Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
ponedjeljkom i srijedom, 10,30-12,30
Soba
C-124
Telefon
01/4092-407
E-mail
mzeman@ffzg.hr

Rođena je 1979. g. Diplomirala je studij povijesti umjetnosti i ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. g. Titulu doktora znanosti stekla je 2014. g. na Poslijediplomskom doktorskom studiju medievistike, istog Fakulteta, s temom "Transformacije rimskih 'vila' na prostoru srednje Dalmacije u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku".
Godine 2008. zaposlena je u suradničkom zvanju asistentice na Odsjeku za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu (Katedra za antiku kasnu antiku i rani srednji vijek). Od 2014. u suradničkom je zvanju više asistentice, a od 2018. g. u zvanju je docentice na istom Odsjeku. Od početka rada na Odsjeku uključena je kao izvođačica, a zatim i nositeljica, izbornih i obaveznih kolegija s temom umjetnosti antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka. Od 2015. do danas koordinatorica je znanstveno-istraživačkog projekta Odsjeka za povijest umjetnosti FFZg-a i Dubrovačke biskupije s ciljem obrade pokretnih spomenika (iz razdoblja od kasne antike do baroka) prethodnica katedrale u Dubrovniku, u suradnji s više institucija (Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Institut za arheologiju u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu). U okviru projekta su-voditeljica je i Studentskih radionica. Projekt podupiru Ministarstvo kulture RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Grad Dubrovnik, Dubrovačka biskupija. Voditeljica je i/ili mentorica više istraživačkih, studentskih projekata kojima se razmatra spomenička baština razdoblja antike, kasne antike i srednjeg vijeka prostora Dubrovnika i Cavtata (antički Epidaur) - "Spolia na prostoru stare gradske jezgre Dubrovnika" (projekt u tijeku); "Otoci Mrkan i Bobara - terenski pregled i prikupljanje arhivske građe" (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ak. g. 2019/2020.), te surađuje na više projekata "Zadruge za istraživanje i eksperimentalni razvoj GROMA" (istraživanje i upravljanje lokalitetom Rat u Cavtatu, istraživanja srednjovjekovnog samostana i biskupskog ladanjskog sklopa otoka Mrkan, Arheološka topografija antičkog Epidaura). U razdoblju od 2014. do 2018. suradnica je na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, Hrvatska srednjovjekovna baština u europskom kontekstu: mobilnost umjetnika i transfer oblika, funkcija i ideja, voditelja dr. sc. Miljenka Jurkovića, red. prof. Od 2017. suradnica je na projektu potpore Sveučilišta u Zagrebu, Bizantsko naslijeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom kontekstu (voditelj: dr. sc. Hrvoje Gračanin, izv. prof.). Od 2008. do 2014. znanstvena je novakinja projekta Hrvatska umjetnička baština do ‘stila 1200.’ u europskom kontekstu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (voditelj projekta: dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.), te u sklopu projekta radi i kao pomoćnica urednika međunarodnog znanstvenog časopisa Hortus artium medievalium, te do 2010. kao suradnica na seriji pubikacija Dissertationes and Monographiae i Corpus Architecturae Religiosae Europae Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. do 2012. članica je Organizacijskog odbora Godišnjeg međunarodnog simpozija istog Centra pri Sveučilištu u Zagrebu. Od 2007 do 2009. suradnica je na europskom projektu IRCLAMA (FP6 Okvirni program) - asistentica Izdavačkog programa (časopis Studia Varvarina I), asistentica Edukacijskog programa (Bribir-Skradin) i programa Arheološki park Bribirska glavica. Sudjelovala je u nizu međunarodnih suradnji pri aheološkim istraživanjima MICKAS-a, te je 2010. g. sudjelovala na projektu Transferts et circulations artistiques en Europe à l‘ époque gotique (XIIe-XVIe siècles), Institut national d’histoire de l’ art / INHA, Université Libre de Liège and Université de Toulouse Il-Le-Mirail.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (Član)
  • Skupština, Zadruga za istraživanje i eksperimentalni razvoj GROMA (predsjednica)