Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
srijeda od 16-17 h
Soba
B 213
Telefon
4092-200
E-mail
azviolic@ffzg.hr

Andrea Zlatar rođena je 13. travnja 1961. godine u Zagrebu, gdje je polazila osnovnu i srednju školu (klasična gimnazija). Studirala je komparativnu književnost, filozofiju i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik je Rektorove nagrade i boravila je na kraćim stručnim stipendijama u inozemstvu. Godine 1988. magistrirala je iz područja književnosti (tema Marulićeva “Davidijada”) a 1992. obranila doktorsku disertaciju (tema Modeli srednjovjekovne autobiografije: ispovijest i životopis). Radi na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 1986. godine, sada u svojstvu redovitog profesora, gdje je uključena u nastavnu i znanstvenu djelatnost (projekti istraživanja suvremene hrvatske književnosti u europskom kontekstu). Redovito sudjeluje radu znanstvenih skupova iz područja povijesti i teorije književnosti.

Usporedo sa znanstvenonastavnom djelatnošću Andrea Zlatar bavi se od početka osamdesetih godina uredničkim i novinskim poslovima (Omladinski radio, Studentski list, Gordogan, Vijenac, Zarez). Uz znanstvene radove objavljuje i esejistiku (knjiga Veliko spremanje. Dnevnik učene domaćice, 1995.).

Ključni istraživački interesi
  • trauma
  • rod
  • holokaust
  • migracija
  • analiza književnih tekstova
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Association internationale de littérature comparée / International Comparative Literature Association (AILC/ICLA) (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti

Izbor iz bibliografije:

Knjige:

"Istinito, lažno, izmišljeno. Ogledi o fikcionalnosti", Zagreb, 1989.

"Marulićeva 'Davidijada'", Zagreb, 1991.

"Autobiografija u Hrvatskoj", Zagreb, 1998.

"Ispovijest i životopis", Zagreb, 2000.

"Tijelo, tekst, trauma", Zagreb, 2004.

"Prostor grada, prostor kulture", Zagreb, 2008.

"Rječnik tijela: dodiri, otpor, žene", Zagreb, 2010.

Važniji znanstveni radovi objavljeni u inozemstvu:

“Formen autobiographischen Erzahlens in der zeitgenossischen Kroatischen Literatur” (mit besonderer Berucksichtigung der Prosa von Irena Vrkljan und Slavenka Drakulic), in: Diskurs der Schwelle, Peter Lang, 1996.

“Die Autobiographie in Kroatien. Der Entwurf einer Gattungsgeschichte und eine Typologie der erzahlformen”, Bios, Zeitschrift fur biographieforschung und oral History, 1996/2.