Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Zimski semestar: četvrtkom od 13:30-15:00 sati, soba E-316
Ljetni semestar: srijedom, od 10:30 - 12:00 sati, soba E-316
Soba
E-316
Telefon
01/4092-348
E-mail
gzlodi@ffzg.hr

Rođen u Zagrebu 8. kolovoza 1972., diplomirao 1998. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomskim radom Informatizacija Samoborskog muzeja. Od 1998. godine zaposlen je kao znanstveni novak na projektu profesora Ive Maroevića Očuvanje i komuniciranje kulturne baštine u Hrvatskoj, na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske znanosti. Poslijediplomski studij informacijskih znanosti završava 2003. godine magistarskim radom Muzejska vizualna dokumentacija u digitalnom obliku, a 2007. stječe doktorat radom Mogućnosti uspostavljanja interoperabilnosti među shemama metapodataka u muzejskom okruženju.

Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Informacijska tehnologija u muzejima 1, Informacijska tehnologija u muzejima 2, Dokumentacija u muzejima 1, Dokumentacija u muzejima 2, Virtualni muzej i Metapodaci za upravljanje gradivom. Autor je i koautor dvadesetak znanstvenih, stručnih i preglednih radova.

Član je Komiteta za dokumentaciju CIDOC Međunarodnog komiteta za muzeje ICOM, a sudjelovao je i u radu teh-ničkog odbora ISO TO 46, Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije, Hrvatskog zavoda za norme. Usavršavao se tijekom studijskih boravaka u Amsterdamu (Reinwardt Academie) i Grazu (Karl-Francens Universität i Technische Universität) te na radionicama koje prate Godišnje skupštine CIDOC-a – ICOM-ova Međunarodnog komiteta za dokumentaciju (St. Petersburg, 2003., Zagreb, 2005., Helsinki, 2012.).

Sudjelovao je u radu međunarodnog TEMPUS projekta CD_JEP-16086-2001 Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development. Od 2006. do 2008. kao stručno-znanstveni suradnik sudjelovao na međunarodnom projektu CRAFTATTRACT – Old Crafts – New Attractions for Cultural Tourism (EU projekt – INTERREG III A – Slo/Hu/Hr). Član je programskog i organizacijskog odbora seminara Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (2000.-2012.) te član znanstveno-stručnog odbora međunarodnog simpozija (Novo)medijska umjetnost u muzejima: produkcija – čuvanje – prezentacija (2008.).

Zajedno s dr. sc. Hrvojem Stančićem sudjeluje u nizu radionica o digitalizaciji u organizaciji Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U sklopu informatizacije Hrvatske mreže muzeja sudjeluje kao glavni predavač u radu radionica i seminara o računalnoj obradi muzejske dokumentacije u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra iz Zagreba. Kao autor Muzejskog informacijskog sustava M++ aktivno sudjeluje u informatizaciji mreže muzeja u Hrvatskoj. Od 2010. urednik je virtualnog interaktivnog kataloga Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije (http://www.bastina-slavonija.info/). Od 2007. do 2011. član Ureda projekta Hrvatska kulturna baština za digitalizaciju hrvatske kulturne baštine. Istraživač je na međunarodnom projektu InterPARES Trust – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society (2013.-2018.). Istraživač je na međunarodnom projektu InterPARES Trust AI (2021-2026).
Član je Radne skupine za izradu Strategije digitalizacije kulturne baštine Republike Hrvatske do 2020. (Radna skupina za tehničku koordinaciju). Sudjeluje na projektu Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala – razvoj interaktivnih digitalnih istraživačkih alata (istraživački tim FFZg-a: M. Zeman i A. Marinković). Vodi projekt prijevoda Tezaurusa za umjetnost i arhitekturu (The Getty Art & Architecture Thesaurus - AAT) na hrvatski jezik u sklopu sporazuma između J. Paul Getty trusta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ključni istraživački interesi
 • metapodaci
 • rad mnoštva
 • predmetna obrada
 • otvoreni povezani podaci
 • nadzirano nazivlje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • ICARUS (redovni član)
 • ICOM International Committee for Documentation (CIDOC) (redovni član)
 • International Council of Museums (ICOM) (redovni član)
Uredništva u časopisima
 • Arhivi, knjižnice, muzeji (Član uredničkog odbora)
 • Arhivi, knjižnice, muzeji (Član uredničkog odbora)
 • Arhivi, knjižnice, muzeji (Član uredničkog odbora)
 • Arhivi, knjižnice, muzeji (Član uredničkog odbora)
 • Arhivi, knjižnice, muzeji (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Honorable Mention, DARIAH Annual Event

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovao na znanstvono istraživačkim projektima "Očuvanje i komuniciranje kulturne baštine u Hrvatskoj” (glavni istraživača prof. Ivo Maroević), "Istraživanje korisnika baštine" (glavni istraživač prof. Žarka Vujić). Sudjelovao je u radu međunarodnog TEMPUS projekta CD_JEP-16086-2001 Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development. Od 2006. do 2008. kao stručno-znanstveni suradnik sudjelovao na međunarodnom projektu CRAFTATTRACT – Old Crafts – New Attractions for Cultural Tourism (EU projekt – INTERREG III A – Slo/Hu/Hr). Član je programskog i organizacijskog odbora seminara Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (2000.-2012.) te član znanstveno-stručnog odbora međunarodnog simpozija (Novo)medijska umjetnost u muzejima: produkcija – čuvanje – prezentacija (2008.).