociologije obrazovanja i Obrazovanje i rad; pri Centru za obrazovanje nastavnika, također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (diplomski studij).
U istom je razdoblju bio mentor ili član povjerenstava u nekoliko desetaka diplomskih, i doktorskih radova studenata i postdiplomanata, te je član povjerenstva za stručne ispite predmeta Sociologije te predmeta Politike i gospodarstva. sudjeluje u kurikularnoj reformi za predmet Sociologije (2016-2019) Sudjelovao u više međunarodnih projekata na području obrazovanja.

Od 2012 sudjeluje pri slovenskoj agenciji NAKVIS u više akreditacija i reakreditacija visokoškolskih ustanova i programa (Fakultet za družbene vede, Ljubljana; Gea College – Fakultete za podjedništvo, Piran; Fakultet za uporabne družbene študije u Novoj Gorici; Izobraževalni centar Piramida, Maribor; IRSD – mednarodna šola novih tehnologiji in aktivne družbe, Podvrh, Filozofska fakulteta, Ljubljana).

Radovi: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=175076Ključni istraživački interesi
  • sociologija obrazovanja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD), Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
  • Povjerenstvo za nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta sociologija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Opis znanstvene djelatnosti
Vojislav Trifunović ili Tomislav Lučić: tko će se lakše zaposliti u Zagrebu? Testiranje diskriminacije po nacionalnoj i dobnoj osnovi metodom prirodnog eksperimenta.
Revija za sociologiju. 42 (2012) , 1; 31-59
(coauthored: Maslić Seršić, Darja

- Mapping Policies and Practices for the Preparation of Teachers for Inclusive Education in Contexts of Social and Cultural Diversity: Country Report Croatia, 2010. (izvješće).
(coauthored: Batarelo Kokić, Ivana; Ljubić, Maja)

- Pritisak i zapošljavanje nezaposlenih osoba
Društvena istraživanja, 17 (2008) , 6; 1089-1108

- Single aspects of job satisfaction among engineers
20th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics, (July 24th -30th, 2008, Baden-Baden) ,Zagreb 168-174
(coauthored: Štefanić, Nedeljko; Hubinkova, Zuzana)

- Teorije anomije
CONFERENCE PROCEEDINGS of Special Focus Symposiums on ICSKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2008 / V.

- Percepcija savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ćimbenicima zapošljavanja nezaposlenih
Informatologija, 2008, Zagreb, 23-32

- Gender Aspects of Managerial Communication
19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on 2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007
(coauthored Lj. Bakić-Tomić i D. Pauknerova)

- Social-Psychological Aspects of Communication with the Handicapped and Unemployed
19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on 2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007
(koautorstvo Z. Hubinkova i A. Wertag)

- Psychological Anomie (Srole’s Scale) and the Unemployed in Croatian Society
19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on 2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007
(coauthored Z. Hubnikova i A. Hunjet)

- Viški jezik i identitet
Jezik i identiteti, HDPL, Zagreb-Split, 2007
(coauthored A. Pavlin), 447-456.

- Zamor od politike: analiza trendova gledanosti političkih emisija na televiziji
Informatologija, 2007, Zagreb, 199-203

- Media, Crime and Public
18th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on 1st CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2006, 108-112
(coauthored Lj. Bakić-Tomić i Z. Hubnikova)

- Political Program at Croatian Public TV: The Socio-demographic Profiles of Viewers
18th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on 1st CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2006, 97-101
(coauthored K. Korenčić-Kampl i Lj. Bakić-Tomić)

- Promjena tipa vlasništva i društveni procesi (neki aspekti privatizacije)
Korema, Zagreb, 1996, E19-22

- Dimenzije ekološke svijesti u studenata i zaposlenih,
Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, XVII, Zagreb, 1993; 257-268
(coauthored N. Dubreta)