Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Znanstveni savjetnik
Organizacijska jedinica
Filozofski fakultet
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
zebec@ief.hr

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (potpredsjednik 2016-2021)
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED)
 • Hrvatsko muzikološko društvo (redovni član)
 • Hrvatsko muzikološko društvo
 • International Council for Traditional Music (predsjednik Izdavačkog odbora i član Izvršnog odbora Studijske skupine za etnokoreologiju)
 • Kulturno vijeće, Grad Velika Gorica
 • Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu, Ministarstvo kulture i medija
 • Povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture i medija
 • Stručni savjet, Hrvatski sabor kulture
 • Umjetnički ravnatelj, Međunarodna smotra folklora Zagreb 2016-2020
 • Upravno vijeće, Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske “Lado”
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Music and Dance in Southeastern Europe, International Council for Traditional Music (-, -)
 • 2016. Baština i festivali: Povijesni razvoj, festivalski okviri i suvremene tendencije smotri i festivala tradicijske kulture u Hrvatskoj, HED, MH, IEF, FFZG (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Česky lid, Etnografski institut Češke akademije znanosti i umjestnosti ,Prag (član međunarodnog izdavačkog savjeta)
 • Etnografie Sonore [Sound Ethnographies], Museo Antonio Pasqualino, Palermo u suradnji s: Dipartimento delle Arti – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Dipartimento Culture e Società – Università di Palermo; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ,Palermo (član međunarodnog savjeta časopisa)
 • Etnografie Sonore [Sound Ethnographies], Museo Antonio Pasqualino, Palermo u suradnji s: Dipartimento delle Arti – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Dipartimento Culture e Società – Università di Palermo; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ,Palermo (član međunarodnog savjeta časopisa)
 • Etnografie Sonore [Sound Ethnographies], Museo Antonio Pasqualino, Palermo u suradnji s: Dipartimento delle Arti – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Dipartimento Culture e Società – Università di Palermo; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ,Palermo (član međunarodnog savjeta časopisa)
Nagrade i priznanja
 • 2018. Odlikovanje Reda hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana
 • 2005. Godišnja nagrada Milovan Gavazzi