Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
porodiljni dopust do rujna 2021.
Soba
F 328
Telefon
01/4092-315
E-mail
mpetrak@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine završila je preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti. Iste je godine primila Nagradu Dekana za izvrsnost u studiju. Završila je diplomski studij anglistike (lingvistički smjer) te francuskog jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u studenom 2011. i stekla akademski naziv magistre engleskog jezika i književnosti te magistre francuskog jezika i književnosti. Tijekom studija primala je državnu i Stipendiju Grada Zagreba na temelju ostvarenog uspjeha. Godine 2013. završila je sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij konferencijskog prevođenja s kombinacijom hrvatski-francuski-engleski i tako stekla akademski naziv sveučilišne specijalistice konferencijskog prevođenja. Intenzivno se bavila usmenim i pisanim prevođenjem radeći u privatnom prevoditeljskom sektoru i u sklopu prevoditeljskog staža pri Europskom parlamentu u Luksemburgu. Od listopada 2014. upisana je na poslijediplomski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i zaposlena na radnom mjestu asistenta pri Katedri za francuski jezik. Usavršavala se na jednomjesečnom studijskom boravku provedenom na sveučilištu Paris-Sorbonne uz stipendiju francuske vlade (2015.) te na ljetnoj romanističkoj školi pri Zavodu za lingvistiku Sveučilišta u Grazu (2015.) u okviru mreže CEEPUS. Izlagala je na više međunarodnih znanstvenih skupova samostalno ili u koautorstvu i objavila nekoliko znanstvenih radova.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska udruga stipendista francuske vlade
  • Hrvatska udruga stipendista francuske vlade
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (članica predsjedništva (4-godišnji mandat))
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2016. Francontraste 2016 : Structuration, langage, discours et au-delà, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Objavljeni znanstveni radovi:

1. Petrak, Marta; Pavelin Lešić, Bogdanka. Comparaison du rôle des parties du corps main / bras / ruka dans les expressions idiomatiques en français et en croate // Francontraste III : Structuration, langage, discours et au-delà / Pavelin Lešić, B. (ur.). Mons : CIPA, 2017, str. 305-320

2. Petrak, Marta. Sustav nazalnih vokala u kontekstu podučavanja standardnoga francuskog jezika // JEZIK KAO PREDMET PROUČAVANJA I JEZIK KAO PREDMET POUČAVANJA. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci / Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.). Zagreb : Srednja Europa, 2017, str. 329-342

3. Mikelenić, Bojana; Petrak, Marta. Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku // Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.). Zagreb : Srednja Europa, 2016, str. 77-92


Izlaganja na znanstvenim skupovima:

1. "Težnje za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom francuskom i španjolskom jeziku" (s Bojanom Mikelenić) – XXIX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja”, Zadar, Hrvatska, 24. do 26. travnja 2016.

2. "Problematika poučavanja izgovora nosnih otvornika standardnoga francuskog jezika" – XXX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja“, Rijeka 12. – 14. svibnja 2016.

3. "La présence et la métaphorisation des parties du corps bras / main / ruka dans les expressions et locutions en français et en croate" (s Bogdankom Pavelin Lešić) – Francontraste, 3e colloque francophone international de l'Université de Zagreb „Structuration, langage, discours et au-dela“, Zagreb, 8. do 10. travnja 2016.

4. "Pojmovna struktura naziva i prevođenje. Francuski leksem dispositif kao enfant terrible strukovnoga nazivlja" – XXXII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Jezik i um”, Rijeka, 3. do 5. svibnja 2018.

5. "Morphosemantic structures in the prefixal-suffixal formation of Croatian adjectives : example of the prefix preko-" (s Idom Raffaelli) – 18th International morphology meeting, Budimpešta (Mađarska), 10. do 13. svibnja 2018.


Članica Organizacijskoga odbora 3. međunarodnoga frankofonoga znanstvenog skupa Sveučilišta u Zagrebu "Francontraste 2016" održanoga na Filozofskome fakultetu u Zagrebu od 8. do 10. travnja 2016.