Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Soba
E-326
Telefon
E-mail