Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail